KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Obowiązujące skale podatkowe i kwota wolna od podatku

zdjęcie ilustracyjne zdjęcie ilustracyjne

Jedną z ważniejszych ulg dla podatników w Polsce jest kwota wolna od podatku. Wprowadzone ostatnio przez ustawodawcę zmiany mają prowadzić do zwiększenia wsparcia dla najsłabszych podmiotów oraz zbliżać Polskę do krajów bardziej rozwiniętych. Jakie nowości w zakresie kwoty wolnej od podatku zostały ostatnio wprowadzone? Czym jest skala podatkowa i jakie wysokości kwoty wolnej od podatku zaplanowano na przyszłość?

REKLAMA


Kwota wolna od podatku w innych krajach
Przed zmianami kwota wolna od podatku w Polsce wynosiła 3091 zł, czyli średnio około 750 euro. Plasowało to nasz kraj raczej w szarym ogonie państw wspierających przedsiębiorczość. Zgodnie z raportami przygotowywanymi przez największe firmy analityczne była to kwota niższa nawet niż w Grecji czy w Czechach.

Kwoty wolne od podatku, według raportu PwC za rok 2015, w innych krajach europejskich kształtowały się następująco:
- Wielka Brytania 14 100 euro,
- Austria 10 000 euro,
- Niemcy 8 652 euro,
- Francja 5 963 euro,
- Szwecja  3600 euro,
- Grecja 2100 euro,
- Czechy 895 euro,
- Polska 750 euro.

Skale podatkowe 18% i 32%
W ramach rozwoju wsparcia ustawodawca postanowił podnieść ponad dwukrotnie możliwe zwolnienie podatkowe w formie kwoty wolnej od podatku, ale umożliwił skorzystanie z niego tylko wybranym podatnikom. W celu zachowania równości podmiotów znajdujących się w takiej samej sytuacji prawnej zostały ustalone zasady podziału podatników ze względu na poziom dochodów.

Pierwszą z nich jest rozdzielenie na dwie skale podatkowe w zależności od dochodów.

Umowna granica została określona w wysokości 85 528 zł. Z zasady podatnicy osiągający w stosunku rocznym maksymalnie tę kwotę będą opodatkowani 18% podatkiem od osób fizycznych. Podatnicy, którzy zarabiają więcej (czyli powyżej  85 528 zł) zobowiązani będą z zasady do opłacenia podatku w wysokości 15 395,04 zł oraz 32% od kwoty powyżej tej umownej granicy.

Kwota wolna od podatku
Obecne możliwości skorzystania z kwoty wolnej od podatku zależą również od zakwalifikowania podmiotu do jednej z czterech grup zależnych od podstawy podatkowej. Pierwszą najbardziej uprzywilejowaną grupą są podatnicy, których podstawa podatkowa wyniesie do 6 600 zł, drugą do 11 000, trzecią do 85 528 zł i czwartą do 127 000 zł.

Dla poszczególnych grup ustalono następujące kwoty zwolnień:
- do 6 600 zł - 1 188 zł;
- od 6 600 do 11 000 - 1 188 pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru 631,98 zł x (podstawa obliczenia podatku - 6 600 zł) ÷ 4 400 zł;
- od 11 000 zł do 85 528 zł - kwota 556,02 zł;
- od 85 528 zł do 127 000 zł - kwota 556,02 zł pomniejszona o kwotę obliczoną według wzoru 556,02 zł x (podstawa obliczenia podatku - 85 528 zł) ÷ 41 472 zł.

Oznacza to w skrócie, że najbiedniejsi podatnicy będą mogli uzyskać nawet 6 600 zł kwoty wolnej od podatku, czyli ponad dwa razy więcej niż w poprzednich latach. Ministerstwo Finansów zapewnia, że kwota ta będzie w następnych latach zwiększana.

  • autor: Redakcja

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?