KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Uczniowie krośnieńskich szkół otrzymali stypendia motywacyjne

Wzrosła liczba uczniów wyróżnionych stypendiami w ramach Programu Stypendialnego Miasta Krosna. To efekt kolejnych udogodnień w programie uważanym za jeden z najlepszych w Polsce.

REKLAMA


26 października 164 uzdolnionych uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych otrzymało stypendia "Semper in altum", "Krośnieński Omnibus" i "Stypendia Młodego Zawodowca" na rok szkolny 2015/2016.

Stypendia już po raz drugi przyznawano w ramach Programu Stypendialnego Miasta Krosna.  W ubiegłym roku wyróżniono w ten sposób 119 uczniów.  

Nowy program stypendialny wprowadzono w ubiegłym roku. Był to efekt uwzględnienia licznych uwag i wniosków dotyczących wcześniejszych zasad przyznawania stypendiów. O nowym programie wielokrotnie już informowaliśmy: Nowe kryteria przyznawania stypendiów. Są duże zmiany oraz Program stypendialny - kolejne udogodnienia.

- Przyznając stypendia za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne oraz za znakomite wyniki w nauce, bierze się pod uwagę nie tylko osiągnięcia w danej dziedzinie, ale również szczególną aktywność i zaangażowanie uczniów w życie szkoły lub społeczności lokalnej. Z tego powodu nasze miasto zostało jednym z laureatów konkursu "Dobre Stypendia" prowadzonego przez Fundację Dobra Sieć i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Nagrodę w kategorii "Samorządowe programy stypendialne" przyznano naszemu miastu za program stwarzający warunki do rozwoju postaw prospołecznych uczniów - powiedział podczas uroczystości wręczania stypendiów Bronisław Baran - Zastępca Prezydenta Miasta Krosna.

W tym roku o stypendia motywacyjne, ubiegało się blisko 250 uczniów. Prezydent Miasta Krosna przyznał 94 stypendia, w tym 78 stypendiów "Semper in altum" i 16 stypendiów "Krośnieński Omnibus". Ponadto Prezydent przyznał środki finansowe na "Stypendia Młodego Zawodowca" dla 70 uczniów krośnieńskich techników i zasadniczych szkół zawodowych. Wartość wszystkich przyznanych na rok szkolny 2015/2016 stypendiów przekracza 290 tys. zł.

- Krośnieńskie stypendia mają charakter motywacyjny i liczymy na to, że będą one skuteczną zachętą do podejmowania nauki w krośnieńskich gimnazjach i szkołach ponagimnazjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia zawodowego - mówił do tegorocznych stypendystów Piotr Przytocki - Prezydent Miasta Krosna. - Nie pierwszy raz podkreślam to, że Krosno stawia na zawodowców. Chcemy, by szkoły zawodowe coraz częściej stawały się szkołami pierwszego wyboru, by wybierali je najlepsi absolwenci gimnazjów - dodał prezydent Przytocki.

Stypendia Prezydenta Miasta Krosna wręczał Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna wraz z zastępcą Bronisławem Baranem i Zbigniewem Kubitem Przewodniczącym Rady Miasta.

Stypendium "Semper in altum" za znaczące osiągnięcia edukacyjne, artystyczne lub sportowe odebrało 78 uczniów, w roku ubiegłym 47 uczniów, z czego nagrodzonych zostało:

- 30 uczniów za osiągnięcia edukacyjne, w tym 10 gimnazjalistów,
- 42 uczniów za osiągnięcia sportowe, w tym 24  gimnazjalistów,
- 6 za osiągnięcia artystyczne, w tym 1 uczeń z gimnazjum.
 
Stypendyści Stypendium "Semper in altum", to nie tylko pasjonaci w swojej dziedzinie (nauka, sport, osiągnięcia artystyczne), ale także uczniowie wyróżniający się podejściem do obowiązków szkolnych, oraz aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły lub społeczności lokalnej. Wśród nagrodzonych 10 uczniów będzie pobierało stypendium "Semper in altum" po raz drugi. Wysokość stypendium wynosi w zależności od typu szkoły od 200 do 300 zł miesięcznie.

Wykaz stypendystów "Semper in altum" według osiągnięć: edukacyjne, artystyczne, sportowe.
 
Stypendium "Krośnieński Omnibus" za wybitne wyniki w nauce przyznane zostało dla 16 uczniów, rok temu 7, w tym tylko jeden uczeń powtórnie będzie otrzymywał stypendium Krośnieński Omnibus. Jak widać po liczbie stypendystów, niełatwo było sprostać wymaganiom określonym dla tego rodzaju stypendium, a jeszcze trudniej powtórzyć sukces.W szczególności kandydat do tego stypendium musi wykazać się wybitnymi wynikami w nauce, posiadać udokumentowane osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego lub społeczności lokalnej, a także godnie reprezentować szkołę w olimpiadach, konkursach, zawodach lub znaczących wydarzeniach naukowych, artystycznych i sportowych.

Zobacz: Wykaz stypendystów "Krośnieński Omnibus"
 
W tym roku przyznanych zostało 70 "Stypendiów Młodego Zawodowca". To dwa razy więcej niż przed rokiem, kiedy było ich 34:

- 65 uczniów uczy się w technikach, w jednym z 20 zawodów: technik ekonomista, technik handlowiec, technik technologii odzieży, technik obsługi turystycznej, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik usług fryzjerskich, technik cyfrowych procesów graficznych, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik lotniczy, technik mechanik, technik geolog, technik wiertnik, technik logistyk, technik górnictwa otworowego, technik gazownictwa, technik elektronik, technik informatyk, technik elektryk, technik budownictwa, technik architektury krajobrazu,

- 5 uczniów uczy się w zasadniczych szkołach zawodowych, w jednym z 3 zawodów: cukiernik, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych.

Zobacz: Wykaz stypendystów "Stypendium Młodego Zawodowca"

umk/pd

  • autor: umk/pd

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?