Zaloguj
Zarejestruj się
KrosnoCity.pl
 

Ponad 1300 dzieci w krośnieńskich przedszkolach

zdjęcie ilustracyjne zdjęcie ilustracyjne Fot. PixaBay

W poniedziałek (10 kwietnia) zostały ogłoszone wyniki tegorocznej rekrutacji do miejskich przedszkoli. Rekrutacja, podobnie jak w latach ubiegłych, była prowadzona elektronicznie. Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe w pierwszej kolejności do przedszkoli przyjmowano dzieci zamieszkałe na terenie miasta. Ostateczne wyniki rekrutacji do przedszkoli poznamy 20 kwietnia.

REKLAMADo przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w procesie rekrutacji zgłoszono 1380 dzieci, w tym 964 stanowiły dzieci rodziców, które kolejny rok będą uczęszczać do tego samego przedszkola. Po zebraniu deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej od rodziców dzieci i ustaleniu liczby wolnych miejsc rozpoczęła się rekrutacja, zgodnie z ustalonym wcześniej planem naboru.

W wyniku rekrutacji powstanie 56 oddziałów przedszkolnych, w tym 3 oddziały w szkołach podstawowych. Na ogólną liczbę zakwalifikowanych 1350 dzieci 379 stanowią 6-latki, 385 - 5-latki, 322 - 4-latki oraz 264 - 3-latki. Do przedszkoli miejskich zakwalifikowało się ponad 30 sześciolatków więcej, niż w roku ubiegłym.

Spośród miejskich przedszkoli najwięcej dzieci będzie kontynuować edukację od 1 września 2017 r. w Miejskim Przedszkolu Nr 8 (204), w Przedszkolu Miejskim Nr 5 (189), w Przedszkolu Miejskim Nr 1 (127) i w Przedszkolu Miejskim Nr 3 (112). W przedszkolach zwolniły się miejsca po dzieciach siedmioletnich i tych sześciolatkach, które rozpoczną edukację w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Większość rodziców dzieci sześcioletnich pozostawiła je w przedszkolach.

Organizując opiekę przedszkolną w zespołach szkolno-przedszkolnych trzeba było zabezpieczyć warunki lokalowe dla dodatkowych oddziałów szkoły podstawowej wynikających z wdrażanej reformy oświaty (klasa VII). Po analizie liczby wniosków złożonych do przedszkoli wszędzie tam, gdzie pozwoliły warunki lokalowe zwiększono liczbę miejsc.

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 według stanu na dzień 10 kwietnia 2017 r.

Spośród ubiegających się o miejsce w przedszkolu 29 dzieci nie znalazło miejsca w wybranych przez rodziców przedszkolach. O zakwalifikowaniu dziecka zdecydowała liczba punktów ustalonych na podstawie kryteriów ustawowych oraz kryteriów przyjętych przez radę miasta. Bezwzględne pierwszeństwo przysługiwało kandydatom za wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie oraz objęcie kandydata pieczą zastępczą. Minimalny próg punktowy umożliwiający zakwalifikowanie się do Przedszkola Miejskiego Nr 5 wynosił 55 punktów, natomiast do Przedszkola Miejskiego Nr 1 50 punktów.
 
Ostateczne wyniki rekrutacji do przedszkoli poznamy 20 kwietnia. gdy rodzice dzieci zakwalifikowanych do poszczególnych przedszkoli i oddziałów podpiszą umowy o uczęszczaniu dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2017/2018. Mają na to czas do 19 kwietnia. Równolegle w przedszkolach, które dysponują wolnymi miejscami będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca, która obejmie także dzieci spoza Krosna. Wnioski o przyjęcie do przedszkoli w trybie rekrutacji uzupełniającej można pobrać ze strony naboru nabor.pcss.pl, wydrukować, podpisać i wraz z kompletem wymaganych dokumentów zanieść do przedszkola wybranego na pierwszym miejscu na liście preferencji od 10 kwietnia do 21 kwietnia, do godz. 9.00.

Wnioski zostaną zarejestrowane w systemie przez dyrektorów przedszkoli. Wyniki rekrutacji uzupełniającej poznamy 27 kwietnia.

Wolne miejsca w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych
przez Gminę Miasto Krosno na rok szkolny 2017/2018

 

umk/red.

  • autor: umk/red.

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

 

Jakość Powietrza

Sklep z częściami samochodowymi Ucando.pl

KONTAKT Z REDAKCJĄ

KrosnoCity.pl
ul. Tadeusza Kościuszki 49
38-400 Krosno
tel. 13 49 399 76
redakcja@krosnocity.pl

Dział reklamy i biuro ogłoszeń:
tel. 13 49 399 76
kom. +48 506 327 412
reklama@krosnocity.pl

Zaloguj lub Zarejestruj się

Zaloguj się

Zarejestruj się

Rejestracja użytkownika
Anuluj