KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Lotnisko: może być dotacja, ale nie na pas startowy

Powracamy do sprawy dofinansowania dla krośnieńskiego lotniska. Tematem zainteresowali się europarlamentarzyści z naszego regionu: Tomasz Poreba (PiS) i Elżbieta Łukacijewska (PO). Równocześnie Urząd Marszałkowski zapewnia, że jest szansa na uratowanie części dotacji. Wiadomo jednak, że te środki nie będą mogły być przeznaczone ani na hangary, ani na pas startowy.

REKLAMA


 alt

W sprawie lotniska w Komisji Europejskiej interweniowali europosłowie z naszego regionu: Tomasz Poreba (PiS) i Elżbieta Łukacijewska (PO).

Europoseł Tomasz Poręba (PiS) zadał Komisji Europejskiej szereg pytań jeszcze pod koniec października. W grudniu otrzymał odpowiedź. Poniżej publikujemy treść zapytania oraz odpowiedź KE.

Pytania od posła PiS
„Projekt „Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie – I etap” w 2007 r. otrzymał od Komisji Europejskiej akceptację i został wpisany na indykatywną listę Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013. W ramach realizacji projektu lotnisko miało zostać dostosowane do współczesnych potrzeb szkoleniowych i sportowych. W lipcu 2012 r. po skompletowaniu pełnej dokumentacji aplikacyjnej i technicznej, w formie, jaką złożył beneficjent – Gmina Krosno, okazało się, iż Komisja Europejska ocenia projekt jako niekwalifikowalny w ramach funduszy europejskich.

alt
Europoseł Tomasz Poreba (PiS)

1. Czy można otrzymać konkluzję uzgodnień negocjacyjnych z 2007 r., w których Komisja wstępnie zaakceptowała ten projekt?
2. Jakie czynniki zdecydowały, że Komisja stwierdza obecnie, iż złożony ostatecznie w 2012 r. przez beneficjenta wniosek o dofinansowanie projektu w ramach funduszy europejskich jest niekwalifikowalny?
3. Które ze złożonych we wniosku o dofinansowanie dokumentów zaważyły na wydaniu przez Komisję negatywnej oceny projektu?
4. W oparciu o które akty prawne rozporządzenia Komisja negatywnie oceniła wniosek o dofinansowania z funduszy europejskich?
5. Czy Komisja zidentyfikowała jakiekolwiek błędy w przedłożonej we wniosku dokumentacji?
6. Czy wniosek ostatecznie złożony w 2012 r. przez beneficjenta został rozszerzony w stosunku do pierwotnie akceptowanej koncepcji i czy wykroczył poza zakres modernizacji do celów szkoleniowych?
7. Czy wg Komisji są jakiekolwiek szanse na dofinansowanie przebudowy i modernizacji zaplecza szkoleniowego lotniska w Krośnie?
8. Jakie, zdaniem Komisji, działania należałoby podjąć, aby projekt uznany został za kwalifikowalny w ramach funduszy z UE?”

Odpowiedź Komisji Europejskiej dla europosła Tomasza Poręby (4 grudnia 2012 r.):
„Wbrew temu, o czym pisze Szanowny Pan Poseł, modernizacja infrastruktury lotniska w Krośnie nie została zaakceptowana przez Komisję jako projekt, który miałby otrzymać dofinansowanie w ramach funduszy europejskich. Indykatywna lista projektów kluczowych nie była przedmiotem negocjacji z Komisją, nie wymagała ona także oficjalnej akceptacji z jej strony. Potwierdzają to wyniki drugiej rundy negocjacji z władzami polskimi przeprowadzonej dnia 5 września 2007 r. w Brukseli, kiedy to wsparcie finansowe przeznaczone na infrastrukturę portów lotniczych w ramach programu województwa podkarpackiego ograniczono wyłącznie do lotniska Rzeszów-Jasionka. Decyzja ta została zaakceptowana przez władze polskie.

alt

Nie złożono żadnych wniosków o dofinansowanie modernizacji infrastruktury lotniska w Krośnie. Komisja podtrzymuje swoją opinię wyrażoną w piśmie z dnia 30 sierpnia 2012 r., opartą na wyniku negocjacji dotyczących programu z 2007 r. W związku z tym projekty rozbudowy innych portów lotniczych niż Rzeszów-Jasionka nie są kwalifikowalne, jeśli chodzi o przyznanie dofinansowania ze środków unijnych w ramach programu województwa podkarpackiego na okres 2007 – 2013”.

Tomasz Poręba uważa, że ta odpowiedź nie jest wyczerpująca, dlatego, jak poinformował naszą redakcję, już złożył kolejne zapytania.

Tymczasem w dniu 13 listopada 2012 roku Elżbieta Łukacijewska (PO) złożyła zapytanie do Komisji Europejskiej na temat kwalifikowalności udzielenia wsparcia ze środków EFRR na modernizację infrastruktury lotniskowej - lotnisko w Krośnie oraz  uzasadnienie decyzji w przedmiotowej sprawie.

Zapytanie posłanki PO
„Proces negocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego rozpoczął się w dniu 6 marca 2007 r. od formalnego przekazania Komisji Europejskiej projektu RPO WP.

alt
Europosłanka Elżbieta Łukacijewska (PO) i Prezydent Miasta Krosna Piotr Przytocki

W projekcie Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 przekazanym Komisji Europejskiej dnia 13 lipca 2007 r. (uwzględniającym uwagi Komisji Europejskiej oraz te omawiane podczas spotkania negocjacyjnego w dniu 25 maja 2007 r.) w opisie osi priorytetowej 1 „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” oraz w osi priorytetowej 2 „Infrastruktura techniczna” wprowadzono zasugerowane przez Komisję Europejską zmiany. Ze względu na fakt, iż Komisja Europejska nie zgłosiła żadnych uwag do zapisów, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 został zatwierdzony na mocy decyzji Komisji Europejskiej z dnia 1 października 2007 r.

W związku z tą decyzją miasto Krosno powzięło wszelkie kroki, aby zebrać całą dokumentację techniczną i wszystkie wymagane pozwolenia (w tym pozwolenie na budowę) mające na celu rozpoczęcie inwestycji i w związku z tym poniosło ogromne koszty przygotowań. Niemniej jednak w piśmie z dnia 30 sierpnia 2012 r. – REGIO H.1/MM D (2012) 1183024 – Komisja Europejska wydała negatywną opinię w zakresie możliwości dofinansowania projektu miasta Krosna.

alt

Województwo Podkarpackie przedstawiło szczegółowe uzasadnienie celowości dofinansowania powyższego projektu, a planowana inwestycja spełniła wymóg zgodności z planami rozwoju lotnisk w Polsce przygotowanymi przez Ministerstwo Transportu i została włączona do planu generalnego dla lotnisk w Polsce.

Województwo Podkarpackie przedstawiło szczegółowe uzasadnienie celowości dofinansowania powyższego projektu, a planowana inwestycja spełniła wymóg zgodności z planami rozwoju lotnisk w Polsce przygotowanymi przez Ministerstwo Transportu i została włączona do planu generalnego dla lotnisk w Polsce. W związku z powyższym zwracam się z pytaniem, dlaczego Komisja odrzuciła wniosek o możliwość finansowania projektu „Utworzenie ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie – I etap”?

alt

W dniu 1 października 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, w którym zawarte były plany utworzenia Centrum Szkolenia Lotniczego w Krośnie. W związku z tym dlaczego w piśmie REGIO H.1/MM D (2012) 1183024 Komisja stwierdziła, iż z zasady nie powinno planować się wsparcia dla lotnisk w podregionach np. dla celów turystycznych i szkoleniowych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013 w Polsce?”

W odpowiedzi na zapytanie Elżbiety Łukacijewskiej Komisja Europejska odpowiedziała (21 stycznia 2013) następująco:
„Wynik negocjacji pomiędzy Komisją i władzami polskimi w sprawie programu województwa podkarpackiego na lata 2007-2013 potwierdził, że wspieranie infrastruktury lotniskowej jest ograniczone jedynie do portu lotniczego Rzeszów-Jasionka, co jest również uwzględnione w treści programu. Stanowisko Komisji jest konsekwentne i zostało przekazane władzom polskim w trakcie negocjacji. Komisja podtrzymuje swoją opinię wyrażoną w piśmie do instytucji zarządzającej Województwa Podkarpackiego z dnia 30 sierpnia 2012 r., tj. że dodatkowe szkolenia lotnicze przewidziane dla lotniska w Krośnie mogą się bez problemu odbywać w ramach rozszerzonej infrastruktury lotniska Rzeszów-Jasionka. Ponadto w odniesieniu do logiki interwencji programu, priorytet programu „innowacyjna i konkurencyjna gospodarka” nie obejmuje kategorii nr 29 „porty lotnicze” i w związku z tym proponowane działania, obejmujące infrastrukturę lotniska, tj. hangary, pasy startowe, drogi do kołowania, pomocnicze urządzenia nawigacyjne, płyty postojowe samolotu itd. nie mogą być uznane za kwalifikowalne do otrzymania pomocy w ramach tego priorytetu. Projekt wniosku, w swojej obecnej formie, zmierza do obejścia logiki interwencji programu oraz uzasadnionych ograniczeń wyznaczonych przez Komisję Europejską w kwestii rozwoju infrastruktury lotniskowej w regionie podkarpackim. Reasumując, z wszystkich wyżej wymienionych powodów, rozwój lotniska w Krośnie nie kwalifikuje się do współfinansowania w ramach niniejszego programu”.

Marszałek nie przekreśla
Redakcja KrosnoCity.pl zwróciła się z pytaniem do Urzędu Marszałkowskiego, o to, czy podjęta już została decyzja w sprawie dofinansowania lotniska. Pod koniec ubiegłego roku, dowiedzieliśmy się przy okazji wizyt w Krośnie marszałków Mirosława Karapyty i Sławomira Miklicza, że projekt rozbudowy krośnieńskiego lotniska prawdopodobnie zostanie skreślony z listy do dofinansowania.

alt

W tym tygodniu otrzymaliśmy bardziej optymistyczną wiadomość od rzecznika Marszałka. Zarząd Województwa nie skreśla dofinansowania dla naszego lotniska. Przeciwnie, zapewnia o wsparciu i chęci ratowania części dotacji. Wymaga to współpracy z Urzędem Miasta Krosna.

- Beneficjent musi przedefiniować projekt do postaci akceptowalnej przez Komisję Europejską. Na pewno nie uda się uratować dla Krosna całej przewidzianej wcześniej kwoty dofinansowania. Ale część na pewno do Krosna trafi na projekty mieszczące się w formule ośrodka szkolenia lotniczego – informuje rzecznik Marszałka Wiesław Bek.

Jeżeli w tej sprawie pojawią się nowe informacje, przekażemy je niezwłocznie czytelnikom portalu KrosnoCity.pl.

(pd)
Fot. archiwum

 • autor: Piotr Dymiński

13 komentarzy

 • Janeczek

  W Krośnie bedą szkolenia. Na symulatorach!!!

  Zgłoś nadużycie Janeczek sobota, 26, styczeń 2013 11:33 Link do komentarza
 • VICEQ

  UWAŻAM TAK KAŻDE PIENIĄDZE SĄ DOBRE DLA KOŚNIEŃSKIEGO LOTNISKA POWTARZAM KAŻDE! JESTEM SYMPATYKIEM TEGO SPORTU I DZIAŁANOŚCI ! POMIJAJĄC KWESTIE POLITYCZNE TO KAŻDA OSOBA KTÓRA LOBBUJE NA RZECZ LOTNISKA JEST PRZYDATNA. POMIJAJAC OCZYWIŚCIE POPRZEDNIO RZĄDZĄCYCH KTÓRZY TERAZ PRÓBUJĄ SIĘ WYBIELIĆ (NIE LUBIE JAŚLAKÓW) A I OBECNI RZĄDZĄCY WOJEWÓDZTWEM TEZ NAS ZA BARDZO NIE LUBIĄ BO PEWNIE ZA MOCNYM OSRODKIEM SIE STAJEMY A WOLĄ INNYCH. bRAWO DLA EUROPOSEŁ PO RAZ KOLEJNY I TEŻ BRAWO DLA eUROPOSŁA ZA PYTANIA

  Zgłoś nadużycie VICEQ czwartek, 24, styczeń 2013 21:55 Link do komentarza
 • polak

  a winnych brak, jak zwykle. Szopka i tyle.

  Zgłoś nadużycie polak czwartek, 24, styczeń 2013 20:19 Link do komentarza
 • kazek

  Wobec tego co napisałem poniżej uważam ,że pretensje do Unii czy do władz Krosna nie są właściwie adresowane.

  Zgłoś nadużycie kazek czwartek, 24, styczeń 2013 18:54 Link do komentarza
 • kazek

  "Potwierdzają to wyniki drugiej rundy negocjacji z władzami polskimi przeprowadzonej dnia 5 września 2007 r. w Brukseli, kiedy to wsparcie finansowe przeznaczone na infrastrukturę portów lotniczych w ramach programu województwa podkarpackiego ograniczono wyłącznie do lotniska Rzeszów-Jasionka. Decyzja ta została zaakceptowana przez władze polskie"
  A ja się pytam ,kto wtedy rządził w Polsce i w województwie,bo o ile mnie pamięć nie myli,PIS z koalicjantami.W całej sprawie od początku chodziło o to by nie dopuścić do budowy lotniska w Krośnie i nie tworzyć jakiejkolwiek konkurencji dla Jasionki,a także o to żeby utrudnić Krosnu przechwytywanie inwestycji z branży lotniczej.Teraz chcą rzucić jakiś ochłap bo to zamknie możliwość rozbudowy lotniska własnym sumptem na 5 lat,a wtedy dokumentacja straci ważność.

  Zgłoś nadużycie kazek czwartek, 24, styczeń 2013 18:50 Link do komentarza
 • abcd

  Rzygać mi się chce.Krosno to wieś.Uciekam z tego miejsca jak najdalej dam rade.Wszystkim mówię.Dowidzenia

  Zgłoś nadużycie abcd czwartek, 24, styczeń 2013 18:17 Link do komentarza
 • airman

  Chcieliście Socjalistycznej Unii Europejskiej to macie, a teraz żebrajcie o swoją kasę...
  Po to jest unia aby blokować rozwój państwa a nie je wspomagać. Nie dociera dalej????

  Zgłoś nadużycie airman czwartek, 24, styczeń 2013 17:20 Link do komentarza
 • Marceli Szpak

  "dodatkowe szkolenia lotnicze przewidziane dla lotniska w Krośnie mogą się bez problemu odbywać w ramach rozszerzonej infrastruktury lotniska Rzeszów-Jasionka" - tak to jest jak biurokrata z Brukseli ma decydować o inwestycjach dla Krosna!!! Rozwój portu lotniczego w Jasionce OGRANICZA funkcje szkoleniowe. W Polsce w ogóle brakuje, mało jest obiektów szkoleniowych, takich, jak ten, który miał powstać w Krośnie. Ale ludzie w Brukseli wiedzą lepiej!!!

  Zgłoś nadużycie Marceli Szpak czwartek, 24, styczeń 2013 17:13 Link do komentarza
 • airman

  Pani Łukacijewskiej najlepiej wychodzi czytanie bajek dzieciom. Niech lepiej zostanie przedszkolanką...

  Zgłoś nadużycie airman czwartek, 24, styczeń 2013 16:50 Link do komentarza
 • Pio

  Elżunia i Pietrek - prawdomówni, uczciwi, pracowici i zawsze otwarci na ludzi. Prawda, czy fałsz?

  Zgłoś nadużycie Pio czwartek, 24, styczeń 2013 16:36 Link do komentarza

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?