KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Prezydent uzyskał absolutorium za 2018 rok bez głosów sprzeciwu

Piotr Przytocki. Piotr Przytocki. Fot. Łukasz Jaracz

Większością głosów radni Krosna przyjęli pozytywnie raporty dotyczące stanu Krosna i realizacji uchwał przez prezydenta. Dyskusja trwała ponad godzinę. Obawy opozycji wzbudzało między innymi zadłużenie miasta.

REKLAMA


Komisje jednomyślnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały o udzieleniu absolutorium dla prezydenta. W imieniu Klubu Samorządne Krosno - radny Marcin Niepokój zapowiedział poparcie dla projektu uchwały.

Radni Klubu PiS wskazywali na wysokie zadłużenie miasta. Uważają, że dalsze zadłużanie staje się już niebezpieczne. Równocześnie stwierdzili, że za mało środków przekazywane jest na potrzeby dzielnic i osiedli. Radny Paweł Krzanowski (Klub PiS) podkreślił, że lotnisko przynosi za małe dochody.

Zadłużenie Miasta na koniec 2018 r. wynikające z zaciągniętych zobowiązań na finansowanie inwestycji miejskich wyniosło 228.863 tys. zł.

Paweł Krzanowski zwracał też uwagę, żeby nie było zamieszania z “uchwałami alkoholowymi".

13 głosami "za" (Klub Samorządowy i PO), przy 7 "wstrzymujących się" (PiS) Rada Miasta Krosna udzieliła absolutorium Prezydentowi Miasta Krosna. Radni przegłosowali też sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok.

Gratulacje prezydentowi, jego zastępcą i pracownikom Urzędu Miasta złożył Przewodniczący Rady Miasta, Zbigniew Kubit (Samorządne Krosno). Podkreślił, że żaden z radnych nie wypowiedział się negatywnie o udzieleniu absolutorium.

Do największych wydatków w 2018 roku należał rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno, w tym nowe autobusy i przystanki ( 22.583.057,25 zł), a także modernizacja kamienicy przy ul. Portiusa 4 - Biuro Wystaw Artystycznych ( 5.051.949,90 zł ).

pd

  • autor: pd

3 komentarzy

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?