KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Krosno: radni ustalą składy komisji

zdjęcie ilustracyjne zdjęcie ilustracyjne Fot. KrosnoCity.pl

Zbliża się druga sesja Rady Miasta Krosna. Radni ustalą składy komisji na obecną kadencję. W programie także przyjęcie ślubowań od nowych radnych. Sesja odbędzie się w "Mikołajki". Nie wiemy czy radni wymienia się prezentami.

REKLAMA


Przewodniczący Rady Miasta Krosna zwołał II sesję Rady Miasta. Sesja odbędzie się 6 grudnia (czwartek) o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Miasta Krosna ul. Staszica 2 (I piętro).

Poza podziałem stanowisk, radni zajmą się między innymi tematami gospodarki odpadowej oraz kwestią termomodernizacji budynków.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku sesji.

2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady.

3. Sprawy organizacyjne - ślubowanie dwóch radnych Miasta Krosna.

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miasta Krosna (projekt Nr II/2/18).

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Krosna (projekt Nr II/3/18).

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania i ustalenia liczbowego składu Komisji Rewizyjnej (projekt Nr II/4/18).

7. Podjęcie uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej (projekt Nr II/5/18).

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (projekt Nr II/6/18).

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania i ustalenia liczbowego składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (projekt Nr II/7/18).

10. Podjęcie uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (projekt Nr II/8/18).

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (projekt Nr II/9/18).

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania oraz  ustalenia przedmiotu działania i składu liczbowego stałych komisji Rady Miasta Krosna (projekt Nr II/10/18).

13. Podjęcie uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Budżetowo-Finansowej Rady Miasta Krosna (projekt Nr II/11/18).

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Budżetowo-Finansowej (projekt Nr II/12/18).

15. Podjęcie uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej, Samorządu i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krosna (projekt Nr II/13/18).

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Samorządu i Ochrony Środowiska (projekt Nr II/14/18).

17. Podjęcie uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami Rady Miasta Krosna (projekt Nr II/15/18).

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami (projekt Nr II/16/18).

19. Podjęcie uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Edukacji Rady Miasta Krosna (projekt Nr II/17/18).

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Edukacji (projekt Nr II/18/18).

21. Podjęcie uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Krosna (projekt Nr II/19/18).

22. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Kultury, Sportu i Turystyki (projekt Nr II/20/18).

23. Podjęcie uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Krosna (projekt Nr II/21/18).

24. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego (projekt Nr II/22/18).

25. Podjęcie uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta Krosna (projekt Nr II/23/18).

26. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych (projekt Nr II/24/18).

27. Podjęcie uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Mieszkaniowej Rady Miasta Krosna (projekt Nr II/25/18).

28. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej (projekt Nr II/26/18).

29. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnego do wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Krosna i Powiatu Krośnieńskiego (projekt Nr II/27/18).

30. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Krosna (projekt Nr II/28/18).

31. Podjęcie uchwał w sprawach:

31.1. podatku od nieruchomości (projekt Nr II/29/18),

31.2. uchwalenia Programów polityki zdrowotnej dla mieszkańców miasta Krosna na lata 2018 – 2020, stanowiących integralną część projektu "Increasing of to health services in Krosno and Uzhgorod" (Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych w Krośnie i Użgorodzie) (projekt Nr II/30/18),

31.3. zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych w 2018 roku i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania (projekt Nr II/31/18),

31.4. zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (projekt Nr II/32/18),

31.5. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu (projekt Nr II/33/18),

31.6. gospodarki nieruchomościami (dot. nabycia, obciążenia nieruchomości, wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieoznaczony, zmiany uchwały w sprawie scalenia i podziału nieruchomości) (projekt od Nr II/34/18 do Nr II/50/18),

31.7. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego (projekt Nr II/51/18),

31.8. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Krościenko I" (projekt Nr II/52/18),

31.9. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na przygotowanie raportu z osiągnięcia wskaźników rezultatu w projekcie pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Krośnie" (projekt Nr II/53/18),

31.10. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz ze studium wykonalności dla projektu pn. "Modernizacja Dzielnicowego Domu Ludowego w Polance wraz z przyległym terenem na cele społeczne" (projekt Nr II/5418),

31.11. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadań z zakresu dróg gminnych (projekt Nr II/55/18),

31.12. zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna" (projekt Nr II/56/18),

31.13. zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadań z zakresu dróg wewnętrznych, gminnych i powiatowych (projekt Nr II/57/18),

31.14. uchylenia uchwał (projekt Nr II/58/18),

31.15. zmiany uchwały (projekt Nr II/59/18),

31.16. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  z terenu Miasta Krosna" (projekt Nr II/60/18),

31.17. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Krosna" (projekt Nr II/61/18),

31.18. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok (projekt Nr II/62/18),

31.19. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (projekt Nr II/63/18),

31.20. zaciągnięcia kredytu długoterminowego (projekt Nr II/64/18).

32. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.

33. Odpowiedzi na zapytania.

34. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.

35. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.

36. Wolne wnioski i informacje.

37. Zamkniecie sesji.

pd

  • autor: pd

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?