Zaloguj
Zarejestruj się
KrosnoCity.pl


 
 

Jak miasto pomaga rodzinom?

zdjęcie ilustracyjne zdjęcie ilustracyjne Fot. KrosnoCity.pl

27 marca radni będą obradować na sesji Rady Miasta. Wśród tematów pojawi się pomoc rodzinom w potrzebie oraz szczegółowe zasady dotyczące odbioru odpadów komunalnych.

REKLAMAPrzewodniczący Rady Miasta Krosna zwołał  LVII sesję Rady Miasta. Sesja rozpocznie się 27 marca ( wtorek) o godzinie 13.00 w sali narad krośnieńskiego urzędu ( ul. Staszica 2, I piętro).

W programie znalazło się sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w 2017 roku. Radni podejmą też decyzje w sprawach dotyczących nieruchomości i budżetu.

Zaplanowany porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady.
2. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  w Krośnie za 2017 rok.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:

3.1. podziału miasta Krosna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (projekt Nr LVII/1286/18),

3.2. zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków (projekt Nr LVII/1287/18),

3.3. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Krosno (projekt Nr LVII/1288/18),

3.4. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Krosno, a Gminą Rymanów dotyczącego udzielenia schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Rymanów (projekt Nr LVII/1289/18),

3.5. uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Krosno, a Gminą Korczyna dotyczącego udzielenia schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Korczyna (projekt Nr LVII/1290/18),

3.6. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Krosno, a Gminą Korczyna dotyczącego udzielenia schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Korczyna (projekt Nr LVII/1291/18),

3.7. postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Miasto Krosno, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (projekt Nr LVII/1292/18),

3.8. zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Krosno (projekt Nr LVII/1293/18),

3.9. zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (projekt Nr LVII/1294/18),

3.10. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (projekt Nr LVII/1295/18),

3.11. gospodarki nieruchomościami, (dot. m.in. nabycia, sprzedaży i wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieoznaczony (od Nr LVII/1296/18 do Nr LVII/1300/18),

3.12. zmiany uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok (projekt Nr LVII/1301/18),

3.13. zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej (projekt Nr LVII/1302/18),

3.14. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok (projekt Nr LVII/1303/18),

3.15. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (projekt Nr LVII/130418),

4. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
5. Odpowiedzi na zapytania.
6. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie sesji.

pd

1 komentarz

  • Dyzma pomiot szatański

    naczelny kretacz miasta i jego lodziarka z mopr szkodzą rodziną, klamia i kantuja Pomagają tylko swoim

    Zgłoś nadużycie Dyzma pomiot szatański poniedziałek, 26, marzec 2018 10:16 Link do komentarza

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

 

Przeczytaj dodatkowo

Sklep z częściami samochodowymi Ucando.pl

KONTAKT Z REDAKCJĄ

KrosnoCity.pl
ul. Tadeusza Kościuszki 49
38-400 Krosno
tel. 13 49 399 76
redakcja@krosnocity.pl

Dział reklamy i biuro ogłoszeń:
tel. 13 49 399 76
kom. +48 506 327 412
reklama@krosnocity.pl

Zaloguj lub Zarejestruj się

Zaloguj się

Zarejestruj się

Rejestracja użytkownika
Anuluj