KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Krosno miejscem dla dużych i małych przedsiębiorstw

Eksport i inwestycje były głównym tematem Forum Gospodarczego w Krośnie, które odbyło się w środę (23 listopada). Prezentowano korzyści z inwestowania w Podstrefie Krosno SSE "EURO - PARK" MIELEC, przekonując, że to miejsce także dla małych i średnich przedsiębiorstw. Podczas forum odbyło się wręczenie Nagród Prezydenta Miasta Krosna w rankingu "Partner integracji społeczno - zawodowej 2016".

REKLAMA


- Forum Gospodarcze zostało zorganizowane przez Krosno oraz ośrodek Enterprise Europe Network działający przy WSiZ w Rzeszowie. Jednym z celów wydarzenia było przybliżenie przedsiębiorcom z sektora MŚP informacji o możliwościach uzyskania wsparcia w ekspansji na rynki międzynarodowe - informuje Piotr Przytocki, prezydent Krosna.

O formach wsparcia dla przedsiębiorców mówił zastępca prezydenta, dr Tomasz Soliński. - Oferujemy przygotowane tereny inwestycyjne, w pełni uzbrojone i skomunikowane. Ponadto system wsparcia wynikający z objęcia tych terenów Specjalną Strefą Ekonomiczną. Do tego dochodzą wszelkie ulgi, które rada miasta uchwaliła. W sposób szczególny preferujemy tych, którzy zatrudniają absolwentów - stwierdza dr Soliński.

Podczas forum zaprezentowano profil na Facebook'u Invest in Krosno, zapraszając przedsiębiorców do śledzenia zamieszczanych tam informacji.

Tematyka forum była związana w dużej mierze z eksportem i wychodzeniem na rynki zagraniczne. Szanse na pozyskanie wiarygodnego, sprawdzonego partnera zagranicznego stwarza m.in. sieć Enterprise Europe Network, która oferuje bezpłatne usługi w zakresie kojarzenia kontrahentów, organizacji spotkań biznesowych podczas misji zagranicznych i giełd kooperacyjnych w całej Europie.

Dużym zainteresowaniem ze strony zgromadzonych przedsiębiorców cieszyła się prezentacja portalu internetowego Santander Trade, narzędzia umożliwiającego identyfikowanie, weryfikację i nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi partnerami biznesowymi na całym świecie. Ponadto zostały zaprezentowane informacje na temat możliwości uzyskiwania wsparcia na rozwój firmy ze środków Unii Europejskiej, zagadnień prawnych związanych z eksportem oraz zarządzania ryzykiem handlowym w obrocie krajowym i zagranicznym. Szczegóły można poznać w plikach do pobrania.

Ciekawym elementem spotkania był panel dyskusyjny z udziałem przedsiębiorców i ekspertów dotyczący wymagań rynkowych, czynników sukcesu, barier rozwoju i ryzyka związanych z ekspansją zagraniczną mikro, małych i średnich firm. Swoimi bogatymi doświadczeniami podzielili się Leszek Waliszewski, prezes firmy motoryzacyjnej FA KROSNO S.A., Waldemar Wojnar, prezes firmy meblarskiej GLOBAL-KROS Sp. z o.o.,  Rafael Churawski, członek zarządu firmy German Poland Bridge Group, ułatwiającej polskim przedsiębiorcom pozyskiwanie partnerów na rynku niemieckim oraz Adam Sachajdak, przedstawiciel Banku Zachodniego WBK, specjalista w zakresie zabezpieczania kursu walutowego w transakcjach handlowych.

W końcowej części przedstawiono ofertę Centrum Integracji Społecznej w Krośnie oraz wręczono Nagrody Prezydenta Miasta Krosna dla lokalnych firm i instytucji aktywnie działających na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu, obejmujących swoim wsparciem osoby długotrwale bezrobotne, posiadające trudności w wejściu na rynek pracy.


Laureaci rankingu "Partner integracji społeczno - zawodowej 2016"

Kategoria: Przedsiębiorca

Miejsce I:
ENIKA Sp. z o.o.

Firma prowadzi sieć sklepów Delikatesy „Centrum” w powiecie krośnieńskim, w tym dwa sklepy na terenie Krosna, zatrudniając łącznie 125 osób. W ramach współpracy z Centrum Integracji Społecznej w Krośnie firma dała się poznać, jako odpowiedzialny społecznie partner prowadzonej reintegracji - otwarty na wyzwania i organizujący praktyki zawodowe dla wielu różnych uczestników, znaczną część z nich z własnej inicjatywy. ENIKA wspomaga rozwój społeczny i zawodowy uczestników CIS w sposób wyjątkowo empatyczny, nastawiony indywidualnie i biorący pod uwagę różne utrudnienia, z którymi się zmagają podczas procesu ponownej aktywizacji. Firma wielokrotnie dawała szansę rozwoju osobom dopiero poszukującym swojego miejsca na rynku pracy, co zaowocowało zwiększeniem ich kompetencji oraz późniejszym zatrudnieniem w jednym z prowadzonych sklepów.

Miejsce II:
ZNICZPLAST Sp. z o.o.

ZNICZPLAST to bardzo dynamicznie rozwijająca się firma, istniejąca na rynku od 2003 roku jako zakład produkujący znicze, wkłady do zniczy oraz komponenty do produkcji zniczy. Jako partner integracji prowadzonej przez CIS firma wykazała niezwykłą dbałość o rozwój zawodowy uczestników, realizujących praktyki zawodowe i prace zlecone, zapewniając im możliwość nauki różnych umiejętności związanych z technologią produkcji, nabywanie i stałe podwyższanie konkretnych kwalifikacji zawodowych oraz sprawności w odnalezieniu się w środowisku pracy o charakterze produkcyjnym. Jednocześnie, dzięki bardzo dobrej atmosferze pracy, uczestnicy zostali włączeni społecznie w grupę pracowników firmy i mieli możliwość nabywania cennych kompetencji oraz doświadczenia, zaufania i akceptacji w środowisku pracy. Owocem współpracy było zatrudnienie wspierane uczestnika CIS.

Miejsce III:
Restauracja - Hotel "WODNIK" Roman Woda, Lilla Woda
FPHU "GOSIA" S.C. Grzegorz Bęben, Elżbieta Niemczycka

Restauracja - Hotel "WODNIK" działa w Krośnie od ponad 20 lat. Partnerstwo z CIS przebiega na zasadzie ścisłej współpracy w rozwiązywaniu problemów społecznych i zawodowych uczestników, realizujących w firmie praktyki zawodowe i prace zlecone oraz wspólne z kadrą CIS planowanie dalszego ich rozwoju społeczno–zawodowego. Uczestnicy są obejmowani dużym wsparciem związanym z nabywaniem kompetencji na różnych stanowiskach pracy w firmie, co znacząco poszerza ich możliwości i zwiększa szanse na rynku pracy.

FPHU "GOSIA" zajmuje się produkcją tradycyjnych wyrobów garmażeryjnych. W charakterze partnera reintegracji społeczno-zawodowej zadebiutowała w bieżącym roku, dając się poznać jako firma, która nie obawia się podejmowania wyzwań i w sposób niezwykle kompleksowy wspomaga uczestników CIS. Bardzo cenne jest wsparcie społeczne, obejmujące pełne wyrozumiałości i empatii podejście do indywidualnych problemów uczestnika, dawanie poczucia bezpieczeństwa i bycia częścią zwartej i współdziałającej grupy pracowników. Firma zapewnia także rozwój zawodowy poprzez odpowiednią motywację i jasną ścieżkę powierzania stopniowo coraz bardziej odpowiedzialnych zadań. Jako potencjalny pracodawca, firma skupia się na współpracy w zakresie kształtowania pozytywnych nawyków dotyczących efektywności i etyki pracy, pracując zarówno bezpośrednio z uczestnikiem, jak i współdziałając w tym aspekcie z kadrą CIS, co pozwala na pełne i zindywidualizowane wsparcie dla danej osoby.

Kategoria: Instytucja
Miejsce I:
Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie

DPS nr 2 współpracuje z CIS od długiego czasu, umożliwiając uczestnikom CIS nabywanie kwalifikacji w różnych zawodach usługowych i opiekuńczych. Szeroka gama oferowanych możliwości rozwoju zawodowego przy dużym wsparciu ze strony kadry placówki daje bardzo pozytywne efekty w postaci włączenia społecznego i zawodowego uczestników. Instytucja obejmuje uczestników również stałą pomocą w zakresie rozwiązywania ich różnych problemów osobistych, poprzez dodatkowe wsparcie psychologiczne i indywidualne podejście.

pd

  • autor: pd

12 komentarzy

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?