Zaloguj
Zarejestruj się
KrosnoCity.pl
 

Podłącz swój budynek systemu kanalizacyjnego

MPGK Krosno Sp. z o.o. informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie uruchomił Program Priorytetowy pn.: „Przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”. Program ten będzie realizowany w latach 2011-2015.

REKLAMA
W ramach Programu możliwe jest uzyskanie dofinansowania wykonania podłączeń do sieci kanalizacyjnej wyłącznie na obszarach, na których istnieje możliwość podłączenia się do już istniejącego lub będącego w trakcie realizacji zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Samo podłączenie – w rozumieniu Programu – jest przewodem kanalizacyjnym łączącym wylot wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w budynku z przewodem rozdzielczej sieci kanalizacyjnej.

alt

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w tym Programie są jednostki samorządu terytorialnego i ich związki lub podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego (spółki). O dofinansowanie w tym programie nie mogą występować osoby fizyczne – np. właściciele posesji.

Wniosek o dofinansowanie składany przez potencjalnego Beneficjenta obejmować powinien co najmniej 50 sztuk podłączeń (posesji) i zawierać szczegółowe dane dotyczące podłączanych budynków m.in.: numer działki, adres posesji, rodzaj obsługiwanego obiektu, liczbę osób, które będą korzystać z podłączenia. Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych konieczne jest zawarcie umów cywilno – prawnych ze wszystkimi właścicielami posesji na wykonanie w ich imieniu podłączeń kanalizacyjnych.

Zgodnie z Programem, maksymalna wysokość dofinansowania wynosi do 90% kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji, przy czym do 45% w formie pożyczki i do 45% w formie dotacji.

alt

Biorąc pod uwagę atrakcyjność oferty polegającą na częściowym dofinansowaniu budowy przyłącza, MPGK Krosno Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie mieszkańców Krosna, właścicieli posesji nie przyłączonych do sieci kanalizacyjnej. Zwracamy przy tym uwagę potencjalnym zainteresowanym, że czas realizacji zadania ze względu na procedurę oceny wniosków może być długi (wielomiesięczny) i obarczony jest ryzykiem nie uzyskania dofinansowania.

Zainteresowani możliwością wykonania przyłączenia do kanalizacji sanitarnej przy wsparciu NFOŚiGW wszelkie informacje mogą uzyskać w:

  • Biurze Obsługi Klienta MPGK w Krośnie Sp. z o.o.,  ul. Fredry 1; Telefony: 013 47-48-316 lub 013 47-48-360  od 7.00 do 17.00,
  • Urzędzie Miasta Krosna, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska , Telefon 013 47 43 656, w godzinach pracy urzędu.

I termin składania deklaracji przystąpienia do projektu mija 30 grudnia 2011.
Kolejne terminy uzależnione są od skali zainteresowania przystępowaniem do projektu.

Pobierz: DEKLARACJA PRZYSTAPIENIA DO PROJEKTU BUDOWY PODŁĄCZEŃ BUDYNKÓW DO ZBIORCZEGO SYSTEMU KANALIZACYJNEGO w Krośnie

umk

  • autor: umk

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

 

Jakość Powietrza

Sklep z częściami samochodowymi Ucando.pl

KONTAKT Z REDAKCJĄ

KrosnoCity.pl
ul. Tadeusza Kościuszki 49
38-400 Krosno
tel. 13 49 399 76
redakcja@krosnocity.pl

Dział reklamy i biuro ogłoszeń:
tel. 13 49 399 76
kom. +48 506 327 412
reklama@krosnocity.pl

Zaloguj lub Zarejestruj się

Zaloguj się

Zarejestruj się

Rejestracja użytkownika
Anuluj