KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Które PITY 2017 składamy już w styczniu

zdjęcie ilustracyjne zdjęcie ilustracyjne

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych określone są terminy obowiązujące do składania poszczególnych rodzajów deklaracji i oświadczeń przez podatników oraz płatników. PITY 2017 będziemy składać w terminach jak roku ubiegłym.

REKLAMA


Pity 2017 składane przez podatników
PITY 2017 (rozliczenie dochodów uzyskanych w roku 2016) można według ustawy rozliczać już od 1 stycznia 2017 roku. Ale ostateczne daty dostarczenia deklaracji podatkowych do urzędów skarbowych mieszczą się w przedziale czasowym od 31 stycznia do 30 kwietnia. Większość podatników nie spieszy się ze składaniem zeznań. Jeśli jednak mamy do zwrotu nadpłatę podatku, to im wcześniej złożymy rozliczenie pit, tym wcześniej urząd skarbowy zwróci nam należne pieniądze.

Chociaż większość podatników rozlicza się dopiero w kwietniu, najwcześniejsze terminy składania deklaracji przypadają już w styczniu. Najwcześniej, bo do 10 stycznia, muszą złożyć deklarację PIT-12 podatnicy, którzy nie chcą samodzielnie rozliczać swoich rocznych dochodów. Mogą oni skorzystać z pomocy pracodawcy, jeśli oczywiście spełniają wszystkie warunki. Głównym warunkiem jest to, że wynagrodzenie od pracodawcy jest jedynym źródłem dochodu pracownika opodatkowanego na zasadach ogólnych według skali. Podatnik nie może też w takim przypadku korzystać z ulg podatkowych i odliczeń. W celu rozliczenia pit przez pracodawcę pracownik powinien złożyć oświadczenie na druku PIT-12, które zobowiązuje pracodawcę do wypełnienia i przesłania za pracownika zeznania rocznego do organu skarbowego. Pracodawca wypełni i prześle do urzędu deklarację na druku PIT-40. Taki sam formularz dostarczy pracownikowi. Pracownik jest wtedy zwolniony z samodzielnego rozliczania się z fiskusem a może to zrobić przez portal https://www.pitax.pl/pit-online/

Wybór sposobu opodatkowania
Kolejnym terminem, o którym powinni pamiętać podatnicy, jest 20 stycznia. Nie jest to wprawdzie termin rozliczeń podatkowych, ale od złożonych do tej daty do urzędu skarbowego oświadczeń dotyczących wyboru formy opodatkowania będą zależały deklaracje PIT składane za bieżący rok podatkowy w roku przyszłym. Jeśli chcemy, aby nasze przychody były opodatkowane według skali, nie musimy składać oświadczenia. Również w przypadku, gdy wybraliśmy wcześniej (w latach poprzednich) inną formę opodatkowania, oświadczenia nie musimy składać.

Jeżeli natomiast rozliczaliśmy pit według skali, ale w 2017 roku chcemy zmienić formę opodatkowania, np. na ryczałt od przychodów ewidencjinowanych, kartę podatkowa lub podatek liniowy, to musimy złożyć do urzędu skarbowego odpowiednie oświadczenie do 20 stycznia. Spóźnienie spowoduje, że zmiana nie będzie możliwa w tym roku.

Do 20 stycznia należy też złożyć odpowiednie oświadczenie, jeżeli korzystaliśmy z uproszczonej formy opodatkowania i chcemy z niej.zrezygnować

Deklaracje składane przez podatników rozliczających się ryczałtem
Pierwszym terminem obowiązującym na złożenie przez podatników zeznań podatkowych do organów skarbowych jest 31 stycznia. Termin ten obowiązuje osoby rozliczające podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na druku PIT-28 (zarówno przedsiębiorców jak i osoby fizyczne), podatników rozliczających się na podstawie karty podatkowej, które składają PIT-16A z tytułu rozliczenia składki zdrowotnej oraz PIT-19A składany przez osoby duchowne.

PITY 2017 (PIT-28, PIT-16A i PIT-19A) będą składane do wtorku 31 stycznia 2017. Gdyby jednak ostatni dzień stycznia przypadł na dzień wolny od pracy, to ustawa przewiduje przesunięcie terminu na złożenie tych deklaracji na pierwszy dzień roboczy po 31 stycznia. Tak było np. w roku 2016, gdy ostatni dzień stycznia przypadł w niedzielę i podatnicy mogli składać zeznania do poniedziałku pierwszego lutego.

Informacje roczne sporządzane przez płatników
31 stycznia jako ostateczny termin przekazania deklaracji do urzędu skarbowego obowiązuje też płatników, którzy sporządzają informacje na formularzu PIT-11 i PIT-8C w przypadku, gdy druki te składają w formie papierowej, a nie elektronicznej. Możliwość składania deklaracji pisemnych mają płatnicy, którzy zatrudniają nie więcej niż pięciu pracowników. Pozostali mogą składać deklaracje do końca lutego przez kanały komunikacji elektronicznej.

W roku 2017 data do 31 stycznia obowiązuje płatników, którzy składają deklarację roczną PIT-4R za rok 2016. Jest to deklaracja o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, sporządzana przez płatników i przekazywaną wyłącznie do Urzędu Skarbowego. Pracownicy nie otrzymują tej deklaracji.

Forma rozliczenia pit 2017
PITY 2017 w większości (pit 37, pit 36, pit 38, pit 39) mogą być dostarczone do organów skarbowych do 2 maja (30 kwietnia i 1 maja są dniami wolnymi od pracy).niezależnie od tego, czy będą miały formę papierową, czy elektroniczną. Pit-online wypełnimy przez program pit 2017, który znajdziemy bez problemu w internecie na jednym z wielu portali podatkowych. Wybierając np.program PITax.pl Łatwe podatki uzyskamy pewność poprawnego wypełnienia formularzy, optymalnych odliczeń z tytułu ulg podatkowych, właściwego obliczenia należnego podatku i pit-online rozliczymy oraz wyślemy do urzędu skarbowego w kilka minut.

 

  • autor: Redakcja

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?