KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Krosno: przygotowanie szkół na reformę

Krosno: przygotowanie szkół na reformę Fot. men.gov.pl

Co reforma edukacji oznacza dla Krosna? Na specjalnie zwołanej konferencji prasowej władze miasta przedstawiły stan przygotowań do wygaszania gimnazjów i zmian w strukturze edukacji.

REKLAMA


1 września rozpocznie się wygaszanie gimnazjów, a 6-letnie szkoły podstawowe staną się 8-letnimi szkołami podstawowymi. W poniedziałek (9 stycznia) reformę edukacji podpisał prezydent Andrzej Duda.

W Krośnie planuje się likwidację jednej szkoły podstawowej, decyzja zapadła jednak w 2015 roku, bez związku z reformą. Prawie wszystkie istniejące w Krośnie gimnazja zostaną włączone do innych szkół. Będzie to o tyle łatwiejsze, że krośnieńskie gimnazja działają w zespołach szkół. Uchwały w sprawie ustalenia nowej sieci szkół podejmie rada miasta.

W krośnieńskich szkołach ponadgimnazjalnych już nawet ponad 70% uczniów pochodzi spoza Krosna. Reforma edukacji sprawi, że uczniowie liceów, techników i szkół zawodowych będą rozpoczynali naukę o rok wcześniej, co może przyczynić się do zwiększonego naboru w Krośnie.

Nowe przepisy dotkną wszystkie typy szkół. Reforma przewiduje w roku szkolnym 2019/2020 równolegle rekrutację do 3-letnich liceów (dla ostatnich absolwentów wygaszanych gimnazjów) i do 4-letnich liceów dla pierwszych absolwentów 8-klasowej szkoły podstawowej oraz odpowiednio do 4- i 5-letnich techników.

- Nowe przepisy obligują organy prowadzące szkoły samorządowe do opracowania i przyjęcia przez radę gminy uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów oraz przez radę powiatu w sprawie projektu dostosowania szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego. Podjęte uchwały podlegają opiniowaniu przez kuratora oświaty i związki zawodowe, którzy na wydanie opinii mają 21 dni. Rada miasta po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty lub po uwzględnieniu wszystkich uwag kuratora podejmuje nie później, niż 31 marca 2017 r. uchwały o dostosowaniu sieci szkół do nowego ustroju szkolnego - informuje krośnieński urząd.

Zastępca prezydenta Krosna, Bronisław Baran wraz z Wydziałem Edukacji przygotowywał Krosno od kilku miesięcy do projektowanych zmian. Wspomniano o tym między innymi na posiedzeniu połączonych komisji rady miasta. Baran podkreślał jednak, że budżet miasta jest przystosowany do obowiązującego stanu prawnego, a nie projektowanej reformy. Zobacz: Rada miasta zagłosuje nad budżetem na 2017. Teraz będzie konieczne skorygowanie budżetu.

W Krośnie odbyło się wiele indywidualnych spotkań z dyrektorami szkół, zarówno informacyjnych, jak i konsultacyjnych dotyczących możliwości dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Przedstawiciele Krosna uczestniczyli też we wszystkich spotkaniach dotyczących planowanej reformy organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

- Zgłaszaliśmy własne postulaty i liczne pytania w sprawie czekających nas zmian - mówi Bronisław Baran.

Analizowano możliwości lokalowe szkół, sytuację demograficzną z uwzględnieniem poszczególnych dzielnic i obwodów szkolnych w kontekście pojawiających się projektów proponowanej przez ministerstwo reformy.

Szkoły podstawowe
W Krośnie funkcjonuje 11 szkół podstawowych ogólnodostępnych i jedna szkoła specjalna. Wprowadzając reformę w szkołach podstawowych w mieście planuje się:

1. Umożliwienie uczniom ukończenia nauki w miejscu, w którym ją rozpoczynali. Nie planuje się przenoszenia całych oddziałów do innych szkół podstawowych.

2. Umożliwienie uczniom kształcenia w klasach sportowych i dwujęzycznych:
a) uczniowie będą mogli podjąć naukę w klasie sportowej w SP nr 14 (klasy, dyscypliny i zasady rekrutacji zostaną określone po ogłoszeniu rozporządzenia przez MEN),
b) uczniowie obecnych klas VI będą mogli podjąć naukę w klasie VII dwujęzycznej z językiem angielskim w SP nr 15 - rekrutacja na ustalonych w ustawie zasadach (test predyspozycji językowych).

3.  Umożliwienie uczniom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego dalszej edukacji zgodnie z zaleceniami w szkołach posiadających wykwalifikowaną kadrę.

4. Umożliwienie uczniom klasy VI zmiany dotychczasowej szkoły 1 września 2017 r. na szkołę podstawową, w której będą funkcjonowały oddziały dotychczasowych gimnazjów - terminy zostaną określone przez organ prowadzący.

Od 1 września 2017 r. wszystkie szkoły podstawowe będą ośmioklasowe.

Nowy projekt sieci szkół podstawowych zakłada, że od 1 września w Krośnie będzie funkcjonowało 10 szkół podstawowych ogólnodostępnych, 1 szkoła specjalna i 1 dla dorosłych.

Szczegóły:
- SP nr 3 jako samodzielna szkoła podstawowa,
- SP nr 5 jako samodzielna szkoła podstawowa z oddziałami przedszkolnymi,
- SP nr 14 jako samodzielna szkoła podstawowa z oddziałami integracyjnymi, sportowymi i przedszkolnymi, do wygaszenia oddziały gimnazjalne,
- SP nr 4 w MZS nr 7, SP nr 6 w MZS nr 6, SP nr 7 w MZS nr 3, SPnr 8 w MZS nr 8 - jako zespoły szkolno-przedszkolne,
- SP nr 10 w MZS nr 1 jako zespół szkolno-przedszkolny z oddziałami przedszkolnymi, do wygaszenia oddziały gimnazjalne,
- SP nr 12 w MZS nr 2 jako zespół szkolno-przedszkolny, do wygaszenia oddziały gimnazjalne,
- SP nr 15 w MZS nr 4 jako zespół z liceum, z oddziałami dwujęzycznymi w szkole podstawowej, do wygaszenia oddziały gimnazjalne,
- SP nr 11 w SOS-W - szkoła podstawowa specjalna dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie ,
- SP dla Dorosłych w ZSKU - szkoła podstawowa dla dorosłych,
- SP Nr 1 zakończy działalność 31 sierpnia 2017 r. Decyzja o jej likwidacji zapadła jednak w 2015 roku, bez związku z reformą.

Gimnazja
W Krośnie funkcjonuje 8 gimnazjów, w tym 5 ogólnodostępnych, 1 dwujęzyczne, 1 specjalne i 1 gimnazjum dla dorosłych. Nie ma samodzielnych gimnazjów, wszystkie zostały włączone w zespoły szkół w latach 2005 - 2009, co zatrudnionym w nich nauczycielom daje większe szanse na utrzymanie miejsc pracy.

Nowy projekt sieci szkół w Krośnie zakłada, że z 8 gimnazjów 1 zostanie przekształcone w szkołę podstawową, 5 włączonych do istniejących szkół podstawowych, 1 włączone do liceum i 1 włączone w technikum.

Szczegóły:
- Gimnazjum nr 1 zostanie włączone do Technikum nr 6 funkcjonującego w MZS nr 5 - technikum będzie prowadziło oddziały byłego gimnazjum do 31 sierpnia 2019,
- Gimnazjum nr 3 zostanie włączone do SP nr 14 z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, przestanie funkcjonować MZSzOI, szkoła podstawowa będzie prowadziła oddziały byłego gimnazjum do 31 sierpnia 2019 r.,
- Gimnazjum nr 2 zostanie włączone do SP nr 10 w MZS nr 1, Gimnazjum nr 4 zostanie włączone do SP nr 15 w MZS nr 4, Gimnazjum nr 5 zostanie włączone do SP nr 12 w MZS nr 2 - szkoły podstawowe będą prowadziły oddziały byłych gimnazjów do 31 sierpnia 2019 r.,
- Gimnazjum Dwujęzyczne zostanie włączone w I LO - liceum będzie prowadziło oddziały byłego gimnazjum do 31 sierpnia 2019, przestanie funkcjonować ZSO,
- Gimnazjum nr 6 zostanie włączone do SP nr 11 w SOS-W - szkoła podstawowa będzie prowadziła oddziały byłego gimnazjum do ich wygaszenia,
- Gimnazjum dla Dorosłych zostanie przekształcone w SP dla Dorosłych w ZSKU, szkoła podstawowa nie będzie prowadziła oddziałów przekształcanego gimnazjum, nie ma na dziś żadnego oddziału.

Zasadnicze szkoły zawodowe
W Krośnie jest 7 zasadniczych szkół zawodowych, z czego w 6 ogólnodostępnych i 1 specjalna.

Nowy projekt sieci szkół zakłada, że zasadnicze szkoły zawodowe zostaną przekształcone w szkoły branżowe I stopnia. Uczniowie uczęszczający obecnie do klas I i II zasadniczych szkół zawodowych kontynuują naukę w szkole branżowej, która prowadzi dotychczasowe oddziały zasadniczych szkół zawodowych.

Skrócone kalendarium reformy:
- do 31 marca podjęcie uchwał o dostosowaniu sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego oraz o dostosowaniu sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych,

- do 15 maja 2017 r. - dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej musi pisemnie poinformować nauczycieli o zmianach organizacyjnych wynikających z wygaszania lub przekształcania szkoły, w tym na temat dalszego ich zatrudnienia, przeniesienia w stan nieczynny lub rozwiązania z nim stosunku pracy,

- od 1 września 2017 r. - rozpoczyna się kształcenie w 8‑letnich szkołach podstawowych i 3‑letnich szkołach branżowych I stopnia. Nie ma I klas w gimnazjach i zasadniczych szkołach zawodowych, jest nowa podstawa programowa w klasach I, IV i VII szkół podstawowych oraz I klasach szkół branżowych,

- wiosna 2019 r. ostatni egzamin gimnazjalny dla uczniów III klas gimnazjów, jak również pierwszy egzamin ósmoklasisty (składać się na niego będą trzy obowiązkowe egzaminy z języka polskiego, języka obcego i matematyki),

- wyniki egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty będą miały wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej szkoły ponadpodstawowej. W 2019 r. o przyjęcie do tych szkół równolegle ubiegać się będą dwa pełne roczniki uczniów: ostatni rocznik uczący się w gimnazjach i pierwszy kończący 8-letnią szkołę podstawową,

- od 1 września 2019 r. - ruszają 4-letnie licea ogólnokształcące i 5-letnie technika (uczyć się w nich będą uczniowie po 8-letniej podstawówce, w tym samym czasie w równoległych klasach będą uczniowie po gimnazjach - ich liceum nadal będzie 3-letnie, a technikum 4‑letnie),

- 1 września 2020 r.  w systemie edukacji powstanie szkoła branżowa II stopnia,

- wiosna 2022 r. - ostatni raz w liceach przeprowadzana jest matura na "starych zasadach",

- wiosna 2022 r. - pierwsze egzaminy ósmoklasisty w nowej formule (do trzech egzaminów z języka polskiego, języka obcego i matematyki dojdzie jeszcze jeden przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii i historii),

- wiosna 2023 r. - maturę zdawać będzie pierwszy rocznik abiturientów, którzy uczyli się w 4‑letnim liceum oraz ostatni rocznik, który uczył się w 4-letnim technikum,

- wiosna 2024 r. - maturę zdawać będzie drugi rocznik abiturientów z 4-letniego liceum oraz pierwsze roczniki z 5-letniego technikum i szkoły branżowej II stopnia.

pd/umk

 • autor: pd/umk

2 komentarzy

 • feee

  wolę bohatera kaczyńskiego niż Barana

  Zgłoś nadużycie feee wtorek, 17, styczeń 2017 19:46 Link do komentarza
 • tasty entry

  Zbędny koszt reformy politycznej celowanej w zmianę historii w podręcznikach, w których nowym bohaterem ma być Jarozbaw Kwaczyński. To jedyny powód jaki przychodzi do głowy ,biorąc koszty reformy cofającej szkoły do układu z PRL.

  Zgłoś nadużycie tasty entry wtorek, 17, styczeń 2017 18:13 Link do komentarza

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?