KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Sesja Rady Miasta przed samymi wyborami

zdjęcie ilustracyjne zdjęcie ilustracyjne Fot. KrosnoCity.pl

W ostatnim dniu przed ciszą wyborczą Rada Miasta Krosna zbierze się na sesji. Podejmowane będą ważne decyzje, w tym dotyczące zespołu staromiejskiego.

REKLAMA


Przewodniczący Rady Miasta Krosna zwołał LXVI sesję Rady Miasta. Sesja odbędzie się w piątek, 19 października o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Miasta Krosna ul. Staszica 2 (I piętro).

Ponieważ Sesja odbędzie się w godzinach popołudniowych, podjęte przez radnych decyzje zapadną na krótko przed ciszą wyborczą. W programie sesji znajduje się między innymi projekt utworzenia Parku Kulturowego Wzgórze Staromiejskie w Krośnie. Projekt zawiera cały katalog nakazów i zakazów, a właściciele nieruchomości i przedsiębiorcy otrzymają zaledwie 6 miesięcy na dostosowanie się do nowych przepisów.

Zmiana przepisów może zaważyć nad Zespołem Staromiejskim na długie lata, a podjęcie uchwały tuż przed ciszą wyborczą praktycznie uniemożliwi wzięcie decyzji radnych pod uwagę w wyborach.

Ogłoszony porządek obrad:
 
1. Przyjęcie porządku sesji.
2. Przyjęcie protokołu z dwóch ostatnich sesji Rady.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

3.1. utworzenia Parku Kulturowego Wzgórze Staromiejskie w Krośnie (projekt Nr LXVI/1476/18),

3.2. Rocznego programu współpracy Gminy Miasto Krosno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 (projekt Nr LXVI/1477/18),

3.3. uchwalenia Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2019 (projekt Nr LXVI/1478/18),

3.4. wyrażenia opinii o Regulaminie Organizacyjnym Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej (projekt Nr LXVI/1479/18),

3.5. ustalenia obowiązujących w 2019 r. wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu (projekt Nr LXVI/1480/18),

3.6. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna "Krościenko XI" (projekt Nr LXVI/1481/18),

3.7. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu (projekt Nr LXVI/1482/18),

3.8. gospodarki nieruchomościami (projekt od Nr LXVI/1483/18 do Nr LXVI/1484/18),

3.9. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Budowa bike parku – parku rowerowego (pumptrack-skocznie, chopy, bandy)" (projekt Nr LXVI/1485/18),

3.10. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Ukształtowanie terenu na stoku narciarskim na Czarnorzekach"(projekt Nr LXVI/1486/18),

3.11. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Modernizacja budynku DPS nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury w Krośnie"(projekt Nr LXVI/1487/18),

3.12. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na Bożonarodzeniową dekorację Miasta (projekt Nr LXVI/1488/18),

3.13. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadań z zakresu dróg wewnętrznych, gminnych i powiatowych (projekt Nr LXVI/1489/18),

3.14. zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i powiatowych (projekt Nr LXVI/1490/18),

3.15. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna" (projekt Nr LXVI/1491/18),

3.16. uchylenia uchwał (projekt Nr LXVI/1492/18),

3.17. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Budowa drogi pomiędzy ul. W. Pola a ul. Szklarską wraz z przebudową ul. Szklarskiej w Krośnie" (projekt Nr LXVI/1493/18),

3.18. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Bieżące utrzymanie obiektów mostowych na terenie miasta Krosna" (projekt Nr LXVI/1494/18),

3.19. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Modernizacja budynku przy ul. Decowskiego 107 w Krośnie" (projekt Nr LXVI/1495/18),

3.20. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Miejski Zespół Szkół Nr 6, ul. Kletówki 1 – budowa zatoki parkingowej" (projekt Nr LXVI/1496/18),

3.21. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Miejski Zespół Szkół Nr 8, ul. Prochownia 7 – budowa zatoki parkingowej" (projekt Nr LXVI/1497/18),

3.22. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na wykonanie prac geodezyjnych dotyczących cyfryzacji materiałów źródłowych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (projekt Nr LXVI/1498/18),

3.23. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Usługi w zakresie utrzymania i diagnostyki przejazdu kolejowego kat. A w km 70,768 linii nr 108 Stróże-Krosno" (projekt Nr LXVI/1499/18),

3.24. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok (projekt Nr LXVI/1500/18),

3.25. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (projekt Nr LXVI/1501/18).

4. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
5. Odpowiedzi na zapytania.
6. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie sesji.

pd

  • autor: pd

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?