KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login


Jak To Powiedzieć?
Ucz się angielskiego online!

 


Śmieci, poszerzenie miasta, obwody głosowania, skarga na dyrektora. Tym zajmą się radni

zdjęcie ilustracyjne zdjęcie ilustracyjne Fot. KrosnoCity.pl

Ogłoszono program sesji Rady Miasta Krosna, która odbędzie się 28 września. Nie wiadomo, czy pod obrady trafi też kwestia odwołania "nocnej prohibicji". Planowane jest podjęcie współpracy z miastem ze Słowacji.

REKLAMA


W porządku obrad ponownie znalazła się uchwała dotycząca poszerzenia granic miasta. Temat jest trudny, a chęć powiększenia Krosna wywołała w ubiegłym roku konflikt z sąsiednimi gminami.

W programie znalazł się też punkt dotyczący rozwiązania problemów komunikacyjnych poprzez obniżenie torów w Krośnie.

Pod koniec obrad radni rozpatrzą skargę na dyrektor DPS, zobacz: Krosno: skarga rozpatrywana przez Radę i sprawa w prokuraturze

W programie nie ma projektu złożonego przez radnych, a dotyczącego zniesienia "nocnej prohibicji" (zobacz: "Nocna prohibicja" bez poprawek. Wśród radnych są zwolennicy likwidacji zakazu). Możliwe, że zostanie dodany w dniu obrad.

Sesja odbędzie się 28 września (piątek) o godz. 10.00 w sali narad krośnieńskiego urzędu przy ul. Staszica 2 (I piętro).

1. Przyjęcie porządku sesji.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady.
3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krosna za pierwsze półrocze 2018 r.
4. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Krosna, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2018 r.
5. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury za pierwsze półrocze 2018 r.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:

6.1. zmiany Statutu Miasta Krosna (projekt Nr LXV/1438/18).

6.2. zmiany granic Gminy Miasto Krosno oraz przeprowadzenia konsultacji (projekt Nr LXV/1439/18).

6.3. zmiany uchwały w sprawie podziału miasta Krosna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (projekt Nr LXV/1440/18).

6.4. nawiązania współpracy partnerskiej ze słowackim miastem Svidnik (projekt Nr LXV/1441/18).

6.5. przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Miasto Krosno (projekt Nr LXV/1442/18).

6.6. zmiany uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Miasto Krosno, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (projekt Nr LXV/1443/18).

6.7. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Krosno a gminą Ostrów (projekt Nr LXIV/1444/18).

6.8. uchylenia uchwały w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączeń do sieci kanalizacji deszczowej (projekt Nr LXV/1445/18).

6.9. zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej (projekt Nr LXV/1446/18).

6.10. Zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Krosno i Gminą Wojaszówka w przedmiocie wspólnej realizacji inwestycji budowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Miasto Krosno i Gminy Wojaszówka (projekt Nr LXV/1447/18).

6.11. zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (projekt Nr LXV/1448/18).

6.12. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna "Krościenko I" (projekt Nr LXV/1449/18).

6.13. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (projekt Nr LXV/1450/18).

6.14. gospodarki nieruchomościami (projekt od Nr LXV/1451/18 do Nr LXV/1456/18).

6.15. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna (projekt Nr LXV/1457/18).

6.16. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta Krosna w sezonie zimowym 2018/2019 (projekt Nr LXV/1458/18).

6.17. zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Komunalny Spółka z o.o. w Krośnie (projekt Nr LXV/1459/18).

6.18. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i powiatowych (projekt Nr LXV/1460/18).

6.19. zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i powiatowych (projekt Nr LXV/1461/18).

6.20. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Budowa sięgacza od ul. W. Pola w Krośnie (projekt Nr LXV/1462/18).

6.21. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Utrzymanie sygnalizacji świetlnej w 2019 roku na terenie Miasta Krosna (projekt Nr LXV/1463/18).

6.22. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok (projekt Nr LXV/1464/18).

6.23. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (projekt Nr LXV/1465/18).

7. Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Krośnie (wraz z podjęciem stosownej uchwały projekt Nr LXV/1466/18).   
8. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
9. Odpowiedzi na zapytania.
10. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
11. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie sesji.

pd

  • autor: pd

2 komentarzy

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?