KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Radni uchwalili budżet na 2018 rok

zdjęcie ilustracyjne zdjęcie ilustracyjne Fot. KrosnoCity.pl

Większością głosów przyjęto projekt budżetu na 2018 rok. Od głosowania wstrzymał się opozycyjny Klub PiS. W dyskusji rozmawiano o rosnącym zadłużeniu i o wydatkach na TBS.

REKLAMA


Radni omawiali budżet już w ubiegłym tygodniu: Radni omawiali projekt budżetu. Jednak podczas sesji padło wiele pytań.

Zadłużenie
Jako pierwszy głos zabrał radny Robert Hanusek (Samorządne Krosno), pytał o skalę zadłużenia Krosna. Radny Kazimierz Mazur (Klub PiS) dodał, że sama obsługa zadłużenia to aż 5 mln złotych - To są ogromne pieniądze - mówił rany Mazur. Do tych głosów dołączył radny Paweł Krzanowski (Klub PiS).

Prezydent Piotr Przytocki podkreślił, że kredyty przeznaczane są na pokrycie wydatków majątkowych. - Nigdy nie zajadaliśmy własnego ogona - podkreślał prezydent Przytocki. Kredyty mają służyć pokryciu wkładu własnego, a reszta środków pochodzi z funduszy zewnętrznych. Prezydent dodał, że straty w budżecie powoduje też reforma oświatowa, który burzy to, jak zorganizowana była oświata w Krośnie.

Skarbnik przekonywał, że zapisane w budżecie zadłużenie to limit, który prawdopodobnie nie będzie osiągnięty. Prezydent podkreślał, że wydatki inwestycyjne, takie jak uzbrojenie terenów i budowa drogi, to działanie przyszłościowe, otwiera możliwość inwestowania i przekłada się na wzrost dochodów z PIT i CIT. - To nam powiększa bazę podatkową - przekonywał prezydent.

TBS zbyt kosztowny?
Radny Hanusek rozpoczął też dyskusję o Towarzystwie Budownictwa Społecznego. Był to jeden z głównych tematów dyskusji o budżecie. Radny pytał o 1,5 mln złotych przewidziane na budowę nowych mieszkań TBS. Kazimierz Mazur (PiS) dodał, że oprócz tej kwoty dla TBS przewidziane jest jeszcze 2,5 mln zł "na zarządzanie".

Piotr Przytocki podkreślał, że na liście oczekujących na mieszkania jest około 600 osób. W Turaszówce planowana jest budowa kolejnych 40 mieszkań. Zdaniem prezydenta skorzysta na tym osiedle i tamtejsze szkoły. Natomiast 2,5 mln złotych na zarządzenie, to środki przeznaczone na obiekty mieszkaniowe, takie jak mieszkania komunalne i socjalne, którymi dla gminy zarządza TBS.

Radny Sławomir Bęben (Klub PiS) spierał się z prezydentem co do kosztów mieszkań w TBS. Podkreślał, że sam zarządza budynkiem mieszkalnym, w którym mieszkańcy ponoszą znacznie niższe opłaty niż w TBS w Krośnie, który jego zdaniem nie jest bardzo atrakcyjny dla młodych ludzi. Prezydent Piotr Przytocki podkreślał, że nie zna lepszego produktu na rynku, zaproponował radnym, by przedstawili lepsze oferty. Podczas sesji takie się nie pojawiły.

Budżet na 2018 rok przyjęto 14 głosami "za" (KS, PO) przy 7 wstrzymujących (PIS).

Dochody budżetu zaplanowane zostały w wysokości 345,5 mln zł, w tym:
- dochody własne: 132,3 mln zł,
- subwencje: 91 mln zł,
- środki z UE na projekty inwestycyjne i bieżące: 54,8 mln zł,
- dotacje celowe ze środków krajowych: 67,4 mln zł.

Wydatki zaplanowano w wysokości 389,8 mln zł, w tym na wydatki majątkowe - 126 mln zł (32,3% budżetu), z czego na zadania współfinansowane ze środków europejskich - aż 68 mln zł.

Największe wydatki zaplanowano w działach:

1. Transport i łączność - 62,2 mln zł, w tym m.in.:

- 38 mln zł - na projekt współfinansowany ze środków europejskich pn. Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno, w ramach którego planowany jest m.in. zakup 21 autobusów niskoemisyjnych, modernizacja taboru oraz infrastruktury MKS Sp. z o.o., wymiana części wiat przystankowych oraz montaż elektronicznych rozkładów jazdy na wybranych przystankach na terenie Miasta,

- 20,3 mln zł - na modernizację i rozbudowę dróg gminnych i powiatowych, a największe środki zaplanowano na zadania: 4,3 mln zł - dokończenie rozbudowy ul. Wisze; 3,8 mln zł - dokończenie rozbudowy ul. Zielonej; oraz 2 mln zł - na rozbudowę ul. Dębowej.

2. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 16,3 mln zł, w tym na projekty współfinansowane ze środków europejskich:

- 13,1 mln zł - instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne,

- 1,3 mln zł - budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna.

3. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 14 mln zł, w tym na projekty współfinansowane ze środków europejskich:

- 7,2 mln zł - modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej,

- 5,3 mln zł - modernizacja kamienicy przy ul. Portiusa 4 - powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej w Krośnie,

4. Gospodarka nieruchomościami - 12,7 mln zł, głównie na wydatki dotyczące zakupu nieruchomości oraz budownictwa mieszkaniowego (w tym uzbrojenia terenów przy ul. Baczyńskiego oraz budowy budynków wielorodzinnych przy ul. Jasnej).

5. Kultura fizyczna - 6,1 mln zł, w tym m.in.:

- 2,8 mln zł - na dokończenie budowy hali sportowej przy MZS Nr 4 przy ul. Kisielewskiego,

- 1,6 mln zł - na budowę parkingów przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki.

W 2018 r. zakończona będzie także budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki (inwestycja finansowana na zasadach factoringu).

Realizacja tak ambitnych planów inwestycyjnych możliwa będzie dzięki utrzymywaniu wysokiego poziomu nadwyżki operacyjnej (planowana na 2018 r. w wysokości 20,8 mln zł) i pozyskaniu środków europejskich (52,4 mln na inwestycje).

Deficyt budżetowy wyniesie 44,3 mln zł, planowane spłaty kredytów i pożyczek - 23,5 mln zł, a przychody z tego tytułu - 67,8 mln zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krosna na lata 2018-2033 - jej zakres wynika z planowanych i już zawartych umów na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek, a dane dotyczące 2018 r. zgodne są z przyjętymi w uchwale budżetowej.

Integralną częścią WPF jest wykaz przedsięwzięć wieloletnich - w tym wydatków na planowane i kontynuowane zadania inwestycyjne - ze środków własnych i dotacji ze środków europejskich.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich zawiera około 40 pozycji, z czego 26 to zadania realizowane z udziałem środków europejskich.

Poza kontynuacją wydatków związanych z zadaniami realizowanymi na zasadach factoringu tj. zakończonej w 2016 r. rozbudowy krośnieńskiego lotniska w ramach projektu Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie - 25,6 mln zł w latach 2018-2024, budowy kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki - 21 mln zł w latach 2018-2027,

W kolejnych latach realizowane będą wydatki związane z realizacją m.in. następujących zadań inwestycyjnych:

- modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej - 19,2 mln zł w latach 2018-2019,

- rozbudowa ul. Polnej w Krośnie - 9,7 mln zł w latach 2018-2021,

- budowa drogi "G" na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Witosa w Krośnie - 6 mln zł w latach 2018-2021, a także wydatki na kilkanaście projektów poszerzających ofertę edukacyjną, które realizowane będą przez jednostki oświatowe.

Limit łączny limit zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz umów factoringowych związanych z realizacją ważnych dla rozwoju miasta zadań na koniec roku wynosi 235,4 mln zł.

Kondycja finansowa Miasta w kolejnych latach pozwoli na spłatę zaciągniętego długu oraz kontynuowanie polityki rozwoju Miasta poprzez budowanie potencjału gospodarczego i turystycznego oraz bazy sportowo-rekreacyjnej, a także poprawę jakości usług publicznych dla mieszkańców, czego potwierdzeniem są wskaźniki spłaty zobowiązań na poziomie niższym, niż dopuszczalne indywidualne wskaźniki wyliczone zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Projekt budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie.

pd, red.

 • autor: pd, red.

13 komentarzy

 • koledż

  Wiary? Jak można wierzyć komuś, kto nie chce mówić całej prawdy, albo nawet kłamie? Ja wszystkim życzę mniej tajemnic, więcej uczciwości i mniej marnowania pieniędzy miasta i jego mieszkańców!

  Zgłoś nadużycie koledż poniedziałek, 01, styczeń 2018 13:43 Link do komentarza
 • oskar

  Wszystkim mieszkańcom Krosna-życzę - wjecej tolerancji i i wiary w to że władza chce dla nich

  byc powiernikiem marzeń-że nie ma zamiaru skubać ich skromnych zasobów, nie ma zamiaru wyciagać reki podatkowej i skarbowej, że los obywatela jest jej sensem i celem. Wszystkiego Dobrego w Nowym 2018r.

  Zgłoś nadużycie oskar poniedziałek, 01, styczeń 2018 10:25 Link do komentarza
 • A+,-, B-,+

  Puk, puk- kto tam ? To Ja... Nowy Rok !!!

  Zgłoś nadużycie A+,-, B-,+ niedziela, 31, grudzień 2017 22:05 Link do komentarza
 • Edek bez...

  Straż Przytocka :) vel pasibrzuchy vel pączkożercy vel ciasteczkowi strażnicy vel magistry od bloczków mandatowych.Do siego roku. Bez odbioru.

  Zgłoś nadużycie Edek bez... niedziela, 31, grudzień 2017 20:14 Link do komentarza
 • Rychu

  Zlikwidować parkomaty z centrum miasta Krosna a założyć w okolicach VIVO i Urzędu Miasta LWOWSKA przecież obecnie tam jest Centrum Miasta dlaczego przyjeżdżający do kościoła mam płacić za parkowanie, nasze miasto a przecież pod kościałem Piotra nie założyli parkomatu Prezydent czy Słyś niech płacą stać ich a na dodatek cała ulica zastąpiona pomimo liniii ciągłych i zakazów i Straż Przytocka tego nie widzi bo to ich elektorat wstyd za taką władzę

  Zgłoś nadużycie Rychu niedziela, 31, grudzień 2017 16:30 Link do komentarza
 • kloszard Dyzma na prezydenta -nie

  MODERATOR: KOMENTARZ ZOSTAŁ USUNIĘTY. ZAWIERA NIEETYCZNE ZWROTY.

  Zgłoś nadużycie kloszard Dyzma na prezydenta -nie sobota, 30, grudzień 2017 14:10 Link do komentarza
 • dofinansowanie

  @Podatnik - część z tych środków będzie pochodzić ze środków zewnętrznych. Miasto otrzymało na te zadania dofinansowanie.

  Zgłoś nadużycie dofinansowanie sobota, 30, grudzień 2017 09:37 Link do komentarza
 • adek

  Panie Prezydencie i Szanowna Rado Miasta, a czy przygodą wreszcie takie czasy, że zaczniecie spłacac tak ogromne zadłużenie.

  Zgłoś nadużycie adek piątek, 29, grudzień 2017 23:47 Link do komentarza
 • Wladyslaw

  MAM PYTANIE DO WŁADZY . KIEDY BEDZIE WYREMONTOWANY I NAJLEPIEJ WYBUDOWANY STADION KARPAT: Trybuny i budynek klubowy A I PORZĄDEK MIEDZY STADIONEM A BAZAREM też wola o pomoc przecież to wizytówka miasta ściśle centrum

  Zgłoś nadużycie Wladyslaw piątek, 29, grudzień 2017 15:56 Link do komentarza
 • POdatNIK

  - 7,2 mln zł - modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej,
  - 5,3 mln zł - modernizacja kamienicy przy ul. Portiusa 4 - powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej w Krośnie,

  Kryminał... tak właśnie nakręca się spirala zadłużenia.

  Zgłoś nadużycie POdatNIK piątek, 29, grudzień 2017 15:03 Link do komentarza

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?