KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Centrum Integracji Społecznej - jest uchwała

W Krośnie powstanie „Centrum Integracji Społecznej”, na wrześniowej sesji Rada Miasta podjęła stosowną uchwałę. CIS ma wyrwać bezrobotnych z marazmu, pomóc osobom wykluczonym w odnalezieniu swojego miejsca w społeczeństwie. Prezydent Bronisław Baran podkreśla, że nie chodzi tylko o funkcje opiekuńcze, ale o usamodzielnienie się wielu osób.

REKLAMA


Projekt pozytywnie zaopiniowała Komisja Zdrowia (5 „za”, 1 „wstrzymujący”). Uchwała została przyjęta przez radnych bez dyskusji i jednogłośnie.

alt
Podpisane porozumienie w sprawie utworzenia Centrum Integracji Społecznej

Do osób wykluczonych społecznie zalicza się m.in. bezdomnych, realizujących programy wychodzenia z bezdomności, uzależnionych od alkoholu lub narkotyków po zakończeniu programów psychoterapeutycznych, chorych psychicznie lub niepełnosprawnych.

Osoby te ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych, pozostając niejednokrotnie w stanie ubóstwa, co skutkuje nie tylko pogorszeniem się ich statusu społecznego, ale wywołuje również znaczące zaburzenia w ich funkcjonowaniu społecznym i rodzinnym.

alt
Bronisław Baran i Barbara Sadowska podpisują porozumienie

Działania mające na celu utworzenie Centrum Integracji Społecznej zostały podjęte przy współpracy z Fundacją Pomocy Wzajemnej „Barka” z Poznania, która od dawna pomaga w tworzeniu instytucji ekonomii społecznej w Polsce i za granicą. O porozumieniu podpisanym z Fundacją portal KrosnoCity informował w lipcu br. – To jest absolutnie konieczne, aby w każdej polskiej gminie istniało Centrum Integracji Społecznej – mówiła Barbara Sadowska, wiceprezes Fundacji „Barka” – Przez ostatnie 23 lata rozwinęliśmy w Polsce system rozdawnictwa, który nie zmienia ludzi. Ludzie się uzależnili od pomocy, mają postawę roszczeniową, nie dlatego, że tacy są, tylko dlatego, że do takiej formy pomocy przywykli. Natomiast Centrum Integracji jest pierwszą instytucją w obszarze przedsiębiorczości społecznej, która działa na zasadzie wykonywania pracy i usług przez osoby bezrobotne kierowane do Centrum Integracji Społecznej. Chodzi o to, że te osoby potrzebują „okresu przejściowego”. Chodzi o to, że jak ktoś jest 5 lat bezrobotny, 10 lat bezrobotny, to on nie jest w stanie z dnia na dzień wejść w surowy, wymagający, konkurencyjny rynek pracy – tłumaczy Barbara Sadowska.

alt
Barbara Sadowska, wiceprezes Fundacji "Barka"

- Osoby uczestniczące w warsztatach mogą później wspólnie zakładać spółdzielnie socjalne. Barbara Sadowska zwraca uwagę, że obecnie wiele firm otrzymuje środki i próbuje z osobami trwale bezrobotnymi tworzyć spółdzielnie socjalne – Jak można z pięcioma, siedmioma osobami, które się nie znają, nie sprawdziły się w pracy, jak można założyć dobrze funkcjonującą firmę? Tego się nie da zrobić z osobami trwale bezrobotnymi, dlatego wiele spółdzielni socjalnych pada. Jak zrobicie tutaj Centrum Integracji, a wszystko jest już zaawansowane, to wtedy z tych warsztatów w sposób naturalny powstaną spółdzielnie socjalne – przekonuje na podstawie swojego doświadczenia Barbara Sadowska.

Obecnie na terenie Polski funkcjonuje już kilkadziesiąt CIS-ów, natomiast na terenie województwa podkarpackiego sześć kolejnych gmin złożyło lub zamierza złożyć wniosek do Wojewody o nadanie statusu Centrum: Kolbuszowa, Pilzno, Lubaczów, Dębica, Sanok oraz Krosno.

Zapotrzebowanie na usługi, związane z reintegracją zawodową i społeczną wśród osób podlegających wykluczeniu społecznemu zostało rozpoznane m.in. w trakcie badania ankietowego, realizowanego przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Krośnie, i obecnie ustalone jest na poziomie około 65 osób, które mogłyby zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym zostać uczestnikami Centrum Integracji Społecznej.

Okres uczestnictwa w zajęciach trwa około 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Przez ten okres czasu uczestnik pobiera tzw. świadczenie integracyjne, wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie w wysokości 50 % zasiłku dla bezrobotnych przez pierwszy, próbny miesiąc, a następnie w wysokości 100 % zasiłku – nie jest to jego wynagrodzenie w myśl prawa pracy, więc uczestnik CIS nadal figuruje jako osoba bezrobotna, otrzymuje jednak pomoc i odpowiednią zachętę, aby rozwijać się i poszukiwać samodzielnie lub z pomocą kadry CIS nowych możliwości na rynku pracy.

Zgodnie z projektem wniosku do Wojewody Podkarpackiego o nadanie statusu Centrum Integracji Społecznej w Krośnie, instytucja ta ma objąć pomocą 20 osób długotrwale bezrobotnych. Osoby te tworzyć będą dwie grupy warsztatowe: remontowo – budowlaną oraz ogrodniczo – porządkową, i pod okiem instruktorów zawodu zdobywać nowe kwalifikacje i wykonywać różnorodne zlecenia dla Gminy Krosno oraz przedsiębiorstw i instytucji funkcjonujących na jej terenie.

Ponadto, uczestnicy będą mieli zapewnione warsztaty psychologiczne, kursy aktywnego poszukiwania pracy, przedsiębiorczości socjalnej, komputerowe, zawodowe oraz wiele innych zajęć, które dadzą im szansę na rozwój osobisty i zawodowy.

- Bardzo dziękuję za podjęcie tej uchwały – zwracał się do radnych wiceprezydent Krosna, Bronisław BaranJest to w historii naszego miasta pierwsze takie działanie, które w ramach celów pomocy społecznej będzie sprawować nie tylko funkcje opiekuńcze, ale wreszcie wymusi, albo spowoduje, czy wspomoże działania w zakresie usamodzielniania się i reintegracji ze środowiskiem zawodowym i społecznym – podkreślał B. BaranTo bardzo istotne dla miasta Krosna wobec aktualnego stanu społecznego i stanu finansowego wielu gospodarstw rodzinnych w naszym mieście – przekonywał wiceprezydent dziękując jeszcze raz za podjecie uchwały o utworzeniu CIS. 

Zobacz także artykuł o podpisaniu porozumienia z Fundacją „Barka”: "Barka" wpłynęła do Krosna.

(pd)
Fot. Piotr Dymiński

 • autor: Piotr Dymiński

2 komentarzy

 • Gość

  He , he mnie właśnie prezydent pozbawił pracy w Krośnie, dziekuję Panu Panie Prezydencie. Proponuję, zeby sprawdzić ile osób pracujących w Krosnie ma rózne stanowiska pracy i w ilu miejscach, a nie czepiać sie uczciwie i ciężko pracujących!!!

  Zgłoś nadużycie Gość środa, 24, październik 2012 23:58 Link do komentarza
 • normalny

  Będą ich na siłę uszczęśliwiać organizując im zabawy w pracę a ja za to będę płacił jako podatnik...
  dziękuję bardzo

  PS
  Proszę redakcję o podanie strony internetowej z ogłoszeniem konkursu na te kolejne stanowiska urzędnicze, chociaż i tak to pewnie sensu nie ma znając władze miasta...

  Zgłoś nadużycie normalny środa, 24, październik 2012 22:28 Link do komentarza

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?