Zaloguj
Zarejestruj się
KrosnoCity.pl
 

Zdrowie i organizacje pozarządowe tematem obrad radnych

zdjęcie ilustracyjne zdjęcie ilustracyjne Fot. KrosnoCity.pl

Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi, program polityki zdrowotnej dla mieszkańców czy miejski program opieki nad zwierzętami to niektóre punkty sesji rady miasta, która odbędzie się już w najbliższy piątek (31 marca).

REKLAMA


Przewodniczący krośnieńskiej rady miasta zwołał XLI sesję. Odbędzie się ona 31 marca (piątek) o godz. 11 w sali narad urzędu miasta (ul. Staszica 2, I piętro). Zobacz, czym zajmą się radni.

Zaplanowany porządek obrad:  

1. Przyjęcie porządku sesji.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady.
3. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie za 2016 rok.
4. Sprawozdanie z Rocznego programu współpracy Gminy Krosno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok.
5. "Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Krosna za lata 2009-2012 z uwzględnieniem lat 2013- 2016".

Podjęcie uchwał w sprawach:
6.1. uchwalenia Programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców miasta Krosna na 2017 rok (projekt Nr XLI/865/17),

6.2. upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (projekt Nr XLI/866/17),

6.3. zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na rok 2017 (projekt Nr XLI/867/17),

6.4. zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie (projekt Nr XLI/868/17),

6.5. zmiany nazwy I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krośnie (projekt Nr XLI/869/17),

6.6. zmiany nazwy Szkoły Branżowej I stopnia Nr 7 w Krośnie (projekt Nr XLI/870/17),

6.7. zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 11 w Krośnie (projekt Nr XLI/871/17),

6.8. przyjęcia Miejskiego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla młodzieży uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Miasto Krosno (projekt Nr XLI/872/17),

6.9. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krosna "Krościenko I" (projekt Nr XLI/873 /17),

6.10. uchwalenia Programu ochrony środowiska dla miasta Krosna na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 wraz z Prognozą oddziaływania na
środowisko (projekt Nr XLI/874/17),

6.11. przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Krosna na rok 2017" (projekt Nr
XLI/875/17),

6.12. określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (projekt Nr XLI/876/17),

6.13. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (projekt Nr XLI/877/17),

6.14. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (projekt Nr XLI/878/17),

6.15. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (projekt Nr XLI/879 /17),

6.16. wystąpienia  Gminy Miasto Krosno ze Związku Powiatów Polskich (projekt Nr XLI/880/17),

6.17. przystąpienia do Związku Miast Polskich (projekt Nr XLI/881/17),

6.18. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Krosno" (projekt Nr XLI/882/17),

6.19. wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego na czas oznaczony" (projekt Nr XLI/883/17),

6.20. gospodarki nieruchomościami /dot. m.in. nabycia, zamiany, sprzedaży nieruchomości i wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieoznaczony (projekty od Nr XLI/884/17) do Nr XLI/ 895/17),

6.21. zmiany uchwały w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie "(projekt Nr XLI/896/17),

6.22. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na letnie oczyszczanie dróg i chodników Miasta Krosna  (projekt Nr XLI/897/17),

6.23. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miasta Krosna (projekt Nr XLI/898/17),

6.24. uchylenia uchwały (projekt Nr XLI/899/17),

6.25. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadań z zakresu dróg gminnych (projekt Nr XLI/900/17),

6.26. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na dzierżawę działki oznaczonej nr 26/23 położonej w Krośnie (projekt Nr XLI/901/17),

6.27. zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok (projekt Nr XLI/902/17),

6.28. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (projekt Nr XLI/903/17).

7. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
8. Odpowiedzi na zapytania.
9. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
10. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie sesji.

pd

4 komentarzy

 • pijaczka

  i znów pijaczka moprowa uzyskała absolutorium za oszustwa i prywatę Nikt z rady nawet nie zapoznał sie z bredniami im przedłożonymi

  Zgłoś nadużycie pijaczka piątek, 14, kwiecień 2017 19:45 Link do komentarza
 • Podatnik

  Bandyci przestańcie nas zadłużać !!!

  Zgłoś nadużycie Podatnik czwartek, 30, marzec 2017 20:32 Link do komentarza
 • gość

  A w Jedliczu tak ważny temat jak opieka społeczna omawiany był na sesji nadzwyczajnej, późnym popołudniem, bez obecności sołtysów, dyrektorów.

  Zgłoś nadużycie gość czwartek, 30, marzec 2017 10:53 Link do komentarza
 • turaszówka

  Państwo Radni, czy prawdą jest , że wbrew zapewnieniom władz miasta na ul. Sportowej (koło basenu - turaszówka) spółka TBS planuje budowę 2 bloków 3 piętrowych ? Ponad Rok temu zapewniano na zebraniu mieszkańców dzielnicy, że bloki tam nie powstaną, a teren zostanie wykorzystany jako rekreacyjny.

  Zgłoś nadużycie turaszówka czwartek, 30, marzec 2017 09:45 Link do komentarza

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

 

Przeczytaj dodatkowo

KONTAKT Z REDAKCJĄ

KrosnoCity.pl
ul. Tadeusza Kościuszki 49
38-400 Krosno
tel. 13 49 399 76
redakcja@krosnocity.pl

Dział reklamy i biuro ogłoszeń:
tel. 13 49 399 76
kom. +48 506 327 412
reklama@krosnocity.pl

Zaloguj lub Zarejestruj się

Zaloguj się

Zarejestruj się

Rejestracja użytkownika
Anuluj