KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Krosno: Jakie są skutki kontrolni NIK w miejskich spółkach?

zdjęcie ilustracyjne zdjęcie ilustracyjne Fot. KrosnoCity.pl

Najwyższa Izba Kontroli przyjrzała się kilku miejskim spółkom w Krośnie. Wskazano uwagi i nieprawidłowości oraz zalecenia pokontrolne. Kontrolerzy NIK wykazali między innymi, że krośnieńskie spółki generują straty, a odpowiada za to wynik finansowy CDS. Jakie są skutki kontroli? Co się zmieniło?

REKLAMA


NIK sprawdziła Krosno pod względem funkcjonowania spółek należących do gminy. Krosno jako gmina jest 100% udziałowcem czterech spółek komunalnych: MPGK, KRINTECH, TBS i CDS. Kontrola objęła działalność w latach 2009-2014. Była to część kontroli spółek komunalnych w kraju. Cały raport NIK znajdziecie tutaj.

NIK stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Po kontroli gminnych spółek w Krośnie wystawiono ocenę: "pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości". Pełne wystąpienie pokontrolne NIK dotyczące krośnieńskich spółek znajdziecie tutaj.

CDS generuje straty
Pod względem finansowym sytuacja uległa pogorszeniu. W 2008 roku spółki osiągnęły łącznie zysk 628 tysięcy zł, a w 2013 zanotowały już stratę 517 tysięcy zł. Poprawa wyników nastąpiła jedynie w MPGK (wzrost zysku o 1 708 tysięcy zł). Kolejne dwie spółki (KRINTECH i TBS) także osiągały zyski w kontrolowanym okresie. Główny wpływ na ogólne pogorszenie wyników finansowych miała sytuacja w CDS. Ta spółka, od utworzenia, miała corocznie stratę. W samym 2013 roku strata CDS wyniosła 2 823 tysiące złotych.

NIK zwraca uwagę na trudności związane z dokapitalizowaniem Centrum Dziedzictwa Szkła przez gminę. Stwierdza też, że CDS zaciągnął pożyczki od innych podmiotów na spłatę kredytów, pomimo że zgodnie z założeniami studium wykonalności w przypadku deficytu finansowego spółki, miała być ona dokapitalizowana przez Krosno.

Z ustaleń kontroli NIK w CDS wynika, że spółka nie posiada zdolności samodzielnego generowania zysków oraz utrzymania płynności finansowej i istnieje ryzyko, że sytuacja w tym zakresie nie ulegnie zmianie w zakładanym terminie (od 2016), co może stworzyć zagrożenie związane z finansowaniem spółki w dłuższej perspektywie. W wystąpieniu pokontrolnym NIK wskazano, że niektóre założenia studium wykonalności były nierzetelnie przygotowane. Wysokość kosztów zużycia materiałów i energii była oparta na nierealistycznie zaplanowanych wielkościach zużycia energii elektrycznej i gazu. CDS przynosi znaczne straty, pomimo wykazanego przez NIK nieuzasadnionego i ukrytego dokapitalizowania spółki poprzez umowę na utrzymanie ruchomych schodów (za działanie schodów płaciło miasto).

Jedną z instytucji, która udzieliła pożyczki CDS jest inna miejska spółka, MPGK. NIK zwraca uwagę, że udzielenia przez MPGK pożyczki na kwotę 1 miliona zł może świadczyć o nadmiernym zamrożeniu środków pieniężnych w tej spółce.

NIK zwraca uwagę, że w urzędzie miasta nie zostały stworzone procedury kontroli wykorzystania przez spółki komunalne składników majątku, który otrzymały od gminy, np. jako aport rzeczowy. W kontrolowanym przez NIK okresie gmina nie przeprowadzała kontroli spółek w tym zakresie. Zdaniem NIK, urząd miasta jako 100% lub większościowy udziałowiec, powinien mieć możliwość rzetelnego przeglądu sposobu wykorzystania składników majątku w spółkach.

NIK przekazała Krosnu kilka wniosków pokontrolnych:
- Dostosowanie zakresu działalności Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. oraz MPGK do zadań mieszczących się w zakresie dopuszczalnym przez art. 10 ustawy o gospodarce komunalnej.

- Przyjęcie przez zgromadzenie wspólników Centrum Dziedzictwa Szkła sp. z o.o. długookresowego planu działalności, umożliwiającego zagwarantowanie samofinansowania projektu CDS zgodnie z założeniami studium wykonalności.

- Podjęcie działań zmierzających do rozwiązania umowy KS.7021.6.1.2013.N z dnia 7 stycznia 2014 r. z CDS oraz zaniechania finansowania czynności związanych z utrzymaniem i eksploatacją schodów ruchomych, stanowiących element infrastruktury CDS.

- Rozważenie zasadności opracowania i wdrożenia procedur kontrolnych dotyczących prawidłowości wykorzystania przez spółki przekazanego im majątku gminy Krosno.

Krosno podjęło działania w celu zastosowania się do wniosków NIK
W kwestii nieprawidłowości w TBS i MPGK (zakres zadań spółek komunalnych) Gmina Miasto Krosno otrzymała stanowiska Ministerstwa Infrastruktury oraz Rozwoju Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, z których wynika, że towarzystwa budownictwa społecznego, działające również w formie jednoosobowych spółek gmin, mogą prowadzić działalność zakwestionowaną przez NIK. Natomiast udzielenie pożyczki na rzecz CDS przez MPGK było zdarzeniem o charakterze jednorazowym. Informacja o stwierdzonej przez NIK nieprawidłowości została przekazana do MPGK.

Zarząd Centrum Dziedzictwa Szkła przygotował długookresowy plan działalności mający na celu ograniczenie kosztów funkcjonowania spółki. Przygotowany plan został przedłożony przez zarząd radzie nadzorczej spółki. Wyniki kontroli NIK zostały również omówione na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników CDS w dniu 2 czerwca. Omówiona została wtedy koncepcja osiągnięcia, celu jakim jest zmniejszenie wysokości straty spółki oraz celu polegającego na promocji i rozwoju.

W kwestii finansowania czynności związanych z utrzymaniem i eksploatacją schodów ruchomych, stanowiących element infrastruktury CDS, umowa z dnia 7 stycznia 2014 wygasła w dniu 31 grudnia 2014, a kolejna umowa nie została zawarta.

W kwestii opracowania i wdrożenia procedur kontrolnych dotyczących prawidłowości wykorzystania przez spółki przekazanego im majątku gminy Krosno, urząd miasta zapewnia, że trwają prace nad przygotowaniem stosownych procedur kontrolnych.

pd

 • autor: pd

8 komentarzy

 • Blaszany Drwal

  Gdyby nie KrosnoCity, to nikt by nie wiedział. Wstydliwy temat.

  Zgłoś nadużycie Blaszany Drwal środa, 18, maj 2016 11:26 Link do komentarza
 • bez zastrzeżeń

  Nikt nie zwraca uwagi, że wystąpienie pokontrolne NIK-u nosi datę grudzień 2014 !. Gdyby nie krosnocity ciekawe kiedy dowiedziała by się o tym społeczność Miasta a może i niektórzy nasi wybrańcy - Radni? Ciekawe czy magistrat pracuje też nad "budowaniem społeczeństwa informacyjnego" ? To też byłby ciekawy temat. Zachęcam krosnocity do zajęcia się nim ! A poza tym "nic na działkach się nie działo". Pozdrawiam

  Zgłoś nadużycie bez zastrzeżeń poniedziałek, 02, maj 2016 10:24 Link do komentarza
 • p.s.

  W Krośnie szykuje się kolejna "bardzo dochodowa" inwestycja za naprawdę ciężkie pieniądze: Spalarnia odpadów zwana przez niektórych "Blokiem energetycznym opalanym paliwem alternatywnym". Mało tego, że ryzyko nieopłacalności spalarni jest wysokie, to na dodatek jest ona inwestycją negatywnie oddziaływującą na otoczenie, np. ceny nieruchomości.

  Zgłoś nadużycie p.s. wtorek, 26, kwiecień 2016 00:09 Link do komentarza
 • £££££££££££££££££££££

  Do $$$$$$$$$$$$$$$$$

  "Przed faktem" też wielu ostrzegało.

  Zgłoś nadużycie £££££££££££££££££££££ poniedziałek, 25, kwiecień 2016 22:30 Link do komentarza
 • $$$$$$$$

  Do SSSSSS:

  Najprościej to krytykować :( czyli lepiej nic nie robić :( po fakcie to każdy taki mądry :(

  Osobiście też uważam, że problemem naszego magistratu są próby prowadzenia przez samorządowców biznesu "miejskiego" z wykorzystaniem środków publicznych i zamiast CDSu można by te pieniążki publiczne spożytkować dużo lepiej. Przynajmniej dobrze, że większość prac przy inwestycjach samorządowych wykonują lokalne firmy, przecież dzięki temu mają pracę i to też należy docenić Prezydentowi.
  Z drugiej strony CDS już jest i teraz powinno się myśleć o tym żeby do Niego nie dokładać. A na przyszłość magistrat powinien wszystkie siły skierować na stworzenie warunków do rozwoju biznesowego w mieście.
  No i co najbardziej przeraża w tym raporcie to skala zadłużenia miasta , o ile to idzie w perspektywy rozwojowe miasta to jeszcze idzie zrozumieć jakoś ;) ale jak to jest przejadane to nie zazdroszczę następnym pokoleniom które będą to spłacały ;)

  Zgłoś nadużycie $$$$$$$$ poniedziałek, 25, kwiecień 2016 22:08 Link do komentarza
 • Doni

  Wynik CDS-u nie jest powodem do zachwytu. Oby już więcej nie było podobnie "dochodowych" inwestycji w Krośnie

  Zgłoś nadużycie Doni poniedziałek, 25, kwiecień 2016 18:09 Link do komentarza
 • no ładnie

  "W samym 2013 roku strata CDS wyniosła 2 823 tysiące złotych. " - co należało napisać 2 823 000 zł (to DWA M I L I O N Y OSIEMSET DWADZIEŚCIA TRZY TYŚ.ZŁ) - BRAVO Ty.

  Zgłoś nadużycie no ładnie poniedziałek, 25, kwiecień 2016 15:33 Link do komentarza
 • SSSSSSS

  No i Co panie Przytocki coś żeś pan narobił z tymi radnymi , każdy ci mieszkaniec mówił że CDS to się nigdy sam nie utrzyma , a teraz co ?? I mądra to była pańska fanaberia razem ze swoim klubikiem samorządowym ? W normalnym mieście wyleciał byś pan na zbity pysk z magistratu ale tu pan rozpieszcza starych dziadków chodnikami i upiększaniem terenu. Bo jak inwestorów nie było tak i nie ma .

  Zgłoś nadużycie SSSSSSS poniedziałek, 25, kwiecień 2016 12:27 Link do komentarza

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?