KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Podział Krosna: wschodnie i zachodnie

Rada Miasta Krosna zdecydowała o podziale Krosna na dwa sektory. Granicę wyznacza głównie potok Lubatówka. To skutek jednej z uchwał przygotowujących miasto na nową „ustawę śmieciową”. Zobacz, w którym sektorze mieszkasz i jakie zmiany szykują władze. Ustalono już sposób naliczania opłat.

REKLAMA


Miasto na pół podzielone
Wysokość opłat za wywóz śmieci nie została jeszcze ustalona. Radni podjęli już jednak uchwały o sposobie ich naliczania i uiszczania oraz o podziale miasta na dwa sektory. Pod względem wywozu śmieci Krosno zostanie podzielone na Wschodnie i Zachodnie. Przetargi na odbiór odpadów będą rozstrzygnięte osobno, dla każdego z sektorów.

alt

Podziału dokonano biorąc pod uwagę ustawowe kryteria, to jest. liczbę mieszkańców, gęstość zaludnienia na danym terenie oraz możliwość obsługi wyznaczonego obszaru przez jednego przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Wydzielone sektory są zrównoważone pod względem ilości mieszkańców, co powoduje zbliżone ilości pod względem masy wytwarzanych odpadów komunalnych. Każdy z sektorów obejmuje wszystkie typy i rodzaje zabudowy, co powoduje wymuszenie posiadania przez przedsiębiorców podobnych wymagań technicznych do obsługi poszczególnych sektorów. Przedstawiony podział wprowadza większą konkurencję wśród potencjalnych firm, które zamierzają startować w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Przy podziale wykorzystano naturalny podział miasta na część zachodnia i cześć wschodnią.

Przebieg linii podziału na Krosno wschodnie i Krosno zachodnie
Sektory rozdziela linia przebiegająca w następujący sposób: od  granicy południowej  Miasta  korytem  potoku Lubatówka do  mostu  przy  ul.  Piłsudskiego, następnie ulicą  Piłsudskiego  do ronda  Solidarności,  przez  most  na  rzece  Wisłok ulicami: Okrzei i Prządki do północnej granicy miasta.

alt

„Pogłówne” – opłata za śmieci naliczana będzie od liczby mieszkańców
Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina zobowiązana jest do przyjęcia jednej, z proponowanych czterech, metod naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kierując się szeroko rozumianym interesem społecznym. Nadrzędnym celem wyboru jest możliwie najmniejsze obciążanie mieszkańców kosztami systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, przy jednoczesnym zorganizowaniu optymalnie sprawnego i szczelnego systemu.

Szczegóły podczas sesji wyjaśniał radnym Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Krzysztof Smerecki.
Naliczanie opłat mogło być uzależnione od: liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, lub ilości zużytej wody z danej nieruchomości, lub powierzchni lokalu mieszkalnego. Radni mogli też ustalić jedną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.
Żadna z metod nie jest idealna i może spowodować obciążenie relatywnie wysokimi kosztami wielu niezamożnych mieszkańców miasta. Zarówno metoda ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami od gospodarstwa domowego, jak i od zamieszkałej powierzchni, w żaden sposób nie odzwierciedlają ilości odpadów wytwarzanych przez osoby zamieszkujące nieruchomości. Obie te metody są niezgodne z założeniem „zanieczyszczający płaci”.

„Metoda naliczania opłaty według zużycia wody w lokalach mieszkalnych jest w porównaniu do metody od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość bardziej ryzykowna, ze względu na ryzyko zaniżania zużycia wody, celem zmniejszenia opłaty za odpady. Istotną wadą takiego rozwiązania jest także fakt, że ilość zużywanej na obszarze danej nieruchomości nie odzwierciedla faktycznej ilości odpadów wytwarzanych przez osoby zamieszkujące tą nieruchomość. W odróżnieniu do powyżej wspomnianych rozwiązań, metoda naliczania opłaty wg ilości mieszkańców jest jak najbardziej zgodna z wyżej przytoczoną zasadą „zanieczyszczający płaci”, jest również społecznie sprawiedliwa” – napisano w uzasadnieniu uchwały.

Kwartalny pobór opłat
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane od właścicieli nieruchomości uiszcza się kwartalnie, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po upływie kwartału, w którym istniał obowiązek ponoszenia opłaty. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest gotówką w kasach Urzędu Miasta Krosna przy ulicach: Lwowskiej 28a, Staszica 2 lub przelewem na konto Urzędu. Uchwała wejdzie w życie wraz z nowymi przepisami, 1 lipca 2013.

Nie ustalono jeszcze wysokości nowych opłat za wywóz odpadów. Uchwały przygotowujące Krosno do nowych przepisów (podział Krosna na sektory, sposób naliczania i poboru opłat) ustawy radni podjęli jednomyślnie, wszyscy byli „za”.

Zobacz także: Gminy zajmą się śmieciami

(pd)
Fot. archiwum

 • autor: Piotr Dymiński

8 komentarzy

 • Jan Kos

  Dziki kraj.

  Zgłoś nadużycie Jan Kos środa, 06, luty 2013 01:46 Link do komentarza
 • 4 klasy podstawówki skończone

  Niech mi ktoś po ludzku wytłumaczy po jaką cholerę tworzy się wydział ochrony środowiska w gminie Krosno następnie utworzono jakieś redemtoryst kroeko
  a na końcu robi się przetargi na utylizację śmieci, koszenie trawy, odśnieżanie itp. usługi
  Po jaką kur.ę trzymać tylu darmozjadów do takiej roboty skoro to wszystko i tak wykonują firmy zewnęrzne z przetargów
  Wg mnie trzeba rozjebać albo ochronę środowiska albo tych redemtorstów kroeko i nie trza będzie tyle kasy płacić za biurka i puste głowy tych tam siedzących za nimi
  może o tym radni podejmą uchwałę a nie o kolejnej podwyżce

  Zgłoś nadużycie 4 klasy podstawówki skończone sobota, 22, grudzień 2012 13:55 Link do komentarza
 • pomysłowy dobromir

  Mam pomysł na zmniejszenie bezrobocia. Ta wschodnia częśc tez powinna mieć swoich 3 prezydentów, 20 radnych i tabun urzedników :)

  Zgłoś nadużycie pomysłowy dobromir sobota, 22, grudzień 2012 12:24 Link do komentarza
 • japo

  dowalajcie opłaty,przecież nie ma się co przejmować,że są ludzie biedni,którym brakuje na jedzenie,a tu śmieci ważniejsze!!!!!!!!!!!!!!

  Zgłoś nadużycie japo sobota, 22, grudzień 2012 11:48 Link do komentarza
 • .

  a jak będzie wyglądało płacenie w blokach spóldzielni?
  też każdy osobno z kwitem do urzędu bedzie chodził ?

  Zgłoś nadużycie . sobota, 22, grudzień 2012 00:00 Link do komentarza
 • myslący

  Kiedy ten Socjalistyczny Związek Europejski (UE) upadnie i będzie normalnie????

  Zgłoś nadużycie myslący piątek, 21, grudzień 2012 22:07 Link do komentarza
 • jj

  hehehehehehehehe

  Zgłoś nadużycie jj piątek, 21, grudzień 2012 21:56 Link do komentarza
 • bleble

  Prezentowany na zdjęciu podział jest niesamowicie czytelny:)

  Zgłoś nadużycie bleble piątek, 21, grudzień 2012 20:31 Link do komentarza

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?