KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Zgodnie z zapowiedzią, tuż po uroczystościach Dni Krosna, prace na rynku ruszyły pełną parą. Najwyraźniej równocześnie rozpoczęto „testy wytrzymałościowe” nowych fragmentów płyty Rynku. Nowa nawierzchnia sprawdzana jest pod naciskiem pojazdów ciężarowych.

Jeszcze w tym miesiącu rozpoczną się prace przy przebudowie mostu drogowego na rzece Jasiołce w miejscowości Równe w ciągu drogi powiatowej Równe – Kopalnia. Zakończenie inwestycji planowane jest na 30 września br.

Uwaga kierowcy! Od 7 maja nastąpi zmiana organizacji ruchu na odcinku ul. Grodzkiej obok Kina i Biedronki. Wykonawcy robót zapowiadają, że utrudnienia mogą potrwać około dwóch tygodni. Przez ten czas ruch będzie odbywał się jednokierunkowo. Kierownik robót zapewnia, że dołoży starań, aby utrudnienia, które mają w sumie potrwać do końca sierpnia, były jak najmniej uciążliwe dla kierowców.

Ustabilizowanie się pogody pozwoliło na rozpoczęcie prac remontowych na drogach miejskich. W pierwszej kolejności łatane są dziury na drogach o największym nasileniu ruchu,  a także w miejscach gdzie zagrażają w sposób szczególny bezpieczeństwu kierowców i pieszych. Sprawdź harmonogram prac, podczas których można napotkać utrudnienia.

W dniu dzisiejszym (czwartek 12.04) zamknięta dla ruchu została ul. Zjazdowa. Jak dowiedzieliśmy się, utrudnienia nie powinny trwać dłużej niż jeden dzień.

Zima już definitywnie się skończyła i Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie, razem z Gminą Krosno, za unijne pieniądze rozpoczyna dokończenie realizowanego od ubiegłego roku zadania pod nazwą „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w zlewni Lubatówki – II etap wraz z przebudową sieci wodociągowej”, mającego na celu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Krośnie.

Wiosna to idealny czas, by dokonać niezbędnych zmian w naszych domach i mieszkaniach, tak by przebywanie w nich było przyjemne i komfortowe. Czasami wystarczą tylko gruntowne porządki lub drobny remont, ale niektórzy z nas,by mieszkać naprawdę wygodnie powinni przeprowadzić znaczące prace remontowo- budowlane.

Krosno może otrzymać pełne dofinansowanie, czyli  ponad 107 mln zł na rozbudowę tak zwanej „obwodnicy”. Projekt rozbudowy tej trasy przez środek miasta właśnie „powrócił” na listę podstawową Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Do końca marca miasto musi przygotować m.in. prawomocne pozwolenia na budowę, decyzje środowiskowe, aktualne analizy ekonomiczno – finansowe oraz zabezpieczenie środków na realizację projektu w budżecie miasta.

Dobiega końca remont kamienicy na rogu Rynku  i ul. Sienkiewicza. Prace obejmują nie tylko elewację, ale i zabezpieczenie uszkodzonego filara budynku. Wymaga to głębokich wykopów  prowadzonych ręcznie. Tymczasem zrezygnowano z wprowadzania ciężkiego sprzętu do prac przy wymianie sieci wodociągowej i kanalizacji w sąsiedztwie kamienicy.

Prace przy instalacjach podziemnych wzdłuż ulic Pużaka i Czajkowskiego pozostawiły po sobie istne pobojowisko. Ul. Czajkowskiego (od tzw „obwodnicy” do torów) pozbawiona jest znacznych odcinków chodnika i nawierzchni asfaltowej. Podobnie jest z ul. Pużaka (od ul. Kletówki do Czajkowskiego). Plusowe temperatury w zimie sprawiły, że samochody i piesi brodzą w błocie. Dodatkową uciążliwość dla mieszkańców stanowi lokalizacja firmy wykonawczej.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?