KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

"Czy teraz mogę wyciąć drzewo?"

zdjęcie ilustracyjne zdjęcie ilustracyjne Fot. PixaBay

Zmieniły się przepisy dotyczące wycinki drzew. Najważniejsza zmiana dotyczy uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. Czy przysłowiowy Kowalski może wyciąć drzewo w swoim ogródku? Wycinka tak, ale pod warunkiem ochrony przyrody. Np. szczególnym przypadkiem na terenie miasta jest użytek ekologiczny "Dolina Potoku Badoń".

REKLAMA


Kowalski chce wyciąć drzewo w swoim ogródku
Jeżeli chcieliśmy usunąć drzewo lub krzew na swojej posesji, do tej pory potrzebowaliśmy zezwolenia wydawanego przez urząd miasta. Od 1 stycznia jeśli chcemy wyciąć drzewa lub krzewy, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, nie potrzebujemy takiego zezwolenia, ale musimy wiedzieć, że nadal obowiązują nas inne przepisy dotyczące wycinki.

Wycinka tak, ale pod warunkiem ochrony przyrody
Brak obowiązku uzyskania zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów nie zwalnia z obowiązku przestrzegania zakazów związanych z ochroną przyrody. Zakazane jest m.in. niszczenie, usuwanie, uszkadzanie gniazd, umyślne zabijanie lub płoszenie ptaków czy niszczenie jaj. W przypadku stwierdzenia występowania gatunków chronionych, musimy uzyskać stosowne zezwolenie na ich usunięcie z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Wycinka na terenach chronionych
Wycinka drzew rosnących na terenach objętych formami ochrony przyrody np. użytek ekologiczny, Natura 2000 czy pomnik przyrody - wymaga uzgodnienia z organem, który ustanowił daną formę ochrony. Natomiast na usunięcie drzew z terenów nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków należy uzyskać zezwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.

"Dolina Potoku Badoń"
Użytek ekologiczny "Dolina Potoku Badoń" jest ustanowiony od 2004 roku w dzielnicy Suchodół. Ponieważ jest on obszarem bezwzględnie chronionym, w jego obrębie zabronione jest m.in. niszczenie, uszkodzenie lub przekształcenie wszelkich elementów użytku, w tym także drzew i krzewów. W przypadku zamiaru usunięcia składników zieleni w obrębie użytku ekologicznego należy zwrócić się do urzędu miasta z prośbą o uzgodnienie zamierzonych czynności. Umyślne naruszenie zakazów i ograniczeń obowiązujących w granicach użytku ekologicznego jest czynem karalnym jako wykroczenie, za naruszenie którego grozi kara grzywny lub nawet aresztu (art. 127 w związku z art. 132 ustawy o ochronie przyrody).

Przedsiębiorcy i firmy nadal potrzebują zezwolenia
Osoby prawne, tak jak dotychczas są zobowiązane do złożenia wniosku i uzyskania zgody na wycinkę w postaci decyzji wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska urzędu miasta (ul. Staszica 2, pok. 15 (parter), tel. 13 47 43 626).

Więcej szczegółów znajdziesz na stronie www.krosno.pl w zakładce Poradnik interesanta (Ochrona Środowiska).

umk/pd

  • autor: umk/pd

1 komentarz

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?