Zaloguj
Zarejestruj się
KrosnoCity.pl
 

Most na ul. Okrzei będzie miał nazwę. Radni zdecydują we wtorek

Most położony na ul. Okrzei w Krośnie (nad rzeką Wisłok) Most położony na ul. Okrzei w Krośnie (nad rzeką Wisłok) Fot. Piotr Dymiński

We wtorek (30 maja) odbędzie się sesja rady miejskiej. Zaplanowano na niej nadanie imienia Danuty Siedzikówny "Inki" dla mostu na Wisłoku.

REKLAMA


Zbigniew Kubit, przewodniczący Rady Miasta Krosna zwołał na 30 maja XLIII sesję rady. Jeden z projektów uchwał dotyczy nadania nazwy mostu na rzece Wisłok w ciągu ul. Stefana Okrzei imienia Danuty Siedzikówny "INKI".

Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez miejską komisję ds. nazewnictwa.

"INKA"
Danuta Siedzikówna "Inka" to sanitariuszka 5. Wileńskiej Brygady AK, ofiara komunistycznego mordu sądowego w 1946 roku. Nie zdążyła skończyć 18 lat.
W czasie wojny ojciec "Inki" został wywieziony przez sowietów do łagru. Stamtąd przedostał się do formowanej armii Władysława Andersa. Zmarł w 1943 roku w Teheranie. Jej matka współpracowała z Armią Krajową, została aresztowana przez Gestapo w listopadzie 1942, a we wrześniu 1943 rozstrzelana w lesie pod Białymstokiem.

W grudniu 1943 roku Danuta razem z siostrą Wiesławą wstąpiły do AK, gdzie odbyły szkolenie medyczne. Po przejściu frontu od października 1944 pracowała jako kancelistka w nadleśnictwie Hajnówka. Wraz z innymi pracownikami nadleśnictwa została w czerwcu 1945 aresztowana za współpracę z antykomunistycznym podziemiem przez grupę NKWD-UB.

Została uwolniona z konwoju przez operujący na tym terenie patrol wileńskiej AK, następnie jako sanitariuszka podjęła służbę w oddziałach antykomunistycznych. Przez krótki czas jej przełożonym był także por. Leon Beynar "Nowina", zastępca "Łupaszki", znany później jako Paweł Jasienica. Danuta Siedzikówna przybrała wówczas pseudonim "Inka".

20 lipca 1946 "Inka" została aresztowana i umieszczona w pawilonie V więzienia w Gdańsku, jako więzień specjalny. W śledztwie była bita i poniżana, mimo to odmówiła składania zeznań obciążających członków brygad wileńskich AK.

"Ince" zarzucono członkostwo w nielegalnej organizacji, nielegalne posiadanie broni, udział w napadach na funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i UB, a także podżeganie do ich zabicia. Jednak rozbieżności co do jej udziału w starciu pomiędzy partyzantami, a UB i MO pojawiły się w zeznaniach samych milicjantów, spośród których tylko niektórzy zeznawali, jakoby "Inka" strzelała i wydawała rozkazy.

Dr. hab. Piotr Niwiński z Uniwersytetu Gdańskiego, autor życiorysu "Inki" w słowniku biograficznym "Konspiracja i opór społeczny w Polsce" stwierdza: "Siedzikówna była cichą, trzymającą się z tyłu dziewczyną, sanitariuszką. Jak można było oskarżyć ją o wydawanie poleceń zabijania żołnierzy? Zachowały się relacje funkcjonariuszy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (KBW) i milicjantów, których ona opatrywała po potyczkach z partyzantami AK".

Danuta Siedzikówna została skazana na śmierć 3 sierpnia 1946 przez Wojskowy Sąd Rejonowy. Obrońca Danuty Siedzikówny wystąpił do prezydenta Bolesława Bieruta z prośbą o łaskę. Dokument ten został zredagowany i podpisany przez obrońcę, przy czym został częściowo napisany w pierwszej osobie. "Inka" odmówiła samodzielnego napisania takiego wniosku. Bolesław Bierut 19 sierpnia nie skorzystał z prawa łaski. W grypsie do sióstr Mikołajewskich z Gdańska, krótko przed śmiercią, "Inka" napisała: "Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba".

Wyrok został wykonany 28 sierpnia 1946 strzałem w głowę. Skazanie Danuty Siedzikówny stanowiło mord sądowy. Postanowieniem z 10 czerwca 1991 Sąd Wojewódzki w Gdańsku, na mocy przepisów ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego uznał wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego skazujący Danutę Siedzikównę za nieważny.

Sesja rozpocznie się o godz. 10 w sali narad urzędu (ul. Staszica 2, I piętro).

Porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku sesji.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady.
3. Sprawozdanie z funkcjonowania MPGK - Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. w Krośnie.
4. Sprawozdanie z funkcjonowania MKS Sp. z o.o. w Krośnie.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Krosna w 2016 roku.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

6.1. przyjęcia sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie za 2016 r. (projekt Nr XLIII/924/17),

6.2. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Krosno a Powiatem Krośnieńskim w zakresie zasad kierowania i świadczenia usług w Środowiskowym Domu Samopomocy w Potoku na rzecz mieszkańców Gminy Miasto Krosno (projekt Nr XLIII/925/17),

6.3. zmiany uchwały Rady Miasta Krosna Nr XL/838/17 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe" (projekt Nr XLIII/926/17),

6.4. zmiany uchwały Rady Miasta Krosna XL/839/17 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno, do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno (projekt Nr XLIII/927/17),

6.5. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno (projekt Nr XLIII/928/17),

6.6. ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Międzyszkolnej w Krośnie oraz terminu i sposobu jej wnoszenia (projekt Nr XLIII/929/17),

6.7. wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu partnerskiego "Europe in Love" w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Interreg Europa 2014 - 2020 (projekt Nr XLIII/930/17),

6.8. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego  Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne (projekt Nr XLIII/931/17),

6.9. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej (projekt Nr XLIII/932/17),

6.10. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (projekt Nr XLIII/933/17),

6.11. ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych oraz dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasto Krosno (projekt Nr XLIII/934/17),

6.12. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (projekt Nr XLIII/935/17),

6.13. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krosna pn. "Przemysłowa II" (projekt Nr XLIII/936/17),

6.14. nadania  nazwy dla mostu na rzece Wisłok w ciągu ulicy Stefana Okrzei (projekt Nr XLIII/937/17),

6.15. gospodarki nieruchomościami /dot. m.in. nabycia, zamiany, sprzedaży nieruchomości, wniosku o przekazanie nieruchomości, obciążenia i sprzedaży nieruchomości, obciążenia nieruchomości (projekty od Nr XLIII/938/17 do Nr XLIII/946/17),

6.16. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krosna (projekt Nr XLIII/947/17),

6.17. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na realizację zadań z zakresu dróg gminnych  i powiatowych (projekt Nr XLIII/948/17),

6.18. zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok (projekt Nr XLIII/949 /17),

6.19. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (projekt Nr XLIII/950 /17).

7. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
8. Odpowiedzi na zapytania.
9. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
10. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie sesji.

pd

6 komentarzy

 • rogol

  No to teraz mozna bedzie przejechac Inke.

  Zgłoś nadużycie rogol sobota, 27, maj 2017 16:35 Link do komentarza
 • patriota

  rodzina komunistyczna Dyzmy i jego dziadek jako oficer UB zwalczali czynnie AK i ludzi niepodległości. Dyzma cieszy się demokracją pełnym pyskiem a ktorego do 1989r i obecnie zwalczał czynnie. Dziw bierze że krośnianie uważani za prawicowi głosują i wybierają od 2002r. komucha Dyzmę

  Zgłoś nadużycie patriota sobota, 27, maj 2017 16:12 Link do komentarza
 • ministrant

  Nie ma w całej Polsce nazwy mostu im. "Jana Pawła II Wielkiego Świętego Wielkiego Polaka i Wielkiego Człowieka umiłowanego Sługi Bożego". Morze długie ale Wieli Polak wartuje tego aby nadać Jego imieniem przynajmniej jeden most w Polsce.

  Zgłoś nadużycie ministrant sobota, 27, maj 2017 12:09 Link do komentarza
 • JB

  A nie lepiej sobie ułatwić i mostom czy rondom nadać po prostu numery? Odpadnie ew. problem, gdy za lat kilkanaście komuś z włodarzy się "odmieni" i np przestanie mu się podobać dany bohater.

  Zgłoś nadużycie JB piątek, 26, maj 2017 10:57 Link do komentarza
 • Żorz

  dlaczego KC nie usuniecie tego obraźliwego wpisu. Tym bardziej że autor wpisu (poniżej) jest tak zacofany w rozwoju że nie wie kto to była "Inka" Dyzma mimo małych gestów (dla wybielenia się ) i tak jesteś, będziesz komuchem stalinowskim jak twoi przodkowie włącznie z ubekiem dziadkiem

  Zgłoś nadużycie Żorz piątek, 26, maj 2017 10:55 Link do komentarza
 • Pisiory(Zimka) ,pamiętamy jak przerwaliście koncert Peji w Krosnie !

  Pis wolałby imienia Kwaczyńskiego :D , na szczęście Krosno wybrało gospodarzy jak trzeba, pamiętajcie przy wyborach -nigdy więcej Pisu w naszym pięknym mieście, wyobrażcie sobie jaka ruina byłaby tu, jak oni by rządzili, same pomniki smoleńskie, ronda zakazane,matka boska murkowa na każdym skrzyżowaniu, a drogi dziurawe hehe

  Zgłoś nadużycie Pisiory(Zimka) ,pamiętamy jak przerwaliście koncert Peji w Krosnie ! piątek, 26, maj 2017 10:24 Link do komentarza

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

 

Przeczytaj dodatkowo

KONTAKT Z REDAKCJĄ

KrosnoCity.pl
ul. Tadeusza Kościuszki 49
38-400 Krosno
tel. 13 49 399 76
redakcja@krosnocity.pl

Dział reklamy i biuro ogłoszeń:
tel. 13 49 399 76
kom. +48 506 327 412
reklama@krosnocity.pl

Zaloguj lub Zarejestruj się

Zaloguj się

Zarejestruj się

Rejestracja użytkownika
Anuluj