KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

To już pewne: w przyszłym roku Krosno nie poszerzy granic

26 lipca Rada Ministrów podjęła decyzję zgodną z projektem, o którym już informowaliśmy w KrosnoCity.pl. Rząd nie zgodził się na zmianę granic Krosna, zalecono podjęcie rozmów i szukanie porozumienia z sąsiednimi gminami.

REKLAMA


Krosno od nowego roku nie powiększy się o tereny byłego lotniska „Iwonicz”, położone w gminach Krościenko Wyżne i Miejsce Piastowe. Wniosek Rady Miasta Krosna zakładał przyłączenie obszaru o powierzchni 121,95 ha. W oparciu o ten teren zaplanowano realizację działań prorozwojowych, mających na celu aktywizację społeczno-gospodarczą nie tylko Krosna, lecz także sąsiednich gmin i całej południowej części województwa. Przede wszystkim zmiana granic miałaby umożliwić budowę drogi zapewniającej dogodne połączenie Krosna z projektowaną obecnie drogą ekspresową S19 (węzeł „Iskrzynia”). Pozostałe tereny miasto planuje uzbroić i utworzyć strefę inwestycyjną, przeznaczoną przede wszystkim dla firm z sektora wysokich technologii. Teren proponowany do przyłączenia w przeważającej części należy do miasta - został zakupiony w grudniu 2017 r. Proponowana zmiana granic uzyskała pozytywną opinię Wojewody Podkarpackiego.

Odnośnie samego sposobu zakupu zastrzeżenia zgłaszała gmina Miejsce Piastowe. Tamtejszy samorząd chciał skorzystać z prawa pierwokupu części lotniska, a nawet zabezpieczył na ten cel środki w budżecie. Umowę pomiędzy Krosnem, a bankiem anulowano, a następnie opisano teren lotniska w inny sposób, który wykluczał pierwokup. O tej sprawie dla KrosnoCity.pl mówił ówczesny wójt gminy, Marek Klara: W tym roku nie będzie poszerzenia Krosna? Jak plany ekspansji miasta widzi druga strona?

Chęć przesunięcia granic wywołała konflikt z sąsiednimi gminami, a to doprowadziło do negatywnej decyzji Rady Ministrów. W uzasadnieniu do rozporządzenia czytamy, iż decyzja jest podyktowana brakiem „obopólnej zgody pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego objętymi zmianami”.

W 2018 roku wypracowano rozwiązanie kompromisowe: Krosno zawarło porozumienie z sąsiednimi gminami. Chodzi o byłe lotnisko w Targowiskach. Teren o powierzchni 18,47 ha miałby pozostać w granicach administracyjnych Gminy Krościenko Wyżne, a teren o powierzchni 11 ha - w Gminie Miejsce Piastowe. Przewidziano możliwość wykupienia działek przez gminy i zagospodarowania zgodnie z zapotrzebowaniem. Jednak nowe władze gmin Krościenko Wyżne i Gminy Miejsce Piastowe nie zaakceptowały tego rozwiązania.

Na oficjalnej stronie Urzędu Miasta Krosna napisano, że brak zgody na zmianę granic Krosna oznacza brak możliwości rozwiązania podstawowego problemu, jakim jest niedostateczna zewnętrzna dostępność komunikacyjna. Bez odpowiedniego skomunikowania z drogą ekspresową S19 miasto będzie narażone na jeszcze większą izolację i marginalizację. Kolejną poruszoną kwestią jest planowane uzbrojenie terenów pod nową, atrakcyjnie zlokalizowaną strefę dla inwestorów. W przypadku niezmienionych granic, nie ma uzasadnienia dla realizowania wysiłkiem finansowym Krosna wielomilionowej inwestycji, doprowadzającej niezbędne media do niezagospodarowanego obecnie terenu. Obecne zasoby terenów strefy inwestycyjnej niebawem się wyczerpią, a brak nowej oferty dla inwestorów przemysłowych ograniczy możliwości rozwojowe Krosna.

Władze Krosna przekonują, że proponowana zmiana granic jest niezbędna dla skutecznego przezwyciężania problemów społeczno-gospodarczych miasta. To krok w kierunku zapewnienia długofalowego, zrównoważonego rozwoju nie tylko Krosna, lecz także okolicznych gmin funkcjonalnie z nim związanych. Takie rozwiązanie ma poparcie całej Rady Miasta Krosna, w tym radnych opozycyjnych, którzy pozostają krytyczny do wielu innych działań prezydenta.

pd

  • autor: pd

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?