KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Rusza projekt "Moja Wiedza - Moja Przyszłość"

zdjęcie ilustracyjne zdjęcie ilustracyjne Fot. PixaBay

Ponad 2,6 mln  złotych dofinansowania otrzymało Miasto Krosno na realizację  projektu "Moja wiedza - moja przyszłość", współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego. Całkowita wartość projektu to kwota ponad 2,7 mln złotych.

REKLAMA


Celem głównym projektu, realizowanego w okresie od września 2018 r. do czerwca 2020 r. jest doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli przedmiotów przyrodniczych; kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów krośnieńskich szkół podstawowych w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz utworzenie i wyposażenie w 4 szkołach podstawowych pracowni do nauczania przedmiotów przyrodniczych - chemicznej, fizycznej, biologicznej i geograficznej.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celów poprzez przeszkolenie nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w zakresie nauczania metodą eksperymentu, wykorzystania TIK w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych i pracy z uczniami  metodą projektu oraz objęcie uczniów/uczennic klas VII i VIII szkół podstawowych zajęciami wyrównawczymi, kółkami zainteresowań z przedmiotów przyrodniczych, realizacją projektów edukacyjnych oraz indywidualnymi zajęciami z doradztwa edukacyjno - zawodowego. Planowana jest również realizacja zajęć organizowanych poza szkołą w formie wycieczek edukacyjnych.

Projekt obejmuje 10 szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Krosno. W każdej szkole podstawowej zaplanowano realizację następujących działań:

- szkoła podstawowa nr 3 - dla uczniów: zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego, kółko zainteresowań z biologii, chemii, fizyki, zajęcia wyrównawcze z chemii i fizyki, projekt edukacyjny oraz wycieczkę do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie; dla nauczycieli: szkolenie z zakresu nauczania metodą eksperymentu, wykorzystania narzędzi TIK w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych oraz z zakresu technik uczenia się i zapamiętywania;

- szkoła podstawowa nr 4 - dla uczniów: zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego, kółko zainteresowań z biologii, chemii, fizyki, zajęcia wyrównawcze z chemii i fizyki, projekt edukacyjny oraz wycieczki do Zoom Natura w Janowie Lubelskim, do Arboretum w Bolestraszycach i do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie; dla nauczycieli: szkolenie z zakresu nauczania metodą eksperymentu, wykorzystania narzędzi TIK w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych oraz z zakresu praca metodą projektu;

- szkoła podstawowa nr 5 - dla uczniów: zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego, kółko zainteresowań z biologii  i  fizyki, zajęcia wyrównawcze z chemii, fizyki i biologii oraz wycieczkę do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie; dla nauczycieli: szkolenie z zakresu nauczania metodą eksperymentu, wykorzystania narzędzi TIK w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych oraz z zakresu praca metodą projektu;

- szkoła podstawowa nr 6 - dla uczniów: zajęcia z doradztwa edukacyjno -zawodowego, kółko zainteresowań z biologii, chemii, fizyki i geografii, zajęcia wyrównawcze z chemii i fizyki oraz wycieczki do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie; dla nauczycieli: szkolenie z zakresu nauczania metodą eksperymentu, wykorzystania narzędzi TIK w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych oraz z zakresu praca metodą projektu;

- szkoła podstawowa nr 7 - dla uczniów: zajęcia z doradztwa edukacyjno -zawodowego, kółko zainteresowań z biologii, chemii, fizyki i geografii, zajęcia wyrównawcze z chemii, fizyki i biologii oraz wycieczki do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie; dla nauczycieli: szkolenie z zakresu nauczania metodą eksperymentu, wykorzystania narzędzi TIK w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych oraz z zakresu praca metodą projektu;

- szkoła podstawowa nr 8 - dla uczniów: zajęcia z doradztwa edukacyjno -zawodowego, kółko zainteresowań z biologii, chemii, fizyki i geografii, zajęcia wyrównawcze z chemii, fizyki i biologii oraz wycieczki do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie; dla nauczycieli: szkolenie z zakresu nauczania metodą eksperymentu, wykorzystania narzędzi TIK w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych oraz z zakresu praca metodą projektu;

- szkoła podstawowa nr 10 - dla uczniów: zajęcia z doradztwa edukacyjno -zawodowego, kółko zainteresowań z biologii, chemii, fizyki, zajęcia wyrównawcze z chemii i fizyki, projekt edukacyjny oraz wycieczki do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie; dla nauczycieli: szkolenie z zakresu nauczania metodą eksperymentu, wykorzystania narzędzi TIK w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych i z zakresu praca metodą projektu oraz wyposażenie pracowni biologicznej i chemicznej;

- szkoła podstawowa nr 12 - dla uczniów: zajęcia z doradztwa edukacyjno -zawodowego, kółko zainteresowań z biologii, chemii, fizyki, zajęcia wyrównawcze z chemii i fizyki oraz wycieczki do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie; dla nauczycieli: szkolenie z zakresu nauczania metodą eksperymentu, wykorzystania narzędzi TIK w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych oraz wyposażenie pracowni fizycznej;

- szkoła podstawowa nr 14 - dla uczniów: zajęcia z doradztwa edukacyjno -zawodowego, kółko zainteresowań z biologii, chemii, fizyki, zajęcia wyrównawcze z chemii i fizyki oraz wycieczki do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie; dla nauczycieli: szkolenie z zakresu nauczania metodą eksperymentu, wykorzystania narzędzi TIK w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych oraz wyposażenie pracowni biologicznej, fizycznej i chemicznej;

- szkoła podstawowa nr 15 - dla uczniów: zajęcia z doradztwa edukacyjno -zawodowego, kółko zainteresowań z biologii, chemii, fizyki, zajęcia wyrównawcze z chemii i fizyki oraz wycieczki do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie; dla nauczycieli: szkolenie z zakresu nauczania metodą eksperymentu, wykorzystania narzędzi TIK w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych, z zakresu praca metodą projektu oraz wyposażenie pracowni biologicznej i geograficznej.

Rekrutacja uczniów/uczennic oraz nauczycieli do udziału w zaproponowanych formach wsparcia prowadzona będzie na poziomie każdej szkoły, według obowiązującego  regulaminu rekrutacji, dostosowanego do działań projektowych. Wszystkie informacje dotyczące naboru do projektu zostaną umieszczone na stronie internetowej każdej szkoły oraz tablicy ogłoszeń.

(umk)

  • autor: umk

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?