KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Prezydent nagrodził zasłużonych dla miasta

Medale gratulacje i odznaczenia, to główne punkty uroczystej sesji Rady Miasta Krosna, która odbyła się 11 czerwca. Wśród nagrodzonych znalazł się Chór Mieszany "ECHO" i Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej.

REKLAMA


Medale Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za długoletnią służbę, nagroda „Za zasługi dla Krosna" oraz nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury to odznaczenia, które podczas uroczystej sesji Rady Miasta wręczyła Grażyna Borek  Wicewojewoda Podkarpacki i Prezydent Miasta Krosna Piotr Przytocki.

X uroczysta sesja, odbyła się 11 czerwca 2015 r. (czwartek) wyjątkowo w sali narad Senackiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie.
Medal Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Za Długoletnią Służbę to nagroda za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

Medal za Długoletnią Służbę dzieli się na trzy stopnie:
- I stopień - Medal Złoty za Długoletnią Służbę - po 30 latach pracy zawodowej,
- II stopień - Medal Srebrny za Długoletnią Służbę - po 20 latach pracy zawodowej,
- III stopień - Medal Brązowy za Długoletnią Służbę - po 10 latach pracy zawodowej.

Medale Za Długoletnią Służbę są przyznawane zgodnie z § 2 ust. 1a rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 roku w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. Nr 277, poz. 2743, z późn. zm).

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medale za długoletnią służbę wręczała Grażyna Borek Wicewojewoda Podkarpacki.

Złoty Medal za Długoletnią Służbę otrzymały:
- Katarzyna Bigoś
- Grażyna Gregorczyk
- Danuta Kolanko
- Ewa Mańkowska
- Maria Wilk

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę otrzymali:
- Małgorzata Błaż
- Anna Bonczar
- Marzena Czenczek
- Grzegorz Kubit
- Andrzej Lula
- Maciej Pelczar
- Grzegorz Półchłopek
- Aldona Sobaś
- Małgorzata Strzępek
- Miranda Trojanowska
- Dorota Zajdel

Brązowy Medal za Długoletnią Służbę otrzymali:
- Sławomir Gomółka
- Joanna Sowa
- Krzysztof Wolf
- Leszek Ziarkowski
 
Kolejne odznaczenie  przyznał Prezydent Miasta Krosna Chórowi Mieszanemu "ECHO". Medal „Za zasługi dla Krosna" przyznano za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, kultywowanie polskich tradycji chóralnych oraz promocję miasta Krosna w kraju i za granicą.

Chór Mieszany "ECHO"
Znany i ceniony w środowisku artystycznym Chór Mieszany "ECHO" działający przy Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego i Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie założony został 15 sierpnia 1946 r.

W trakcie niemal 70 - letniej działalności batutę nad Chórem przejmowali kolejno: Władysław Sokołowicz, Jan Szewczyk, Henryk Koszela, Tomasz Urbanek, Renata Zajdel. Od 2004 r. do chwili obecnej Chórem "ECHO" dyryguje Mariola Rybczak.
 
Chór prowadzi ożywioną działalność koncertową, promując Krosno w kraju i za granicą. Organizuje Euroregionalny Koncert Kolęd „Soli Deo Gloria", Wieczory Poezji i Pieśni „Ave Maria", koncerty z okazji Dni Papieskich oraz koncerty patriotyczne „Tu jest moja ojczyzna". Swoimi występami uświetnia organizowane w mieście uroczystości. 10 czerwca 1997 r.  Chór wziął udział w mszy świętej koncelebrowanej przez Ojca Świętego Jana Pawła II.

Wieloletnia działalność zaowocowała licznymi sukcesami, za najważniejsze można uznać: I miejsce na XI Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Religijnej „Cantate Deo" i III miejsce na II Międzynarodowym Konkursie Chórów „Gaude Cantem". Chór uhonorowany został: Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Dyplomem Ministra Kultury i Sztuki, Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego, Złotą Odznaką Polskiego Związku Chórów i Orkiestr z Laurem, Odznaką Zasłużony dla Województwa Krośnieńskiego oraz nagrodą Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Trzecia grupa nagród wręczonych w tym dniu to Nagrody w Dziedzinie Kultury. Jest to nagroda Prezydenta Miasta Krosna przyznawana osobom związanym ze środowiskiem naszego miasta, za szczególne osiągnięcia artystyczne oraz wyróżniające się dokonania na rzecz upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. Nagroda wręczana jest już po raz 13. Obecnie w dwóch kategoriach: za wybitne osiągnięcia i całokształt działalności.

W tym roku kapituła rozpatrywała 27 kandydatów zgłoszonych przez instytucje kultury, stowarzyszenia, szkoły artystyczne oraz Komisja Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Krosna.

W kategorii za wybitne osiągnięcia nagrody otrzymali:

Jan Chłap
Uczeń klasy III Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II Stopnia w Krośnie. Uczy się w klasie fletu u Pana mgr. Dariusza Krzoka. Wykazuje niezwykłe zdolności muzyczne i odniósł sukcesy na wielu konkursach. W czasie swojej nauki zdobył nagrody w 33 konkursach międzynarodowych i ogólnopolskich. W 2014 r. zajął I miejsce w XIII Ogólnopolskim Wiosennym Festiwalu Fletowym w Sochaczewie, II miejsce w III Międzynarodowym Konkursie w Jastrzębiu Zdroju, III miejsce w X Polonijnym Festiwalu Fletowym w Sieradzu oraz wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Młodych Instrumentalistów im. Stefanii Woytowicz w Jaśle.

Paulina Pietrusza
Uczennica Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II Stopnia w Krośnie. Jest osobą wrażliwą i utalentowaną o czym świadczą odnoszone sukcesy. Od początku swojej edukacji muzycznej należy do grona wybitnych młodych gitarzystów. Umiejętności swe rozwija podczas warsztatów i lekcji u znanych wirtuozów gitary. W 2014 r. była laureatką kilku konkurów. Zajęła I  miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Gitarowym w Chełmie, II miejsce na Międzynarodowym Konkursie Gitarowym w Krynicy Zdroju, III miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Gitarowym w Lublinie.

Michał Stryczniewicz
Uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie. Ten niezwykły uzdolniony wokalista od blisko 10 lat aktywnie uczestniczy w zajęciach Studia Piosenki Swing prowadzonych przez Panią Lucynę Durał. Doskonały głos, umiejętność interpretacji, wyczucie potrzeby sceny oraz obowiązkowość odpowiedzialność przekłada się na sukcesy osiągane przez młodego wokalistę w konkursach i przeglądach. W 2014 r. otrzymał II nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Młodych Wokalistów "Debiuty 2014" w Lublinie, II nagrodę w XXVI Konkursie Piosenki Obcojęzycznej Love Me Tender w Jaśle, II nagrodę oraz nagrodę publiczności w 7. Międzynarodowym Konkursie Wokalnym Hope Festival w Katowicach.    

Kacper Żaromski
Uczeń klasy III Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II Stopnia w Krośnie - klas fortepianu u Pani mgr. Doroty Skibickiej. Jest utalentowany, inteligentny, pracowity i odpowiedzialny, wiąże swą przyszłość z grą na fortepianie. Osiąga wspaniałe rezultaty w konkursach. W 2014 r. był uczestnikiem kilku konkursów, w których otrzymał nagrody min.: I miejsce i Nagrodę Specjalną za wykonanie etiudy w III Międzynarodowym Podkarpackim Konkursie Chopinowskim w Rzeszowie, I miejsce w VII Ogólnopolskich Podkarpackich Spotkaniach Pianistycznych w Krośnie, II miejsce w IX Ogólnopolskim Konkursie Młodych Instrumentalistów w Jaśle. Jest stypendystą Fundacji im. I.J. Paderewskiego.

Grupa teatralna "Na dobry początek"
Została założona przez bibliotekarzy z Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej. Różnorodna działalność animacyjna biblioteki, współpraca z przedszkolami, szkołami, Ośrodkiem Rehablitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym zainspirowała bibliotekarzy do stworzenia grupy. Grupa zaangażowanych osób podczas spotkań z młodymi czytelnikami prezentuje utwory klasyczne, współczesne, a także własnego autorstwa. W 2014 r. prezentowała się podczas kilku uroczości bibliotecznych oraz kampanii społecznych min. w strojach z epoki, z którą związana była akcja przedstawienia np.: w ciekawej konwencji prezentowała fragmenty „Trylogii" podczas Narodowego Czytania Sienkiewicza. Wszystkie prace związane z przygotowaniem spektaklu min. scenariusze, rekwizyty, kostiumy wykonują bibliotekarze społecznie.

W kategorii Za całokształt działalności nagrodzono:

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej
Stowarzyszenie działa od 1958 r. i jest jedną z najstarszych organizacji działających w Krośnie. Posiada swoje filie w 4 miastach Polski: Krakowie, Lublinie, Warszawie, Wrocławiu. W toku ponad półwiecznej działalności podejmowało szereg inicjatyw: wydawało publikacje o Krośnie i regionie, prowadziło badania, współdziałało z różnymi organizacjami społecznymi i samorządowymi, placówkami kulturalno-oświatowymi. Dzięki staraniom organizacji kilku ulicom krośnieńskim nadano imiona ludzi zasłużonych dla naszego miasta min. Seweryna Bieszczada, Andrzeja Lennika i inne. Podnajmowało również starania w temacie ochrony i konserwacji Starego Cmentarza w Krośnie. Stowarzyszenie może poszczycić się dużym dorobkiem wydawniczym. Dotychczas ukazało się min. 6 tomów publikacji „Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu" o łącznym nakładzie 17 tys. egzemplarzy. Obecnie przygotowywany jest 7 tom. Szczególne znaczenie w bieżącej działalności stowarzyszenia mają organizowane od wielu lat wykłady otwarte oraz sesje popularno - naukowe dla mieszkańców Krosna.

Ponadto Prezydent Miasta Krosna przyznał wyróżnienie, za wkład w rozwój kultury krośnieńskiej Stanisławi Nawracajowi.

Stanisław Nawracaj - fotograf i fotoreporter. Współzałożyciel i członek Krośnieńskiego Towarzystwa Fotograficznego. Obecnie aktywny członek Fotoklubu RCKP. Jego zdjęcia zamieszczane są w różnych wydawnictwach książkowych i albumowych. Autor wielu wystaw indywidualnych w kraju i za granicą. Przez wiele lat popularyzował fotografię prowadząc szkolenia, organizował wystawy i przekazywał swoje doświadczenie oraz umiejętności młodszemu pokoleniu. Posiada wiele odznaczeń i nagród min. Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Odznakę Zasłużony Działacz Kultury.

umk/pd

  • autor: umk/pd

7 komentarzy

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?