KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

"Nocna prohibicja" bez poprawek. Wśród radnych są zwolennicy likwidacji zakazu

"Nocna prohibicja" bez poprawek. Wśród radnych są zwolennicy likwidacji zakazu Fot. Piotr Dymiński

Uchwała o "nocnej prohibicji" nie została zmieniona, pomimo, że radni 13 września rozpatrywali dwie propozycje poprawek. Tego samego dnia złożono dwa wnioski o całkowite uchylenie zakazu nocnej sprzedaży alkoholu. Wśród radnych są zwolennicy takiego rozwiązania.

REKLAMA


Jeden z punktów nadzwyczajnej sesji Rady Miasta poświęcony został poprawkom do uchwały o "nocnej prohibicji", czyli zakazowi sprzedaży alkoholu w sklepach od godziny 22 wieczorem do 6 rano. Na sesji nieobecny był prezydent Piotr Przytocki.

Były dwie propozycje zmiany zakresu zakazu. Pierwsza, zgłoszona przez prezydenta dotyczyła skrócenia zakazu, tak by obowiązywał od godziny 23. Drugą propozycję zgłosiła trójka radnych PiS, którzy proponowali, by zakaz obowiązywał od 23, ale tylko do 5 rano.

Celem obu było zmniejszenie komplikacji w sklepach, które otwarte są do godziny 23, albo zaczynają wcześniej, np. od 5 rano. Według informacji podanych na sesji, są 4 takie sklepy w Krośnie.

Propozycja radnych PiS nie została poddana pod głosowanie, większość radnych sprzeciwiała się wprowadzeniu jej do porządku obrad. Rozpatrywano zatem tylko propozycję prezydenta.

Zbyt szybko i pochopnie
W dyskusji pojawiły się głosy, że uchwała z końca sierpnia została przyjęta zbyt szybko i pochopnie. Radna Anna Dubiel (Samorządne Krosno) stwierdziła, że nie będzie brała udziału w głosowaniu i dodała, że czeka na inicjatywę mieszkańców.

Kto i kiedy wnioskował o zmianę?
Propozycja prezydenta, dotycząca skrócenia godzin zakazu, miała być odpowiedzią na wniosek "Unii Przedsiębiorczych". O udostępnienie pisma w tej sprawie poprosił radny Kazimierz Mazur, ponieważ nie było dołączone do materiałów dostarczonych radnym. Radny Paweł Krzanowski (PiS) zapytał o datę wpływu pisma.

- Dla mnie to kuriozum - mówił radny Adam Przybysz (PiS). Podkreślał, że ledwo przed dwoma tygodniami przyjęto uchwałę, a już proponowana jest poprawka przez "Unię Przedsiębiorczych". - Co na to mieszkańcy ul. Naftowej, Kolejowej, Tysiąclecia, którzy cieszyli się z zakazu? - mówił radny Przybysz. - Zrobił się wielki szum, a ta godzina 22 jest przyjęta nie bez kozery, bo po 22 obowiązuje cisza - podkreślał radny.

Radni komentowali też błyskawiczny sposób, w jakim sprawa poprawki do uchwały została skierowana pod obrady. Okazało się, że pismo "Unii Przedsiębiorczych" datowane było na 11 września (na sesji nie podano daty wpływu), a już 13 września projekt był przedłożony pod głosowanie. Co ciekawe, według daty na projekcie, który "wyciekł" do Internetu, projekt był już gotowy 10 września.


Z profilu FB radnego Tomasz Biały.

Utrzymać "nocną prohibicję", czy uchylić uchwałę?
Część radnych opowiadała się za utrzymaniem zakazu w obecnej formie. - Przeciwko zakazowi mówili ci, moi znajomi, którzy nie położą się spać, jak nie wypiją co najmniej po cztery piwa - podkreślał Adam Przybysz.

- Dziś się zbiera podpisy pod "Żabkami", bo łatwiej jest się podpisać, niż wypełnić ankietę. Niektórzy z podpisujących pewnie nie potrafiliby jej wypełnić - mówił Kazimierz Mazur nawiązując do konsultacji społecznych. Odniósł się też do zarzutu ograniczania swobody gospodarczej.

- A dlaczego nie ma powszechnego dostępu do broni, do narkotyków, do dopalaczy? - mówił radny. - Jak ktoś mówi w obliczu ludzkich tragedii, że ograniczamy wolność gospodarczą, to się zupełnie mijamy - podkreślał Kazimierz Mazur.

Kazimierz Mazur domyślał się, że argumenty opublikowane w mediach, są argumentami wnioskodawców zmiany godzin zakazu. Radny komentował kolejne argumenty zwolenników likwidacji zakazu, podkreślając, że chodzi o walkę z patologią społeczną.

Na argument o tym, że Straż Miejska i Policja będą odciągane od innych obowiązków, żeby kontrolować sprzedaż alkoholu, stwierdził: - To zawsze można podać taki argument, że Straż się czymś zajmuje, a gdzie indziej źle się dzieje - mówił Kazimierz Mazur. Twierdził, że dzięki zakazowi będzie łatwiej wyegzekwować ciszę nocną.

Sławomir Bęben (PiS) nie podzielał poglądów klubowych kolegów. - Tak, jestem przeciw alkoholizmowi, ale nie jestem przeciw wolności - powiedział radny Bęben.

Radny Marcin Niepokój (Samorządne Krosno) podkreślił, że wie czym jest problem alkoholowy, był jednak sceptyczny co do skuteczności zakazu.

Radny Adam Przybysz wskazywał, że alkohol powoduje liczne problemy - Porozbijane szyby, zniszczone przystanki, i tak dalej - wyliczał radny. - Proszę zobaczyć i nie mówić, że nie ma problemu, bo jest problem - dodał.

Radny Robert Hanusek (Samorządne Krosno) wyraził swoje wątpliwości co do zakazu. Zaznaczył, że rozumie argumenty obu stron. - Chodzę na spotkania na os. Tysiąclecia, słyszę jak mieszkańcy skarżą się na problemy na ul. Naftowej - mówił Robert Hanusek. Dodał przy tym, że cała uchwała powinna zostać uchylona. - Powinniśmy to ponownie przeanalizować, może ograniczenie powinno dotyczyć wybranych dzielnic - powiedział radny Hanusek. Poinformował, że grupa radnych (Hanusek, Dubiel, Grudysz i Biały) złożyła projekt całkowitego uchylenia zakazu.

Mieszkańcy za uchyleniem uchwały
Na salę obrad przyszło kilkoro zainteresowanych tematem mieszkańców. W sprawie zabrali głos: Piotr Dymiński i Adrian Krzanowski.

Piotr Dymiński wskazywał, że nie ma zdefiniowanego problemu, ani jaką rolę w jego rozwiązaniu ma pełnić zakaz.

- Nie mamy sprecyzowane jaki jest problem i jaki problem chcemy jako obywatele i państwo jako nasi przedstawiciele, rozwiązać tym zakazem - mówił Piotr Dymiński. - Jakie mamy dane na temat problemu i jakie mamy dane na temat przyczyn problemu? Czy za wybicie szyby na przystanku odpowiada osoba, która kupiła alkohol po godzinie 22? Czy mamy jakiekolwiek dane, które wskazują, że jest związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy jednym, a drugim? - pytał Piotr Dymiński, dodając, że było mnóstwo przypadków zakłócania porządku, awantur, bójek, związanych z alkoholem, ale dziejących się np. pod takimi klubami jak nieistniejący już Armagedon czy Akwarium. Tego typu miejsc, podobnie jak barów, zakaz nie dotyczy. - Czy sprawcami tych zdarzeń były osoby, które kupiły alkohol w sklepie? - pytał mieszkaniec. Następnie zapytał jakimi kryteriami ma być oceniana skuteczność zakazu - Nie widziałem, ani nie słyszałem, żeby Państwo mieli takie kryteria oceny, czy ten zakaz przyniósł pozytywny lub negatywny skutek?  - pytał mieszkaniec.

- W przedłożonym projekcie uchwały jest mowa o skróceniu zakazu o godzinę. Skoro zakaz ma zrealizować jakiś cel, to chciałbym zobaczyć dane, jak skrócenie tego zakazu wpłynie na osiągnięcie celu. Była też propozycja, żeby zakaz obowiązywał tylko do godziny 5. Jeżeli państwo mówią, że to ma przeciwdziałać "zakłócaniu ciszy", to czy za zakłócanie ciszy nocnej, czy wybicie w nocy szyby odpowiada osoba, która kupiła piwo o 5:30?

Piotr Dymiński zachęcał do zastanowienia się nad celowością wprowadzanych zakazów i poinformował, że 13 września został złożony wniosek o uchylenie zakazu, poparty ponad 700 podpisami zebranymi w 5 dni. Pozostałe podpisy mają zostać złożone w urzędzie w poniedziałek.

Adrian Krzanowski proponuje analizę
Przy jednym głosie sprzeciwu (Kazimierz Mazur) radni wyrazili zgodę na wysłuchanie wypowiedzi krośnianina, Adriana Krzanowskiego. Na początku wypowiedzi przytoczył, co o przestępczości związanej z alkoholem mówi raport na temat stanu bezpieczeństwa w Krośnie. Było krótko, bo to tylko jedno zdanie, na temat kontroli parków, obiektów sportowych, placówek handlowych i gastronomicznych.

- Nie mamy pełnej diagnozy sytuacji. To co Państwo chcą zrobić przypomina pacjenta, który przychodzi do lekarza z kaszlem, a lekarz chce mu uciąć nogę. Żeby nie wychodził na zewnątrz i się nie przeziębił - mówił Adrian Krzanowski podkreślając, że konieczna jest porządna diagnoza.

- Szczegółowa diagnoza trwa co najmniej kilka miesięcy. To są obserwacje okolic lokali i sklepów. Rozmowy z mieszkańcami bloków i domów, współpraca z patrolami policji - wymieniał Adrian Krzanowski mówiąc o szczegółowych działaniach, które opisują problemy i dzięki temu można uzyskać szczegółową receptę. Następnie wyliczał jakie rozwiązania mogą z tego wynikać, np: - W okolicy sklepów "A i B" wysłać dodatkowe patrole w piątek i sobotę w nocy.

Następnie dodał, że takie analizy nie są łatwe. - Mogę pomóc urzędowi przygotować się do takiej analizy. Za darmo, bo wiem, że urząd nie ma pieniędzy na takie rzeczy - powiedział Adrian Krzanowski, z wykształcenia socjolog.

Radni niezbyt uważnie słuchali, a przewodniczący nawet przerwał wypowiedź i prosił o jej skrócenie. - Ma Pan jeszcze 15 sekund - powiedział Zbigniew Kubit.

- Jest mi smutno, że jest głosowanie, żeby udzielić głos, że skraca się wypowiedź, gdy mieszkaniec wypowiada się merytorycznie - odpowiedział Adrian Krzanowski. Zbigniew Kubit podkreślił, że dołożył wszelkich starań, żeby każdy mógł się wypowiedzieć, nie ograniczając wypowiedzi radnych, a także umożliwiając wypowiedź mieszkańcom. Zaznaczył też, że obywatele wypowiedzieli się składając wniosek o uchylenie uchwały w całości. Po wymianie zdań Adrian Krzanowski dostał jeszcze okazję do krótkiej wypowiedzi.

- Krośnianie na co dzień nie wyobrażają sobie, że w ogóle można wprowadzić takie ograniczenie. Na co dzień pracują ciężko, wszyscy robimy dobrze dla tego miasta i nawet nam się w głowach nie mieściło, że takie ograniczenie może zaistnieć w Krośnie - w ten sposób odpowiadał na zarzut radnego Mazura, że mało osób wzięło udział w wypełnianiu ankiet.

Adrian Krzanowski na koniec wypowiedzi apelował o całkowite uchylenie uchwały, podkreślał, że jej podjęcie jest kolejną sprawą, która powoduje niepotrzebne zamieszanie w mieście i psuje wizerunek Krosna. - To nie jest tak, że się zrobi korektę za miesiąc. Jak sklepy padną, to nikt ich już nie odratuje - stwierdził mieszkaniec Krosna. Zapowiedział też, że o wszystkim, co chciał powiedzieć, radni będą mogli przeczytać na jego portalu. - Tak się odbywa debata na ważne tematy w Krośnie. Przez media - podkreślał.

Przewodniczący rady daje społeczne przyzwolenie na... nielegalny handel?
Podczas dyskusji Piotr Dymiński odniósł się też do możliwości wyegzekwowania planowanego zakazu. - Są już doświadczenia z innych miast, że alkohol rozwożą taksówkarze. To jest oczywiście łamanie ustawy, złamanie "nocnego zakazu" też będzie nielegalne, ale takie jest doświadczenie, że "nocny zakaz" jest łamany dla zarobku. Aby to kontrolować będziecie musieli państwo poprosić Policję, aby zaczęła kontrolować taksówkarzy. Tylko proszę sobie zdawać sprawę, że liczba policjantów nie jest nieskończona. Jeżeli będą zajęci sprawdzaniem taksówkarza dowożącemu komuś piwo do domu, to oni w tym czasie nie będą w parku, ani na wałach, ani w innych miejscach, gdzie rzeczywiście występuje problem, który chcecie rozwiązać - zwracał się do radnych.

Na to odpowiedział Zbigniew Kubit (Samorządne Krosno), przewodniczący Rady Miasta Krosna. - Dziękujemy za pouczający wykład. Po drugie, bardzo przepraszam, ale mogę wozić w bagażniku transporter piwa. To są pana gdybania panie Piotrze - mówił Zbigniew Kubit.

- Proszę pana, to nie są "gdybania", to jest mechanizm już występujący w innych miastach. Proszę też sprawdzić ustawę o wychowaniu w trzeźwości. Naprawdę są przepisy zakazujące dowożenia alkoholu i naprawdę są doświadczenia, które wskazują, że będzie występowało takie wykroczenie. Jeżeli naprawdę nie chcecie, żeby był dostęp do alkoholu, to trzeba będzie z tym wykroczeniem walczyć - powiedział Piotr Dymiński.

- Nie tędy droga. Taksówkarze wozili, wożą i będą dalej wozić, czy my zmienimy, czy nie zmienimy. W tym o czym Pan mówi za dużo jest demagogii i populizmu - odparł Zbigniew Kubit.

Głosowanie
Wniosek o całkowite uchylenie uchwały nie był brany jeszcze pod uwagę. Zostanie poddany pod głosowanie prawdopodobnie na najbliższej sesji.

Pomysł wprowadzenia poprawki do uchwały upadł w głosowaniu. "Za" zmianą godziny obowiązywania zakazu 5 radnych , 7 było przeciw, a 4 "wstrzymało się", a kolejnych 4 nie wzięło udziału w głosowaniu.

red.

 • autor: red.

17 komentarzy

 • polak potrafi

  Radni zarówno z PiS jak i reszta są tak samo pijącymi ludźmi jak i my, dlatego dziwię się że głosują za takimi sprawami pozytywnie.
  Się zdziwią jak przyjdzie przed wyborami napić się ze swoimi wyborcami po 22:00 :P
  Do widzenia powodzenia!

  Zgłoś nadużycie polak potrafi poniedziałek, 24, wrzesień 2018 12:49 Link do komentarza
 • aha

  "Były dwie propozycje zmiany zakresu zakazu. Pierwsza, zgłoszona przez prezydenta dotyczyła skrócenia zakazu, tak by obowiązywał od godziny 23. Drugą propozycję zgłosiła trójka radnych PiS, którzy proponowali, by zakaz obowiązywał od 23, ale tylko do 5 rano.
  Propozycja radnych PiS nie została poddana pod głosowanie, większość radnych sprzeciwiała się wprowadzeniu jej do porządku obrad. Rozpatrywano zatem tylko propozycję prezydenta."

  Krosnocity - proszę podać imiona i nazwiska radnych, którzy głosowali "za", "przeciw", "wstrzymuję się" i "nie głosuję wcale, bo nie wiem jak to się odbije na potencjalnych głosach moich wyborców w październiku" (patrz wydarzenie na facebooku - "Jesteś za prohibicją = nie głosuję na Ciebie!".

  Zgłoś nadużycie aha wtorek, 18, wrzesień 2018 12:52 Link do komentarza
 • bkazkaziki

  Powodzenia w znalezieniu młodych społeczników , można przyjść na coroczne zebranie osiedlowe z przedstawicielami krośnieńskiego samorządu (m.in. Prezydentem) i zobaczyć ilu ich przychodzi, z całego osiedla jest 15- 20 osób, a młodych można policzyć na palcach jednej ręki.

  Zgłoś nadużycie bkazkaziki sobota, 15, wrzesień 2018 23:43 Link do komentarza
 • czarownik Rumburak

  @antypijak, te wszystkie ekscesy znikną natychmiast za sprawą zakazu, jak zaczarowane? Ale Ty mądry jesteś :D Przekonałeś mnie :D

  Zgłoś nadużycie czarownik Rumburak sobota, 15, wrzesień 2018 18:31 Link do komentarza
 • rogol

  Czyli sprzedaz alkocholu w Krosnie to kluczowy przemysl dla mieszkancow.

  Zgłoś nadużycie rogol sobota, 15, wrzesień 2018 17:08 Link do komentarza
 • Balcerek

  W dalszym ciągu kabaret. O ile pisowcy są zatwardziali w swoich przekonaniach i ślepo forsują zakaz, to postawa reszty jest doprawdy iście wyborcza.

  Oto bowiem końcówką sierpnia nikt nie jest przeciw, ale jak podniosło się słuszne społeczne wzburzenie, to nagle czwórka odważnych będzie forsować obalenia zakazu. Hipokryzja, koniunkturalizm i fałsz. Podziękujemy przy urnie.

  Zgłoś nadużycie Balcerek sobota, 15, wrzesień 2018 07:08 Link do komentarza
 • adek2

  Dziwny jest ten świat śpiewał śp. Cz. Niemen ( dodam i ci co nie widzą problemu alkoholowego również są dziwni). 1 mln Polaków pije nałogowo, 3 mln często i ryzykownie, tysiące umiera rocznie, rozbite rodziny, wypadki po pijanemu i ect, ect, Noc jest po to, aby była cisza i spokój, aby można było się dobrze wyspać czyli wypocząć. Kto pije w nocy, ten kto jest uzależniony. Każdy mądry rodzic w trosce o dobre i mądre wychowanie swoich dzieci powie, aby ograniczyć punkty sprzedaży alkoholu, a w godzinach ciszy nocnej całkowicie pozamykać. Przecież w naszym kraju- Krośnie również - dostęp do alkoholu jest zbyt łatwy, powszechny i bardzo często niekontrolowany. Państwo Radni nie możecie widzieć tylko zysku i biznesu podmiotów zajmujących się sprzedażą alkoholu. Popatrzcie na wychowanie, na to , że gdyby nie było zakazów, to w wielu sytuacjach już by nas nie było. Nie możecie służyć tylko samej mamonie. Alkohol to wróg człowieka, więc jego sprzedaż trzeba ograniczyć do minimum . Domyślam się, że wielu radnych to, wierzący katolicy, i chociaż nie zawsze po drodze mi do Kościoła, to jestem bardzo zdziwiony, waszym chwiejnym i niezdecydowanym głosowaniem.

  Zgłoś nadużycie adek2 piątek, 14, wrzesień 2018 22:55 Link do komentarza
 • 1234

  A ja jestem za rowno uprawnieniem dla wszystkich, skoro ma byc zakaz sprzedazy w sklepach to takze powinno to dotyczyc barow.

  Zgłoś nadużycie 1234 piątek, 14, wrzesień 2018 22:30 Link do komentarza
 • Gajowy

  czy może ktoś napisać jak głosowali poszczególni radni ?
  7 za zakazem od 22 domyślam się że PIS
  5 przeciw czyli opcja Wnioskodawcy
  4 wstrzymujących czyli ci co w prostej sprawie nie mają swojego zdania
  4 nie głosowało chociaż po to zostali wybrani

  Zgłoś nadużycie Gajowy piątek, 14, wrzesień 2018 16:58 Link do komentarza
 • 22-13

  dzieci nie powinny bawić się w Radę....

  Zgłoś nadużycie 22-13 piątek, 14, wrzesień 2018 14:01 Link do komentarza

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?