Zaloguj
Zarejestruj się
KrosnoCity.pl
 

Do 14 czerwca są przyjmowane oferty na programy dla "zagrożonych bezradnością"

Do 14 czerwca są przyjmowane oferty na programy dla "zagrożonych bezradnością" Fot. PUW Rzeszów

Organizacje pozarządowe mogą uzyskać dofinansowanie na realizację programów środowisk zagrożonych bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych oraz aktywizacji osób starszych. Na ten cel wojewoda przeznaczy 300 tysięcy złotych.

Konkurs ogłoszono 24 maja. Jest skierowany do organizacji pozarządowych, niebędących jednostkami sektora finansów publicznych lub przedsiębiorstwami, instytucjami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi i innych podmiotów uprawnionych, prowadzących działalność w zakresie zabezpieczenia społecznego, wsparcia dziecka i rodziny lub osób starszych.

Dofinansowanie może być przeznaczone na realizację programów socjoterapeutycznych, zakup pomocy niezbędnych do realizacji programu, wspieranie działań innowacyjnych w zakresie spędzania wolnego czasu, zapewnienie warunków do udziału w życiu społecznym, a także na programy motywujące osoby starsze do podjęcia aktywności m.in. fizycznej, artystycznej i intelektualnej.

Oferty należy składać do 14 czerwca w kancelarii ogólnej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie lub w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej PUW, albo przesłanie drogą pocztową listem poleconym na adres Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie (ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, liczy się data stempla pocztowego).

Więcej przeczytasz tutaj: 300 tys. zł na działania pomocowe

REKLAMA


Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

 

KONTAKT Z REDAKCJĄ

KrosnoCity.pl
ul. Tadeusza Kościuszki 49
38-400 Krosno
tel. 13 49 399 76
redakcja@krosnocity.pl

Dział reklamy i biuro ogłoszeń:
tel. 13 49 399 76
kom. +48 506 327 412
reklama@krosnocity.pl

Zaloguj lub Zarejestruj się

Zaloguj się

Zarejestruj się

Rejestracja użytkownika
Anuluj