Zaloguj
Zarejestruj się
KrosnoCity.pl
 
 

Więcej punktów nocnej pomocy lekarskiej

Na ostatniej sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie przedstawił dyrektor Andrzej Jurczak.

REKLAMA
W roku 2010 jednostka intensywnie pracowała i przede wszystkim inwestowała. Jak wynika z przedstawionej informacji przychody wyniosły ponad 8 mln 450 tys. zł (netto), a koszty działalności operacyjnej zamknęły się w kwocie ponad 8 mln 780 tys. zł. Pogotowie ubiegły rok zakończyło swoją działalność finansową stratą w wysokości ponad 343 578 zł. - Był to rok bardzo dynamiczny także pod względem personalnym – powiedział dyr. Andrzej Jurczak. Wzrosło zatrudnienie o 8 osób. Przyjęci zostali ratownicy medyczni i pielęgniarze systemu. Na koniec roku stan osobowy wyniósł 106,5 etatu.

Pogotowie dysponowało 4 zespołami podstawowymi i 1 specjalistycznym, a w systemie było 7 zespołów. Ilość wyjazdów utrzymuje się na stałym poziomie, natomiast czas wyjazdu na terenie miasta wynosi od 7 do 8 minut, a poza miastem w granicach 15 – 16 minut. Tak dobry czas jednostka zawdzięcza wystarczającej ilości zespołów i ich rozlokowaniu w systemie czyli na podstacjach.

W ubiegłym roku jednostka ze środków własnych zakupiła karetkę do transportów i wyjazdów wizytowych oraz wiele innych potrzebnych sprzętów medycznych za ponad 141 tys. zł. Prowadzi także dużą inwestycję związaną z budową garaży wielostanowiskowych z placem manewrowym i parkingiem ogólnodostępnym. Nakłady finansowe poniesione na realizację inwestycji w 2010 r. to kwota około 140 700 zł.

 Od 1 lipca 2011 r. zgodnie z wojewódzkim planem zabezpieczeń działań ratowniczych nadal funkcjonuje w powiecie krośnieńskim 7 zespołów ratownictwa medycznego. Jedynym dysponentem tych zespołów jest Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie. Jeden zespół specjalistyczny „S” stacjonuje w Krośnie, drugi w Dukli pozostałe zespoły podstawowe „P” są rozlokowane w podstacjach w Rymanowie, Jedliczu, Korczynie i dwa w siedzibie Pogotowia przy ulicy Grodzkiej w Krośnie.

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe zapewnia pomoc doraźną w ramach ratownictwa medycznego oraz wyjazdową, ambulatoryjną nocną i świąteczną pomoc dla ponad 158 tysięcy mieszkańców powiatu krośnieńskiego i miasta Krosna.

Świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej wykonywane są w dni powszednie w godzinach od 18 do 8, a w dni wolne i świąteczne całodobowo. Pogotowie w celu zrealizowania tych świadczeń uruchomiło Gabinet Pomocy Nocnej i Świątecznej w Dukli i Miejscu Piastowym. Mieszkańcy gmin Dukla, Jaśliska i Chorkówka w sytuacjach pogorszenia stanu zdrowia mogą zgłaszać się do gabinetów w Dukli gdzie stacjonarną opiekę zapewnia podwykonawca  NZOZ „VIVA” i firma „Medicus”, która zapewnia wyjazdową pomoc lekarską. Od 1 lipca w PZOZ w Miejscu Piastowym przy ulicy Dworskiej, funkcjonuje ambulatoryjna opieka lekarska i pielęgniarska. Do gabinetu powinni zgłaszać się pacjenci z gmin Miejsce Piastowe, Rymanów i Iwonicz – Zdrój.

W Krośnie przy ulicy Grodzkiej dyżury pełnią lekarz wyjazdowy, stacjonarny oraz pediatra.  Pacjenci korzystają z pomocy bezpłatnie w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

Podwykonawcy świadczeń (opieki nocnej i świątecznej) zarówno w Dukli jak i Miejscu Piastowym zapewnili zleceniodawcę czyli  SPPR, że w tych miejscowościach wydłużony zostanie czas pracy aptek dla potrzeb pacjentów.

Uruchomienie dodatkowych punktów przyczyni się do poprawy nocnej opieki, zwiększy się dostępność i gwarancja lekarskiej pomocy. Jest to także ułatwienie pracy i odciążenie Pogotowia w Krośnie.

Ewa Bukowiecka

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

 

Przeczytaj dodatkowo

Sklep z częściami samochodowymi Ucando.pl

KONTAKT Z REDAKCJĄ

KrosnoCity.pl
ul. Tadeusza Kościuszki 49
38-400 Krosno
tel. 13 49 399 76
redakcja@krosnocity.pl

Dział reklamy i biuro ogłoszeń:
tel. 13 49 399 76
kom. +48 506 327 412
reklama@krosnocity.pl

Zaloguj lub Zarejestruj się

Zaloguj się

Zarejestruj się

Rejestracja użytkownika
Anuluj