Zaloguj
Zarejestruj się
KrosnoCity.pl
 

Radni planują podwyżki opłat za parkowanie

zdjęcie ilustracyjne zdjęcie ilustracyjne Fot. KrosnoCity.pl

Na 28 kwietnia zaplanowano sesję rady miasta. W programie jest kilka uchwał, w tym podwyżki opłat w strefie płatnego parkowania. Niektóre nawet o 100%.

REKLAMA


Przewodniczący rady miasta zwołał XLII Sesję Rady Miasta, która odbędzie się 28 kwietnia (piątek), o godz. 9.00, w sali narad urzędu (ul. Staszica 2, I piętro).
 
Porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku sesji.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady.
3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miasta podjętych w 2016 r.
4. Informacja Prezydenta na temat  realizacji rozwiązań nowych układów komunikacyjnych w mieście Krośnie realizowanymi w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:
5.1. zakończenia współpracy z węgierskim miastem Sátoraljaújhely (projekt Nr XLII/904/17),
5.2. zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w mieście Krośnie w strefie płatnego parkowania oraz określenia sposobu pobierania opłaty (projekt Nr XLII/905/17),
5.3. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji aktualizacji planu pn. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne (projekt Nr XLII/906/17),
5.4. zmiany uchwały w sprawie  regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Krosno (projekt Nr XLII/907/17),
5.5. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna "Polanka III" ul. Ks. Popiełuszki (projekt Nr XLII/908/17),
5.6. przyjęcia  Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023 (projekt Nr XLII/909/17),
5.7. gospodarki nieruchomościami /dot. m.in. nabycia, zamiany, sprzedaży nieruchomości, wniosku o przekazanie nieruchomości, obciążenia i sprzedaży nieruchomości, obciążenia nieruchomości (projekty od Nr XLII/910/17 do Nr XLII/ 919/17),
5.8. zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na realizację zadań z zakresu dróg gminnych (projekt Nr XLII/920/17),
5.9. wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla in blanco (projekt Nr XLII/921/17),
5.10. zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok (projekt Nr XLII/922/17),
5.11. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (projekt Nr XLII/923/17).

6. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
7. Odpowiedzi na zapytania.
8. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
9. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie sesji.

Terminy posiedzeń Komisji:
- Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych: 24 kwietnia, godz. 9.00,
- Komisja Kultury, Sportu i Turystyki: 24 kwietnia, godz. 12.00,
- Komisja Urbanistyki, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami: 25 kwietnia, godz. 9.00,
- Komisja Gospodarki Komunalnej, Samorządu i Ochrony Środowiska: 25 kwietnia, godz. 11.00,
- Komisja Edukacji: 26 kwietnia, godz. 8.30,
- Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego: 26 kwietnia, godz. 9.45,
- Komisja Mieszkaniowa: 26 kwietnia, godz. 11.45,
- Komisja Budżetowo-Finansowa: 27 kwietnia, godz. 9.00.

pd

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

 

Przeczytaj dodatkowo

KONTAKT Z REDAKCJĄ

KrosnoCity.pl
ul. Tadeusza Kościuszki 49
38-400 Krosno
tel. 13 49 399 76
redakcja@krosnocity.pl

Dział reklamy i biuro ogłoszeń:
tel. 13 49 399 76
kom. +48 506 327 412
reklama@krosnocity.pl

Zaloguj lub Zarejestruj się

Zaloguj się

Zarejestruj się

Rejestracja użytkownika
Anuluj