KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Krosno coraz bliżej rozwiązania problemów komunikacyjnych

zdjęcie ilustracyjne zdjęcie ilustracyjne Fot. KrosnoCity.pl

Na najbliższej sesji radni Krosna zajmą się między innymi problemami komunikacyjnymi w rejonie przejazdów kolejowych. Najważniejszą część sesji będzie część obrad poświęcona sprawozdaniom prezydenta z wykonania planów finansowych i udzielenie absolutorium.

REKLAMA


Czerwcowa Sesja Rady Miasta Krosna odbędzie się w czwartek (28 czerwca) o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Miasta Krosna ul. Staszica 2 (I piętro). Najważniejszymi punktami programu będzie sprawozdanie z wykonania budżetu oraz kwestia udzielenia prezydentowi absolutorium.

W dalszej części planowane jest podjęcie szeregu uchwał, w tym w sprawie rozwiązania problemów wokół przejazdów kolejowych. Sprawa wreszcie nabiera kształtów, samorząd chce przystąpić do etapu projektowego. O planach przeciwdziałania grożącemu miastu paraliżowi drogowemu informujemy już od kilku lat: Nie chcemy paraliżu drogowego. Petycja do władz województwa

Na najbliższej sesji planowane są też zmiany w krośnieńskim programie motywacyjnych stypendiów dla uczniów.

Zobacz cały zaplanowany porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku sesji.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady.
3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Krosna z wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury za 2017 rok.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Krosna za 2017 rok (wraz z podjęciem stosownej uchwały - (projekt Nr LX/1365/18).
5. Informacja o stanie mienia Gminy Krosno.
6. Udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta za 2017 rok (wraz z podjęciem stosownej uchwały - (projekt Nr LX/1366/18).

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

7.1. zmiany uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Krośnie i nadania mu statutu (projekt Nr LX/1367/18).

7.2. zmiany uchwały w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie (projekt Nr LX/1368/18).

7.3 zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych w 2018 roku i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania (projekt Nr LX/1369/18).

7.4. zmiany uchwały w sprawie ustanowienia Motywacyjnego Programu Stypendialnego Miasta Krosna dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (projekt Nr LX/ 1370/18).

7.5. wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. "Mamo, tato czas do pracy! - Rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie" (projekt Nr LX/1371/18).

7.6. delegowania radnego do wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Krosna i Powiatu Krośnieńskiego (projekt Nr LX/ 1372 /18).

7.7. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu (projekt Nr LX/1373/18).

7.8. nadania nazwy dla parku miejskiego przy skrzyżowaniu ul. Białobrzeskiej i Stefana Okrzei w Krośnie (projekt Nr LX/1374/18).

7.9. gospodarki nieruchomościami, (dot. m.in. sprzedaży, zamiany, nabycia i wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieoznaczony (od Nr LX/1375/18 do Nr LX/1382/18).

7.10. konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego Miasta Krosna (projekt Nr LX/1383/18).

7.11. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Krosna" (projekt Nr LX/1384/18).

7.12. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - z terenu Miasta Krosna" (projekt Nr LX/1385/18).

7.13. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Miejski system zarządzania jakością powietrza" (projekt Nr LX/1386/18).

7.14. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Rozbudowa ul. Sportowej w Krośnie" (projekt Nr LX/1387/18).

7.15. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna" (projekt Nr LX/1388/18).

7.16. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i powiatowych (projekt Nr LX/1389/18).

7.17. zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla in blanco (projekt Nr LX/1390/18).

7.18. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok (projekt Nr LX/1391/18).

7.19. zmiany "Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna" (projekt Nr LX/1392/18).

7.20 zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (projekt Nr LX/1393/18).

8. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
9. Odpowiedzi na zapytania.
10. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
11. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie sesji.

pd

 • autor: pd

2 komentarzy

 • xl

  Wraca temat jak bumerang, gigantycznych przekrętów infrastrukturalnych, a to dla jednej drezyny, która przejeżdża przez miasto może dwa razy w ciągu dnia i to tylko do września, do czasu wyborów rzecz jasna.
  Przytocki bądź ostrożny, ty już na cenzurowanym !

  Zgłoś nadużycie xl czwartek, 28, czerwiec 2018 02:20 Link do komentarza
 • mieszkaniec

  A kiedy wezmiecie się za rozbudowę stadionu i jego m odernizacjie tego obiektu bo straszy

  Zgłoś nadużycie mieszkaniec środa, 27, czerwiec 2018 19:07 Link do komentarza

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?