KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Trwa budowa magistrali wodociągowej Rymanów - Iskrzynia. Nowy wodociąg będzie prowadził uzdatnioną wodę z Zakładu Uzdatniania Wody w Sieniawie do Iskrzyni z możliwością zaopatrzenia w wodę kolejnych miejscowości.

MPGK Krosno przystępuje do drugiego etapu zadania "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna". Zmodernizowana zostanie oczyszczalnia ścieków. Nowocześniejsza, wydajna technologia poprawi przepustowość i zmniejszy uciążliwość instalacji dla otoczenia. 14 grudnia podpisano umowę z inżynierem kontraktu, firmą "SAFEGE".

Spełniły się zapowiedzi MPGK. Uciążliwy komin przy ul. Fredry został zdemontowany. Zobaczcie film!

Modernizacja Oczyszczalni Ścieków, modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody w Szczepańcowej, a także budowa instalacji fotowoltaicznych to zadania, na które MPGK otrzyma dofinansowanie. Umowę podpisano w ubiegły piątek (26 sierpnia).

Koniec uciążliwego komina przy ul. Fredry? MPGK realizuje inwestycję, która pozwoli zlikwidować źródło zanieczyszczeń dokuczliwe szczególnie dla Zawodzia. Na problem od lat zwracali uwagę także nasi czytelnicy.

2 sierpnia braknie wody na Guzikówce. Wyłączenie związane jest z budową drogi łączącej ul. Żwirki i Wigury z ul. Lelewela oraz przebudową ul. Lelewela w Krośnie.

Zdaniem MPGK możliwe jest szybkie ograniczenie uciążliwego smrodu z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów, ale inwestycje spółki są "blokowane przez stowarzyszenia". W Internecie opublikowano dokumenty dotyczące stowarzyszeń i przedsiębiorcy z Jasła.

Prezes MPGK Krosno skierował list otwarty do burmistrza Dukli. Przekonuje w nim, że plany budowy oczyszczalni w gm. Dukla oparte są na błędnych kosztorysach. MPGK Krosno ostrzega, że obiekt może zagrażać ujęciu wody, o czym informuje samorząd powiatu, Krosna oraz sąsiednich gmin. Równocześnie przeciw inwestycji protestują mieszkańcy Wietrzna.

MPGK Krosno zajęło 8 miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej w 2016 roku, organizowanym przez magazyn Strefa Gospodarki.

Najwyższa Izba Kontroli przyjrzała się kilku miejskim spółkom w Krośnie. Wskazano uwagi i nieprawidłowości oraz zalecenia pokontrolne. Kontrolerzy NIK wykazali między innymi, że krośnieńskie spółki generują straty, a odpowiada za to wynik finansowy CDS. Jakie są skutki kontroli? Co się zmieniło?

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?