Zaloguj
Zarejestruj się
KrosnoCity.pl
 

Absolutorium dla prezydenta, regulamin dla dworca. Tym zajmą się radni

zdjęcie ilustracyjne zdjęcie ilustracyjne Fot. Piotr Dymiński

Czerwcowa sesja rady miasta odbędzie się 28 czerwca (środa), o godzinie 10, w sali narad urzędu miasta (ul. Staszica 2, I piętro). Radni zapoznają się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz będa głosowali nad absolutorium dla prezydenta. W programie jest też uchwalenie regulaminu korzystania z dworca PKS i uchwały dotyczące nazw ulicy, ronda i skweru.

REKLAMA


Pod koniec czerwca radni będą rozpatrywać sprawozdania finansowe z wykonania budżetu przez prezydenta i głosować nad udzieleniem absolutorium. Widać też efekty pracy komisji ds. nazewnictwa. W programie sesji są aż trzy projekty związane z nazwą ulicy, skweru i ronda.

Pozytywnie zaopiniowano wniosek Okręgowej Izby Lekarskiej w sprawie nadania nazwy dla skweru przy zbiegu ulicy Podkarpackiej i ulicy Grodzkiej imieniem dr. Zygmunta Rogali-Lewickiego. Dr. Zygmunt Rogala był długoletnim dyrektorem i chirurgiem krośnieńskiego szpitala, jest ceniony i zasłużony dla Krosna. W 1935 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. W czasie okupacji niemieckiej był zaangażowany w działalność Armii Krajowej.

Do urzędu miasta wpłynął też wniosek w sprawie nadania dla ronda przy skrzyżowaniu ulicy Wincentego Witosa oraz ulicy Stefana Batorego nazwy "Rondo Powstańców Styczniowych". Wniosek także został zaopiniowany pozytywnie.
 
Planowana jest też korekta nazwy patrona ulicy "Franciszka Ksawerego Dmochowskiego" na " prof. dr Jerzego Dmochowskiego". Nazwa ulicy została nadana uchwałą Rady Narodowej w Krośnie z dn. 28 kwietnia 1973 roku, gdy ulica w dzielnicy Suchodół otrzymała nazwę "Prof. dr Jerzego Dmochowskiego".

Obecny operat ewidencji nazewnictwa tej ulicy nosi nazwę "Franciszka Ksawerego Dmochowskiego". Nie można stwierdzić, na jakiej podstawie dopisano imię "Franciszka Ksawerego". Poprzedni operat wykonany w roku 1977 operował tylko nazwą "ul. Dmochowskiego". Z dokumentów znajdujących się w archiwum ewidencji ludności urzędu miasta wynika, że pierwszych meldunków ludności na ulicy Dmochowskiego dokonano w 1977 roku, przy czym w dokumentach tych występuje tylko "ul. Dmochowskiego", bez określenia imienia. Mieszkańcy ulicy Dmochowskiego od 2006 roku interweniują w sprawie przywrócenia właściwego patrona. Zarząd dzielnicy "Suchodół" przedstawił stanowisko mieszkańców tej ulicy, którzy widzą konieczność przywrócenia prawidłowej nazwy ulicy oraz sprostowania zaistniałej pomyłki. Także ten wniosek został zaopiniowany pozytywnie przez komisję ds. nazewnictwa.

Zobacz, czym jeszcze będą zajmować się radni.

Porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku sesji.
2. Przyjęcie trzech protokołów z ostatnich sesji rady.
3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Krosna z wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury za 2016 rok.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Krosna za 2016 rok (wraz z podjęciem stosownej uchwały - projekt Nr XLVI/958/17).
5. Informacja o stanie mienia gminy Krosno.
6. Udzielenie absolutorium prezydentowi miasta za 2016 rok (wraz z podjęciem stosownej uchwały - projekt Nr XLVI/959/17).

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

7.1. zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie miasta Krosna (projekt Nr XLVI/960/17),

7.2. zmiany uchwały Rady Miasta Krosna XL/838/17 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę miasto Krosno, do nowego ustroju szkolnego, prowadzonego ustawa - Prawo oświatowe (projekt Nr XLVI/961/17),

7.3. zmiany uchwały Rady Miasta Krosna XL/839/17 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno, do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe do ustalenia  sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych  prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno (projekt Nr XLVI/ 962 /17),

7.4. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krosna pn. "Przemysłowa III" (projekt Nr XLVI/963/17),

7.5. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krosna pn. "Przemysłowa IV " ul. Batorego (projekt Nr XLVI/964/17),

7.6. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krosna pn. "Suchodół XI " ul. Polna (projekt Nr XLVI/965/17),

7.7. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna "Krościenko IV" (projekt Nr XLVI/966/17),

7.8. zmiany nazwy ulicy w mieście Krośnie (projekt Nr XLVI/967/17),

7.9. nadania nazwy dla ronda w mieście Krośnie (projekt Nr XLVI/968/17),

7.10. nadania nazwy dla skweru w mieście Krośnie (projekt Nr XLVI/ 969 /17),

7.11. gospodarki nieruchomościami /dot. m.in. sprzedaży, zamiany nieruchomości, wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, wkładu niepieniężnego (aportu) nieruchomości (projekty od Nr XLVI/970/17 do Nr XLVI/ 979/17),

7.12. ustalenia regulaminu korzystania z Dworca autobusowego w Krośnie (projekt Nr XLVI/980/17),

7.13. określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Krosno (projekt Nr XLVI/981/17),

7.14. wyrażenia zgody na zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy  Gminą Miasto Krosno i Gminą Miejsce Piastowe w przedmiocie wspólnej realizacji inwestycji budowy magistralnej sieci wodociągowej na terenie Gminy Miejsce Piastowe (projekt Nr XLVI/982/17),

7.15. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego miasta Krosna "Krościenko I" (projekt Nr XLVI/983/17),

7.16. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na realizację zadań z zakresu dróg  gminnych i powiatowych (projekt Nr XLVI/984/17),

7.17. ustalenia stawki dotacji przedmiotowej (projekt Nr XLVI/985/17),

7.18. zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok (projekt Nr XLVI/986/17),

7.19. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (projekt Nr XLVI/987/17),

7.20. zaciągnięcia kredytu długoterminowego (projekt Nr XLVI/988/17),

8. Rozpatrzenie skargi na działalności Dyrektora oraz pracowników Domu Pomocy Społecznej w Krośnie przy ul. Kletówki 7 (wraz z podjęciem stosownej uchwały - projekt Nr XLVI/989/17).

9. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
10. Odpowiedzi na zapytania.
11. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
12. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zamknięcie sesji.

Terminy komisji:
- Komisja Mieszkaniowa: 21 czerwca, godz. 8:30,
- Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego: 22 czerwca, godz. 8:30,
- Komisja Gospodarki Komunalnej, Samorządu i Ochrony Środowiska: 23 czerwca, godz. 9:00,
- Komisja Urbanistyki, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami: 23 czerwca, godz. 12:00,
- Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych: 26 czerwca, godz. 9:00,
- Komisja Kultury, Sportu i Turystyki: 26 czerwca, godz. 11:00,
- Komisja Budżetowo-Finansowa: 27 czerwca, godz. 9:00,
- Komisja Edukacji: 28 czerwca, godz. 9:15.

Posiedzenia Komisji Rady Miasta Krosna odbywają się w budynku urzędu miasta (Krosno, ul. ks. S. Staszica 2, pok.  Nr  20, I piętro). Posiedzenie Komisji Kultury, Sportu i Turystyki odbędzie się w Centrum Dziedzictwa Szkła (Krosno, ul. Blich 2).

pd

6 komentarzy

 • AAA+

  Brawo, brawo po stokroć brawo towarzyszki i towarzysze !!! Musi być jednomyślność w Narodzie. " O takie Polskie walczyłem ". Łubudubu, łubudubu niech żyje nam prezes naszego klubu, niech żyje nam !!!

  Zgłoś nadużycie AAA+ sobota, 24, czerwiec 2017 14:35 Link do komentarza
 • nie dla Dyzmy

  przyglup Dyzma ma wszystkich w kieszeni i zawsze dostaje to co chce nawet loda

  Zgłoś nadużycie nie dla Dyzmy piątek, 23, czerwiec 2017 20:43 Link do komentarza
 • A+,-, B-,+

  A ja chętnie bym przeczytał artykuł o tym jak wygląda dzień w pracy takiego urzędnika/ urzędniczki krośnieńskiego magistratu.Już widze oczami wyobrażni tą ciężka, wręcz katorżniczą prace jaką wykonuja dla dobra naszej społeczności ! Co wy na to czytelnicy, jesteście za ?

  Zgłoś nadużycie A+,-, B-,+ piątek, 23, czerwiec 2017 19:58 Link do komentarza
 • pff

  Patrzac na wiekszosc tych geb wcale mnie dziwie, ze to miasto umiera..

  Zgłoś nadużycie pff piątek, 23, czerwiec 2017 18:49 Link do komentarza
 • A+,-, B-,+

  Użyty zwrot, zaciągnięcie zobowiązania ( eufemizm ) to nic innego jak zaciągniecie kredytu. Mieliśmy jakiś czas temu wpadke przy wymianie tablic na nowe. Na jednej z nich pojawiło się nazwisko Piłsudskiego jako generała ! Ręce opadają co za ignorant. ignorantka taką nazwe zatwierdziła/ł.

  Zgłoś nadużycie A+,-, B-,+ piątek, 23, czerwiec 2017 17:37 Link do komentarza
 • Tadeusz Łopatkiewicz

  Cytuję: "Pozytywnie zaopiniowano wniosek Okręgowej Izby Lekarskiej w sprawie nadania nazwy dla skweru przy zbiegu ulicy Podkarpackiej i ulicy Grodzkiej imieniem dr. Zygmunta Rogali-Lewickiego. Dr. Zygmunt Rogala był długoletnim dyrektorem i chirurgiem krośnieńskiego szpitala, jest ceniony i zasłużony dla Krosna".

  Nazwisko pisane wraz z herbem powinno mieć formę bez łącznika, a więc w tym wypadku: "Zygmunt Rogala Lewicki.
  Nie było żadnego dr Zygmunta Rogali. Był dr Zygmunt Lewicki h. Rogala.

  Dodawanie herbu Rogala do nazwiska dr Lewickiego jest nadgorliwością, albowiem Konstytucja marcowa z 1921 roku stanowiła: "Rzeczpospolita Polska nie uznaje przywilejów rodowych ani stanowych, jak również żadnych herbów, tytułów rodowych i innych z wyjątkiem naukowych, urzędowych i zawodowych" (Art. 96, zdanie drugie).

  Zgłoś nadużycie Tadeusz Łopatkiewicz piątek, 23, czerwiec 2017 16:30 Link do komentarza

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

 

Przeczytaj dodatkowo

KONTAKT Z REDAKCJĄ

KrosnoCity.pl
ul. Tadeusza Kościuszki 49
38-400 Krosno
tel. 13 49 399 76
redakcja@krosnocity.pl

Dział reklamy i biuro ogłoszeń:
tel. 13 49 399 76
kom. +48 506 327 412
reklama@krosnocity.pl

Zaloguj lub Zarejestruj się

Zaloguj się

Zarejestruj się

Rejestracja użytkownika
Anuluj