KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Certyfikaty PWSZ Krosno doceniane!

Od października 2010 wraz  z rozpoczęciem nowego roku akademickiego ruszyła certyfikacja zawodowa dla najlepszych studentów, którzy chcieli wziąć udział w nowopowstałej IT Academy Microsoft. Natomiast miesiąc temu krośnieńska uczelnia podpisała umowę partnerską z firmą On-Line Education, tym samym stając się uczestnikiem programu Novell Academic Training Partner PL (NATP PL).

REKLAMAUruchomione są 2 portale informacyjne dla studentów PWSZ Krosno na których zostały przedstawione zasady uzyskania certyfikatów Microsoft jak i Linux -  www.itacademy.pwsz.krosno.pl oraz www.itacademylinux.pwsz.krosno.pl dla IT Academy Microsoft.

alt

Tym samym uruchomiliśmy IT Academy Linux drugą Akademię, w ramach której po wakacjach uruchamiamy certyfikację z Linux SUSE 11 dla studentów kierunku Informatyka.
 
W obydwu przypadkach certyfikacji PWSZ w Krośnie gwarantuje posiadanie zarówno wiadomości teoretycznych jak i umiejętności praktycznych. Ta gwarancja jest potwierdzona zaliczeniem projektów informatycznych oraz zdaniem egzaminu u certyfikowanego wykładowcy.

alt

„Te dwa certyfikaty uzyskane przez naszych studentów będą w przyszłości bardzo dobrym uzupełnieniem dokumentów aplikacyjnych, która za kilka semestrów nasi absolwenci będą składać u pracodawców” – mówi mgr Robert Rajs - koordynator biura karier CAZiPS PWSZ Krosno.

alt

„Postanowiliśmy zatem zapytać pracodawców, przedstawicieli różnych instytucji, właścicieli firm czy niniejsze certyfikaty zawodowe, które absolwent uzyskuje mają dla nich wartość, czy świadczą one o posiadanych dodatkowych umiejętnościach, kwalifikacjach. Czy owe certyfikaty są atutem absolwenta PWSZ przy szukaniu pracy” – jak dodaje mgr Robert Rajs – pomysłodawca i kierownik obu Akademii, jednocześnie koordynator biura karier CAZiPS PWSZ Krosno.

Oto niektóre wypowiedzi:

Krzysztof Orzechowicz – właściciel firmy informatycznej Softintegration Sp. Z o.o.
 
Jakimi kryteriami kieruje się Pani/Pan przy doborze pracownika w przypadku wolnego miejsca pracy ?
Kryteria są różne w zależności od stanowiska. Inne dla programistów, inne dla handlowców a  jeszcze inne dla serwisantów. Liczy się zdobyta wiedza, umiejętności, cechy interpersonalne kandydata a w wielu przypadkach także doświadczenie. Wszelkie informacje zawarte w CV są bardzo ważne przy wstępnej selekcji osób zgłoszonych. Przy wyborze na stanowiska programistyczne kandydaci otrzymują dodatkowo zadania testowe, które po weryfikacji odpowiedzi stanowią dla nas cenne źródło informacji o posiadanej wiedzy danego kandydata. Jest to bardzo ważne aczkolwiek nie jedyne kryterium przy ocenie kandydata na dane stanowisko. Rozmowy indywidualne z wybranymi kandydatami pozwalają na ostateczne podjęcie decyzji w sprawie zatrudnienia, dlatego warto być dobrze przygotowanym do takiego spotkania”.

alt

Czy mając do wyboru kandydata, który ma ukończoną wyższą uczelnię oraz kandydata który oprócz wykształcenia posiada udokumentowaną wiedzę praktyczną w postaci posiadanych certyfikatów zawodowych będzie dla Pani/Pana lepszym kandydatem ?
„Wiedza i umiejętności są bardzo ważnymi kryteriami. Jak wspomniałem w odpowiedzi na poprzednie pytanie  poziom odpowiedzi na zadania testowe pozwala ogólnie zweryfikować przydatność kandydata na wolne stanowisko lecz brane są także pod uwagę inne ważne kryteria takie jak: rzetelność, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, odporność na stres, umiejętność pracy zespołowej itp”..

Czy wg. Pani/Pana przedstawione poniżej certyfikaty uzyskane przez najlepszych studentów PWSZ Krosno stanowią dla Pani/Pana cenną wiedzę o posiadanych umiejętnościach informatycznych dla potencjalnego kandydata do pracy w firmie, instytucji, administracji czy szkole.
„Tak, jest to bardzo cenna informacja, która świadczy także o zaradności kandydatów o chęciach zdobywania i pogłębiania wiedzy, która w przyszłości będzie procentowała w pracy zawodowej jak i życiu osobistym. Na uwagę zasługuje fakt, że certyfikaty te zostały wystawione przez tak znane w branży informatycznej firmy jak Microsoft i Novell”.

Andrzej Gołąbek - Prezes Zarządu KPB w Krosnie S.A.
 
Jakimi kryteriami kieruje się Pani/Pan przy doborze pracownika w przypadku wolnego miejsca pracy ?
„Podstawowym kryterium przy doborze pracownika są posiadane kwalifikacje, przede wszystkim odpowiednie do stanowiska wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętność praktycznego wykonywania powierzonych zadań, a także szczególnie w przypadku stanowisk nierobotniczych umiejętności „ miękkie” - tj. umiejętność pracy w zespole, umiejętności interpersonalne, komunikacyjne itp.”.

alt

Czy mając do wyboru kandydata, który ma ukończoną wyższą uczelnię oraz kandydata który oprócz wykształcenia posiada udokumentowaną wiedzę praktyczną w postaci posiadanych certyfikatów zawodowych będzie dla Pani/Pana lepszym kandydatem ?
„Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Wiele zależy od rodzaju stanowiska, zakresu obowiązków, wymagań stawianych kandydatom, a także cech osobowościowych. Wydaje mi sie jednak, że połączenie wiedzy teoretycznej z udokumentowaną wiedzą praktyczną powoduje, ze kandydat ma większe szanse na zatrudnienie”.

Czy wg. Pani/Pana przedstawione poniżej certyfikaty uzyskane przez najlepszych studentów PWSZ Krosno stanowią dla Pani/Pana cenną wiedzę o posiadanych umiejętnościach informatycznych dla potencjalnego kandydata do pracy w firmie, instytucji, administracji czy szkole.
„Przedstawione certyfikaty dokumentują posiadanie określonych umiejętności i mogą być dodatkowym argumentem do zatrudnienia”
Agnieszka Nowacka - Kierownik Działu Personalno-Organizacyjnego Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie S.A.

Stanisław Majda - Zastępca Kierownika  - Biura Powiatowego ARiMR w Krośnie
 

altJakimi kryteriami kieruje się Pani/Pan przy doborze pracownika w przypadku wolnego miejsca pracy ?
- wykształcenie: wyższe (rolnictwo, prawo, geodezja, informatyka),
- doświadczenie: znajomość problematyki rolnictwa w zakresie Działań Społecznych i  Środowiskowych (płatności bezpośrednie, płatności z PROW), bardzo dobra znajomość obsługi komputera, wskazane doświadczenie w pracy w ARiMR i znajomość obsługi aplikacji ZSZiK (staż, przygotowanie zawodowe, praca sezonowa w ARiMR, umowa o pracę, umowa zlecenie), znajomość KPA.
- wymagania pożądane: umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy, dokładność, komunikatywność, odpowiedzialność, kultura osobista.


Czy mając do wyboru kandydata, który ma ukończoną wyższą uczelnię oraz kandydata który oprócz wykształcenia posiada udokumentowaną wiedzę praktyczną w postaci posiadanych certyfikatów zawodowych będzie dla Pani/Pana lepszym kandydatem ?
- tak.

Czy wg. Pani/Pana przedstawione poniżej certyfikaty uzyskane przez najlepszych studentów PWSZ Krosno stanowią dla Pani/Pana cenną wiedzę o posiadanych umiejętnościach informatycznych dla potencjalnego kandydata do pracy w firmie, instytucji, administracji czy szkole.
„Ukończenie studiów potwierdzone dyplomem z odpowiednim wynikiem, nabycie różnego rodzaju umiejętności potwierdzone certyfikatami świadczą o wartości przyszłego pracownika. Zapotrzebowanie na pracowników z biegłą obsługą komputera oraz innych urządzeń elektronicznych, poparte szczegółową wiedzą z określonej dziedziny, jest duże, także w ARiMR. Agencja przejmuje i realizuje coraz więcej zadań, a do tego są potrzebni dobrze przygotowani ludzie.”.

Marek Jasieniak  - Dyrektor PKP CARGO S.A. - Południowy Zakład Spółki   Nowy Sącz

altJakimi kryteriami kieruje się Pani/Pan przy doborze pracownika w przypadku wolnego miejsca pracy ?
„W przypadku wolnego miejsca pracy w PKP CARGO stosowane są dwa etapy postępowania: etap I rekrutacja wewnętrzna tj. znalezienie we własnych zasobach pracowniczych (w zespołach, w których istnieje nadwyżka zatrudnienia w stosunku do aktualnie wykonywanej pracy) pracownika, który będzie mógł być zatrudniony na wakującym stanowisku; etap II rekrutacja zewnętrzna w przypadku, gdy w trakcie realizacji etapu I nie udało się znaleźć odpowiedniego kandydata. W obu przypadkach kryteriami wg których ocenia się kandydatów jest posiadane wykształcenie (przygotowanie zawodowe) i posiadana (udokumentowana) praktyka zawodowa, a także miejsce zamieszkania i związana z tym ewentualna dyspozycyjność pracownika (zakład działa na dużym terenie)”.

Czy mając do wyboru kandydata, który ma ukończoną wyższą uczelnię oraz kandydata który oprócz wykształcenia posiada udokumentowaną wiedzę praktyczną w postaci posiadanych certyfikatów zawodowych będzie dla Pani/Pana lepszym kandydatem ?
„Kandydat posiadający certyfikaty dokumentujące jego wiedzę praktyczna będzie kandydatem lepszym”.

Czy wg. Pani/Pana przedstawione poniżej certyfikaty uzyskane przez najlepszych studentów PWSZ Krosno stanowią dla Pani/Pana cenną wiedzę o posiadanych umiejętnościach informatycznych dla potencjalnego kandydata do pracy w firmie, instytucji, administracji czy szkole.
„Przedstawiane certyfikaty stanowią cenną wiedzę o posiadanych praktycznych kwalifikacjach kandydata do pracy w firmie”.

Joanna Kubit - Dyrektor z ZSP4 Krosno


Jakimi kryteriami kieruje się Pani/Pan przy doborze pracownika w przypadku wolnego miejsca pracy ?
„…wykształcenie kierunkowe (dyplom ukończenia studiów wyższych najlepiej renomowanych uczelni pedagogicznych)
- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, staż pracy
- posiadanie dodatkowych (specjalnych) uprawnień zawodowych, potwierdzonych dyplomem, certyfikatem itp.
- wynikiem rozmowy kwalifikacyjnej (zwracam uwagę na sposób zaprezentowania się, dynamiczność umiejętność pracy w zespole)”


Czy mając do wyboru kandydata, który ma ukończoną wyższą uczelnię oraz kandydata który oprócz wykształcenia posiada udokumentowaną wiedzę praktyczną w postaci posiadanych certyfikatów zawodowych będzie dla Pani/Pana lepszym kandydatem ?
„W takim wypadku wybieram kandydata, który oprócz dyplomu posiada dodatkowe kwalifikacje”

Czy wg. Pani/Pana przedstawione poniżej certyfikaty uzyskane przez najlepszych studentów PWSZ Krosno stanowią dla Pani/Pana cenną wiedzę o posiadanych umiejętnościach informatycznych dla potencjalnego kandydata do pracy w firmie, instytucji, administracji czy szkole.
„Tego typu certyfikaty są potwierdzeniem dodatkowej wiedzy, dodatkowych kwalifikacji”.


Kapała Janusz - Prezes Zarządu "Raf-Bit" Sp. z o.o.

Jakimi kryteriami kieruje się Pani/Pan przy doborze pracownika w przypadku wolnego miejsca pracy ?
Są to kategorie merytoryczne, doświadczenie zawodowe, a w przypadku absolwentów także chęć poszerzania wiedzy praktycznej na kursach specjalistycznych.

Czy mając do wyboru kandydata, który ma ukończoną wyższą uczelnię oraz kandydata który oprócz wykształcenia posiada udokumentowaną wiedzę praktyczną w postaci posiadanych certyfikatów zawodowych będzie dla Pani/Pana lepszym kandydatem ?

Nie zawsze „łowcy certyfikatów” są lepsi od dobrych absolwentów uczelni

Czy wg. Pani/Pana przedstawione poniżej certyfikaty uzyskane przez najlepszych studentów PWSZ Krosno stanowią dla Pani/Pana cenną wiedzę o posiadanych umiejętnościach informatycznych dla potencjalnego kandydata do pracy w firmie, instytucji, administracji czy szkole.   

Tak - w przypadku ITA 101 Bazy danych i ITA 111 programowanie zespołowe.

alt

inż. Mateusz Buczyński - Absolwent Kierunku Informatyka PWSZ Krosno   

Branża Informatyczna jaką się zajmuję jest dość specyficzną dziedziną. Szczerze powiedziawszy 20, może nawet 25% swojego czasu pracy poświęcam na naukę, poznawanie nowych  technologii. Brak rozwoju pracowników, zdobywania nowych certyfikatów, doprowadziłby firmę do upadku, chcąc być konkurencyjnym należy postawić na innowacje.
   
W tym roku uczestniczyłem już w czterech kursach, do końca sierpnia przewidziane mam co najmniej dwa kolejne kilkudniowe szkolenia. Kursy organizowane są zarówno przez firmę w której pracuję, jak i we własnym zakresie. Posiadanie jednego, bądź kilku dokumentów, poza dyplomem ukończenia uczelni znacznie ułatwia start na rynku pracy, a także późniejsze utrzymanie się na nim. Daje znak pracodawcy, iż pracownik nie osiądzie szybko na laurach i będzie dążył do rozwoju własnego, a co za tym idzie również przedsiębiorstwa.  
  

Grzegorz Zielonka – Firma Astro Krosno

„Przy zatrudnianiu nowego pracownika przede wszystkim pod uwagę bierzemy doświadczenie oraz kwalifikacje. Im te kryteria wyższe tym kandydat ma większe szanse na pozyskanie pracy. Dodatkowym atutem są  zawsze posiadane kursy, certyfikaty. Jeśli widzimy, że pracownik chce podnosić swoje kwalifikacje to zawsze działa to na jego korzyść. Oczywiście kandydat, który oprócz wykształcenia posiada udokumentowaną wiedzę praktyczną w postaci certyfikatu będzie dla nas lepszym kandydatem. Zawsze przychylnym okiem patrzymy na osoby starające się o prace , które ciągle się rozwijają, dokształcają zwiększają swoją wiedze.
Uważam, że takie certyfikaty uzyskane przez kandydata starającego się o prace w naszej firmie będzie bardzo ważnym atutem”.

CAZiPS PWSZ

 

 • autor: CAZiPS PWSZ

8 komentarzy

 • gosciu

  taa

  Zgłoś nadużycie gosciu wtorek, 09, grudzień 2014 11:53 Link do komentarza
 • Aguuuuuu

  Fajniee :) jeden certyfikat juz mam , fajnaa sprawaaa :) Oby tak dalej, gratuluję pomysłuuuu Panu Robertowi R. :)

  Zgłoś nadużycie Aguuuuuu środa, 29, czerwiec 2011 01:54 Link do komentarza
 • była studentka

  Bravo za pomysł dla R. Rajsa, widać, że ważne jest dla niego dobro studentów i podnoszenie ich kwalifikacji. Studenci na pewno to doceniają, jeśli nie teraz to w przyszłości to docenią :)

  Zgłoś nadużycie była studentka wtorek, 28, czerwiec 2011 19:38 Link do komentarza
 • Ciarko

  No i Elegancko tego jeszcze nie było ..... Brawo :)

  Zgłoś nadużycie Ciarko wtorek, 28, czerwiec 2011 19:17 Link do komentarza
 • mbmarcin

  PWSZ nie stoi w miejscu. Bardzo dobrze, że jeszcze w Krośnie komuś się chce coś pożytecznego robić. Oby tak dalej!

  Zgłoś nadużycie mbmarcin wtorek, 28, czerwiec 2011 19:07 Link do komentarza
 • :))

  Widać że uczelnia się rozwija tak trzymać !!!
  Gratulacje dla organizatorów !!

  Zgłoś nadużycie :)) wtorek, 28, czerwiec 2011 18:51 Link do komentarza
 • tak trzymać

  i to mi się podoba, szkolenia, kursy to obecnie podstawa do tego aby stać się poważnym kandydatem na określone stanowisko, same studia już powoli nie wystarczają, dlatego każda taka inicjatywa jest moim zdaniem godna uwagi

  ukłon należy się również w stronę osób które podejmują się organizowania tego typu szkoleń/kursów

  fajnie, że PWSZ ma coraz więcej do zaoferowania dla swoich studentów

  Zgłoś nadużycie tak trzymać wtorek, 28, czerwiec 2011 18:46 Link do komentarza
 • sander

  Rozwija się ta "Moja PWSZ". Miałem tam zajęcia i widzę, że nie leniuchują.
  A ten Rajs - niezły jest. Robi dużo dla studentów.

  Zgłoś nadużycie sander wtorek, 28, czerwiec 2011 18:19 Link do komentarza

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?