KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Windykacja sądowa - jak uzyskać pieniądze od dłużnika kierując sprawę do sądu?

zdjęcie ilustracyjne zdjęcie ilustracyjne

Prowadzenie działalności gospodarczej zawsze wiąże się ze sporym ryzykiem. Bardzo ważnym czynnikiem determinującym powodzenie naszego biznesu jest monitorowanie spływu płatności od kontrahentów. Co jednak zrobić, gdy na naszej drodze staje przedsiębiorca odmawiający zapłaty? Kiedy negocjacje polubowne spełzną na niczym należy bezwzględnie skierować sprawę na etap postępowania sądowego.

REKLAMA


Tryby postępowania sądowego - wybierz najlepszy!
Niestety w każdej branży nie brakuje przedsiębiorców, którzy nawet pod sporym naciskiem  odmawiają spłaty swoich zobowiązań. W takich sytuacjach jednym rozwiązaniem jest skierowanie sprawy na etap postępowania sądowego. Zgodnie z literą prawa istnieją dwie ścieżki dochodzenia należności m.in. przed sądem tradycyjnym lub elektronicznym. Decydując się na sąd stacjonarny mamy do wyboru trzy tryby prowadzenia postępowania: nakazowy, uproszczony i upominawczy.

Co wyróżnia poszczególne z nich:

- postępowanie nakazowe - w celu rozpoczęcia postępowania należy złożyć wniosek z prośbą o rozpoznanie sprawy właśnie w tym trybie. Postępowanie nakazowe przewiduje rozpoznanie sprawy bez udziału stron. Nakaz wydawany jest jedynie na podstawie pozwu i dokumentów. Tryb ten obejmuje co do zasady sprawy dotyczące dochodzenia roszczeń pieniężnych lub wynikających ze spełnienia świadczenia zamiennego. Należy podkreślić, że w tym postępowaniu dopuszczony jest zamknięty katalog dowodów, który obejmuje m. in. dokumenty urzędowe, wezwania dłużnika do zapłaty i uznania długu. Kierując sprawę do sądu warto się upewnić, że nasze roszczenia jest oparte o dokumentację wpisującą się w postępowanie nakazowe. Dłużnik po wydaniu nakazu ma prawo do odwołania w ciągu 14 dni, jeśli tego nie uczyni nakaz uprawomocnia się. Jeśli jednak podniesie zarzuty sprawa zostanie przekazana do rozpoznania do sądu w trybie zwykłym.

- postępowanie uproszczone - w tym trybie strony biorą udział w rozprawach. Warto jednak podkreślić, że postępowanie uproszczone wiąże się z ograniczeniami np. w sferze dowodowej. Strony nie mają możliwości korzystania z opinii biegłych, a dochodzone roszczenia muszą wynikać z jednej umowy. Jeśli należność wynika z kilku umów nie może być rozpatrywana w trybie uproszczonym. Wierzytelności dochodzone nie mogą przekraczać 10 tys. zł., a w przypadku roszczeń wynikających z czynszu i opłat wartość sporu winna być mniejsza niż 75 tys. zł.

- postępowanie upominawcze - sprawy rozpoznawane są przed Sądem Rejonowym lub Okręgowym. W rozprawach nie biorą udziału strony sporu, a roszczenia obejmują  należności pieniężne. Decydując się na ten tryb należy właściwie udokumentować swoje roszczenie, nie może ono budzić żadnych wątpliwości w oczach sądu. Postępowanie upominawcze ma szeroki katalog dowodów. Od nakazu przysługuje odwołanie w ciągu 14 dni.  

E-sąd czyli Elektroniczne Postępowanie Upominawcze
Windykacja sądowa może być prowadzona całkowicie zdalnie za pośrednictwem e-Sądu w Lublinie. Osoby chcące skorzystać z tego rozwiązanie muszą złożyć za pośrednictwem internetu elektroniczny pozew. Roszczenie wynikające z niego nie może jednak budzić żadnych zastrzeżeń, w innym wypadku sprawa zostanie przekazane do sądu stacjonarnego. Do EPU kierowane są sprawy obejmujące żądanie zapłaty konkretnej kwoty pieniężnej. E-Sąd to dobre rozwiązanie dla firm, które nie chcą tracić czasu na uczestnictwo w rozprawach. Sąd elektroniczny umożliwia załatwienie wszelkich formalności za pośrednictwem Internetu.

  • autor: Redakcja

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?