KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Co dalej z opłatami za parking w soboty? Jest wyrok NSA

Co dalej z opłatami za parking w soboty? Jest wyrok NSA Fot. KrosnoCity.pl

Stowarzyszenie Idea Carpathia wzywa krośnieński urząd miasta do zaprzestania poboru opłat parkingowych w soboty. Stowarzyszenie powołuje się na interpretację ustawy o drogach publicznych w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

REKLAMA


"Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa" - taki formalny nagłówek ma pismo kierowane do UM.

Stowarzyszenie przypomina, że strefę płatnego parkowania w Krośnie wprowadzono uchwałą rady miasta nr XV/31 3/O3 z 18 grudnia 2003 roku. W §4 wspomnianej uchwały ustalono, że opłata będzie pobierana w dni robocze. W bliżej nieokreślonym czasie, pod koniec 2009 roku, bez określenia podstawy prawnej, rozszerzono interpretację “dnia roboczego” i pobór opłat parkingowych również na soboty.

Edyta Wiśniowska ze Stowarzyszenia Idea Carpathia przypomniała, jakie były początki starań o zlikwidowanie opłaty parkingowej w soboty - Sytuacja była kuriozalna i nie boję się użyć tego słowa. Na mój pierwszy wniosek o podjęcie uchwały przewodniczący rady odpisał, że rada miasta nie ma kompetencji, by zrealizować wniosek. Sprawę przekazał prezydentowi, który odpisał nie na temat, przekonując jedynie, że sobota jest dniem roboczym - mówiła Wiśniowska.

W ubiegłym roku stowarzyszenie złożyło obywatelski projekt uchwały w celu doprecyzowania zapisów dotyczących poboru opłat parkingowych. Przyjęcie tego projektu skutkowałoby likwidacją poboru opłat w soboty. Radni większością głosów odrzucili projekt.

- Art. 7 Kodeksu Postępowania Administracyjnego mówi, że przy rozpatrywaniu spraw należy podjąć wszelkie kroki niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz uwzględnić interes obywateli. Jednak nikt nie wykazał chęci ustalenia stanu faktycznego. Radni np. nie sięgnęli do protokołów, na które powoływaliśmy się w uzasadnieniu projektu - mówił Piotr Dymiński, sekretarz Idea Carpathia.

- Radni zagłosowali tak, jak im zaleciła komisja, która najwyraźniej nie zbadała dokładnie sprawy - dodała Edyta Wiśniowska.

Członkowie stowarzyszenia przypomnieli, że już w ubiegłym roku podczas dyskusji na sesji zwracali uwagę radnym na wątpliwe podstawy prawne poboru opłat w soboty. Zobacz: Parkowanie nadal płatne w soboty. Radni odrzucili inicjatywę mieszkańców.

Wyrok NSA
Miesiąc temu (26 kwietnia) zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w podobnej sprawie dotyczącej uchwały rady miasta w Augustowie. Orzeczenie NSA zdaniem stowarzyszenia rozwiewa wszelkie wątpliwości o to, jak traktować sobotę.

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 26 kwietnia 2016 sygnatura akt I OSK 3507/15 uznał, że skoro sobota powinna być traktowana na równi z dniami ustawowo wolnymi od pracy w rozumieniu art. 57 § 4 k.p.a., co zostało przesądzone uchwałą 7 sędziów NSA z dnia 15 czerwca 2011 r. (sygn. akt I OPS 1/11), to z uwagi na zasadę zaufania do państwa i stanowionego przez niego prawa, należy soboty w ten sam sposób traktować na gruncie ustawy o drogach publicznych. Stąd też, w ocenie NSA, w rozpoznawanej sprawie, brak było podstaw do ustalenia opłat za parkowanie w soboty w strefie płatnego parkowania.

- czytamy w piśmie do UM Krosna.

Edyta Wiśniowska zwraca uwagę, że sytuacja w Krośnie i Augustowie jest nieco inna - Tam była uchwała o poborze opłat w soboty. W Krośnie takiej uchwały nie było.

W swoim piśmie stowarzyszenie podkreśla, że w Krośnie nie uchwalono żadnego aktu prawa miejscowego, który miałby być podstawą poboru opłat w soboty, a jedynie po kilku latach zmieniono interpretację uchwały z 2003 roku.

NSA swoim wyrokiem uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu w Białymstoku, na który w ubiegłym roku powoływał się prezydent Piotr Przytocki podczas dyskusji o opłacie parkingowej pobieranej w soboty.

Wybiórcza interpretacja
Idea Cartpathia po raz kolejny zaznacza, że urząd miasta stosuje wybiórczą interpretację "dnia roboczego".

Na facebook'u powstał profil: Krosno: STOP nielegalnym opłatom parkingowym w soboty.

red.

  • autor: red.

1 komentarz

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?