KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Masz pomysł dla Krosna? Skorzystaj z "Budżetu Obywatelskiego"

Ruszyła nowa edycja Budżetu Partycypacyjnego Miasta Krosna. Do dyspozycji mieszkańców jest w tym roku 2 mln zł. W głosowaniu zdecydujemy na co przeznaczyć te pieniądze. Przez najbliższe trzy tygodnie Urząd Miasta zbiera zgłoszenia propozycji zadań od mieszkańców z poszczególnych dzielnic aby ostatecznie wytypować te, które będą zrealizowane w 2019.

REKLAMA


O utworzeniu "Budżetu Obywatelskiego" informowaliśmy w KrosnoCity.pl: W Krośnie będzie "budżet obywatelski"

Wszelkie informacje na temat "budżetu obywatelskiego", zgłaszania propozycji czy zasad podziału środków można znaleźć na specjalnie przygotowanej stronie internetowej krosno.budzet-obywatelski.org.

Zgłaszanie projektów ma formę konsultacji społecznych, które mają na celu dokonanie wyboru projektów zgłoszonych przez mieszkańców do realizacji w 2019 roku.

Wysokość budżetu obywatelskiego stanowi kwota 2 mln zł, z czego 1 mln przeznaczony jest na projekty ogólnomiejskie, a pozostałe na projekty w poszczególnych dzielnicach i osiedlach:

- Śródmieście: 47 000 zł,
- Białobrzegi: 120 000 zł,
- Polanka: 111 000 zł,
- Suchodół: 128 000 zł,
- Zawodzie: 110 000 zł,
- Krościenko: 79 000 zł,
- Turaszówka: 99 000 zł,
- Traugutta: 104 000 zł,
- Południe: 55 000 zł,
- Tysiąclecia: 45 000 zł,
- Markiewicza: 66 000 zł,
- Grota-Roweckiego: 41 000 zł.

Kto może zgłosić projekt
Wniosek może złożyć każdy mieszkaniec miasta. Złożenie projektu nie wymaga wskazania innych, poza Wnioskodawcą, osób popierających projekt. Wnioski można składać do 26 września 2018 r.

Jak można złożyć wniosek
Wnioski dotyczące projektów można składać:

1. za pomocą aplikacji elektronicznej, dostępnej na stronie internetowej budżetu obywatelskiego, po zalogowaniu się w wybrany przez siebie sposób spośród:
a) uwierzytelnienia profilem zaufanym albo,
b) uwierzytelnienia z wykorzystaniem adresu mailowego.

2. na formularzu (załączniki do pobrania w zakładce poniżej word/pdf), który można wrzucić do urny umieszczonej w budynku Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a, ul. Staszica 2 lub ul. Prochownia 4. Formularz można uzyskać także w miejscach umieszczenia urn.

3. na formularzu (załączniki do pobrania w zakładce poniżej word/pdf), przekazanego w formie elektronicznej i podpisanego elektronicznie na adres: budżTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
 
Zawartość wniosku
Wniosek dotyczący projektu zawiera następujące dane:

1. imię i nazwisko wnioskodawcy.

2. oświadczenie wnioskodawcy o zamieszkaniu na terenie Krosna.

3. dane kontaktowe - ich podanie nie jest obowiązkowe, ale adres mailowy lub nr telefonu umożliwią szybki i łatwy kontakt z Wnioskodawcą w sprawie projektu.

4. zgodę na upublicznianie nazwiska autora projektu - w przypadku zgody nazwisko autora będzie podawane przy nazwie projektu.

5. nazwę projektu - nazwa projektu znajdzie się później na karcie do głosowania.

6. wskazanie czy projekt ma charakter ogólnomiejski, czy dzielnicowy/osiedlowy - kto będzie korzystał z projektu - wszyscy mieszkańcy, czy mieszkający w pobliżu. Wybór charakteru projektu ma również znaczenie w kontekście wielkości środków na projekt (maksymalna wartość projektu ogólnomiejskiego może być wyższa niż dzielnicowego/osiedlowego) ale też konkurencji (projekt ogólnomiejski będzie konkurował w głosowaniu z innymi ogólnomiejskimi, a dzielnicowy z innymi w danej dzielnicy).

7. lokalizację projektu - w przypadku projektu dzielnicowego/osiedlowego należy wskazać nazwę dzielnicy/osiedla, jako lokalizacja może być wskazana np. nazwa ulicy, adres, nr działki, można załączyć skan mapki z oznaczeniem miejsca. Należy pamiętać, że projekty wymagające nakładów w nieruchomości mogą być realizowane tylko na terenach należących do miasta.

8. opis projektu - należy opisać szczegółowo na czym polega pomysł, jakie są jego cele, jakich wymaga działań, jak ma być realizowany, można też załączyć szkic, projekt lub zdjęcie podobnego rozwiązania.

9. uzasadnienie projektu - jakie jest jego znaczenie dla mieszkańców i dlaczego trzeba go zrealizować.

10. wskazanie potencjalnych odbiorców projektu - do kogo jest skierowany, czy do ogółu, czy do jakiejś wybranej grupy osób (np. dzieci).

11. zasady dostępności projektu - ogólnodostępność nie oznacza dostępności dla wszystkich przez cały czas (np. może być projekt zakładający grupę docelową dzieci do 3 roku życia i tylko takie będą mogły z niego korzystać. Nie może być jednak dyskryminacji.

12. kosztorys projektu - przykładowy cennik działań znajduje się na stronie budżetu obywatelskiego. Należy wskazać szacunkowe kwoty, najlepiej dla każdego z działań, lub elementów kosztorysu. Jeżeli Wnioskodawca nie potrafi dokładnie oszacować, ile kosztują dane działania, ostatecznej weryfikacji dokonają pracownicy urzędu miasta, dlatego ważny jest dokładny opis projektu. W wyniku weryfikacji, kosztorys może ulec zmianie. Należy także pamiętać, że prawidłowo wyszacowany koszt realizacji projektu dla zadań inwestycyjnych i remontowych nie może przekraczać odpowiednio puli dla całości miasta lub dla danej dzielnicy/osiedla, a dla pozostałych zadań bieżących 20000 zł. Koszt ten nie może być też mniejszy niż 1000 zł.

13. roczny szacunkowy koszt eksploatacji projektu - należy zastanowić się, czy projekt będzie wymagał ponoszenia kosztów utrzymania w kolejnych latach, a jeśli tak, dokonać oszacowania części składowych kosztów utrzymania. Tu również w wyniku weryfikacji koszt może być zmieniony przez urzędników. Należy pamiętać, że roczny koszt eksploatacji nie może przekroczyć 1/10 wartości kosztorysu projektu.

14. w przypadku formularza papierowego podpis wnioskodawcy.

Pozostałe warunki jakie powinien spełniać projekt
1. Powinien być zgodny z prawem oraz nie naruszać praw osób trzecich.

2. Powinien być obiektywnie wykonalny technicznie.

3. Nie może być sprzeczny z obowiązującymi w mieście dokumentami planistycznymi i strategicznymi, w tym w szczególności ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna, obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, Strategią Rozwoju Miasta Krosna na lata 2014-2022, Programem Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023, Strategią Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno oraz innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta.

4. Realizacja projektu powinna mieścić się w kompetencjach Prezydenta.

5. Realizacja projektu nie może stanowić pomocy publicznej.

6. Projekt można zrealizować w ramach jednego roku budżetowego.

7. Projekt powinien zakładać realizację całości zadania lub etapu, którego realizacja zapewni obiektywną możliwość korzystania z efektów projektu.

8. Projekt został zgłoszony do realizacji w terminie, przez uprawnionego wnioskodawcę, zawiera wszystkie wymagane informacje i załączniki, w szczególności oświadczenia o zgodzie innych podmiotów na współpracę instytucjonalną, jeżeli realizacja projektu wymaga takiej współpracy.

Informacje na temat budżetu obywatelskiego można uzyskać przesyłając maila na adres: budżTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem telefonu 13 474 33 19.

Zobacz: wniosek projektowy (.doc), wniosek projektowy (.pdf)

(umk), red.

  • autor: (umk), red.

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?