KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Krosno: uchwały w sprawie zmiany sieci szkół i likwidacji gimnazjów

zdjęcie ilustracyjne zdjęcie ilustracyjne Fot. PixaBay

Rada miasta Krosna podjęła uchwały dotyczące zmiany sieci szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych. To element przygotowań do zmian w edukacji i wygaszania gimnazjów.

REKLAMA


Na mocy przyjętych 14 grudnia 2016 roku dwóch ustaw "Prawo Oświatowe" i "Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe" od 1 września 2017 roku zmieni się w Polsce struktura ustroju szkolnego. W miejsce obecnie istniejących 6-letnich szkół podstawowych zostają wprowadzone 8-letnie szkoły podstawowe, rozpocznie się proces wygaszania gimnazjów, powstaną dwustopniowe szkoły branżowe, a od roku szkolnego 2019/2020 wydłuży się czas nauki w liceach i technikach.

Nowe przepisy pociągają za sobą konieczność przygotowania zmian w sieci szkolnej na poziomie każdej gminy. Dostosowanie sieci szkolnej do nowego ustroju szkolnego będzie przebiegało dwustopniowo.

Ustawa zobowiązuje organy prowadzące szkoły samorządowe do opracowania i podjęcia uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Podjęta przez radnych Krosna w styczniu uchwała podlega opiniowaniu przez kuratora oświaty i związki zawodowe, którzy na wydanie opinii mają 21 dni. Dopiero po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora lub po uwzględnieniu wszystkich jego uwag, ale nie później niż do 31 marca konieczne będzie podjęcie uchwały o dostosowaniu sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.

Reforma przesądziła o wygaszeniu gimnazjów. Przepisy ustawy wprowadzającej ustawę Prawo oświatowe, w zależności od tego czy gimnazjum tworzy zespół ze szkołą podstawową, szkołą ponadgimnazjalną, czy też funkcjonuje samodzielnie, przewidują różny tryb wygaszenia gimnazjum.

W Krośnie funkcjonuje obecnie 8 gimnazjów, w tym 5 ogólnodostępnych oraz gimnazjum dwujęzyczne, specjalne i gimnazjum dla dorosłych, w których uczy się ponad 1,5 tys. uczniów i pracuje ponad dwustu nauczycieli. Ze względu na to, że w Krośnie nie ma samodzielnych gimnazjów, nie będzie wygaszenia gimnazjów, jako samodzielnych jednostek organizacyjnych, a tym samym automatycznego zwolnienia zatrudnionych w nich nauczycieli i pozostałych pracowników.

Zgodnie z projektowaną siecią gimnazjów w Krośnie wszystkie gimnazja z wyjątkiem Gimnazjum dla Dorosłych zaprzestaną działalność dnia 31 sierpnia 2017 r, a oddziały klas II-III dotychczasowych gimnazjów będą funkcjonowały w szkołach, do których zostaną włączone. Nauczyciele i pozostali pracownicy szkół wchodzących w skład zespołów szkół staną się pracownikami funkcjonujących nadal zespołów szkół, a w przypadku gdy zespół składa się wyłącznie z dwóch typów szkół, w tym z gimnazjum stają się pracownikami szkół, które pozostaną po wygaszeniu zespołu.  

Wprowadzając zmiany w sieci wynikające z wprowadzanej reformy w ośmioklasowych szkołach podstawowych planuje się, aby wszyscy uczniowie obecnej klasy szóstej mogli ukończyć szkołę w miejscu, w którym ją rozpoczęli. W Krośnie nie planuje się przenoszenia oddziałów do innych szkół podstawowych.

Zmianie ulegną też obwodu szkół. Wydział Edukacji zapewnia, że opracowując korekty granic uwzględniono warunki lokalowe szkół podstawowych i możliwości dostosowania budynków do funkcjonowania szkół ośmioletnich. Zmian w obwodach wymagają szkoły podstawowe, które nie mają odpowiedniej liczby sal dydaktycznych, by przyjąć kolejne oddziały bez pogorszenia warunków do nauki.

W kształtowaniu granic obwodów szkół uwzględniono też warunki komunikacyjne i odległości do szkół obwodowych, bezpieczeństwo dzieci, a także warunki demograficzne i urbanistyczne w otoczeniu szkół podstawowych.

Uchwały o nowej sieci szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych podjęto jednomyślnie.

pd

  • autor: pd

1 komentarz

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?