KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Powraca "Sprawa Hejnara"

Przed Sądem Rejonowym w Krośnie ponownie rozpatrywana jest „Sprawa Hejnara” - przedsiębiorcy oskarżanego przez Urząd Miasta o prowadzenie nielegalnej budowy. Sam oskarżony odpowiada, że budowa prowadzona jest zgodnie z prawem i bez zastrzeżeń ze strony Nadzoru Budowlanego. Jego zdaniem Urząd próbuje naprawić własne błędy rękami prokuratury.

REKLAMA


alt
Budowa obiektu prowadzona przez Janusza Hejnara. Listopad 2012 r.

O tej sprawie informowaliśmy już wielokrotnie, począwszy od 2010 roku, gdy pojawiła się na sesji Rady Miasta: Powiedzcie, gdzie będzie Droga G?
Janusz Hejnar, jeszcze nie będąc radnym, podczas obrad nad zmianami w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna przyniósł na sesję dokumenty, stwierdzające, że podczas obrad komisji wprowadzono radnych w błąd. Ani urzędnicy, ani projektanci, ani prezydent nie odpowiedzieli na pytania J. Hejnara i radnych, zwracających się o wyjaśnienia. Pomimo braku odpowiedzi, Przewodniczący Rady, Stanisław Słyś zarządził głosowanie. Od tamtej pory portal KrosnoCity.pl śledzi tę sprawę.

alt
Janusz Hejnar

Chodzi o odszkodowanie?
Zdaniem Urzędu Miasta, Janusz Hejnar prowadzi nielegalną budowę, w celu wyłudzenia odszkodowania w chwili, gdy jego działka zostanie zajęta pod budowę Drogi G. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa podpisał wiceprezydent, jako świadkowie oskarżenia występują urzędnicy i osoby wykonujące prace na zlecenie Urzędu Miasta. Urząd dostarcza też dowodów oskarżeniu i występuje jako oskarżyciel posiłkowy. Sprawa toczy się od 2008 roku. Na jesieni 2010 Janusz Hejnar został uniewinniony w I instancji, wyrok ten został uchylony przez Sąd Okręgowy. Sędzia Leszek Grabias określił wyrok pierwszej instancji jako „przedwczesny”. - Sąd odwoławczy z urzędu dostrzega szereg uchybień, których nawet nie podnoszą strony w apelacjach – stwierdził. Dodał też: – Sąd pierwszej instancji uciekł od problemu. Wydał rozstrzygnięcie, które w żaden sposób nie zadawala prokuratora ani oskarżyciela posiłkowego.

alt
Budowa obiektu prowadzona przez Janusza Hejnara. Rok 2010

Sędzia Leszek Grabias podsumowywał, że te braki mogą być uzupełnione na gruncie postępowania sądowego albo nawet ponownego postępowania przygotowawczego: – Tutaj jest taka opcja, że sąd pierwszej instancji nie ma obowiązku poszukiwania dowodów w sposób, który by przedłużał postępowanie i może skorzystać z prawa, by wrócić sprawę do prokuratury, by ta poszukiwała dowodów. Dopiero wtedy możliwe będzie ustalenie stanu faktycznego wg sędziego Grabiasa.

alt

Janusz Hejnar twierdzi, że urzędnicy chcą naprawić swoje błędy rękami prokuratury. Zezwolenie na budowę miał wydane już w 2000 roku, czyli na długo przed zmianą koncepcji Drogi G. - Mam zezwolenie na budowę, wielokrotnie nasyłany na mnie Nadzór Budowlany nie znalazł żadnego powodu, żeby ją wstrzymać – mówi Janusz HejnarPlan drogi zmieniono dopiero w 2008 roku, twierdząc, że „będzie taniej”, a nie wiadomo jaki będzie dokładnie przebieg, nie ma kosztorysów – mówi Janusz Hejnar. Także przed sądem, po wznowieniu sprawy w 2012 roku podtrzymał swoje zeznania, że według planów obowiązujących od ponad 30 lat, droga miała przebiegać w innym miejscu i nie kolidowałaby z budową. - Podejrzewam, że zmiana koncepcji nastąpiła ze względu na to, że poprzedni przebieg drogi znajdował się w bliskiej odległości zabudowań rodziny Przewodniczącego Rady, Stanisława Słysia – dodaje Janusz Hejnar.

alt

Nakaz przeszukania i zatrzymanie Dziennika Budowy
W związku z ponownym postępowaniem przygotowawczym, jak relacjonuje oskarżony, wieczorem, po godzinie 20 do domu Janusza Hejnara przybyli nieumundurowani policjanci. - Zapytałem jaki jest cel wizyty, odpowiedzieli, że mają nakaz przeszukania domu – mówi Janusz Hejnar. Twierdzi przy tym, że był zaskoczony, ponieważ zawsze stawiał się na przesłuchania i udostępniał wszelkie dokumenty. Jak mu powiedziano, chodziło o Dziennik Budowy. - Ja wiem gdzie jest Dziennik, nie trzeba go szukać, odpowiedziałem policjantom cokolwiek potrzebowaliście dla potrzeb śledztwa to zawsze wam dostarczałem w tym również dziennik a dziś przyjeżdżacie z nakazem rewizji? Policjant stwierdził, wykonujemy polecenie Pani prokurator Czerwonki. Myślałem, że takie działania są tylko możliwe na Białorusi - relacjonuje Janusz Hejnar.

alt

Dziennik został zatrzymany do ekspertyzy (co sugerował sąd okręgowy). Jednak dwa dni później Hejnar otrzymał kolejne pismo z prokuratury, postępowanie zostało bezterminowo zawieszone. Janusz Hejnar zaskarżył to działanie prokuratury, domagał się wznowienia postępowania. Sąd przychylił się do jego argumentacji, sprawa została wznowiona. Pomimo tego był pozbawiony Dziennika Budowy przez kilkanaście miesięcy. - Pytałem w Nadzorze Budowlanym, co mam robić, ale powiedzieli, że pierwszy raz się z czymś takim spotykają – mówi Janusz HejnarNikt nie wstrzymał mojej budowy, mam ważne pozwolenie, ale nie miałem Dziennika Budowy, w którym kierownik budowy ma obowiązek dokonywać wpisów. To tak jakby panu redaktorowi zatrzymali prawo jazdy (np. do ekspertyzy) i nie wydali żadnego dokumentu w zamian, mógłby pan jeździć samochodem, czy nie? - pyta Janusz Hejnar.

alt

Czas, w którym J. Hejnar był pozbawiony Dziennika Budowy, był kolejnym przestojem w realizowanej inwestycji. W chwili gdy zwrócono Dziennik Budowy, prokuratura poinformowała, że nie przeprowadzono ekspertyzy, a samo badanie Dziennika jest bezzasadne wobec zmiany stawianego zarzutu. - To znaczy, że bez powodu zatrzymali mi dziennik budowy na kilkanaście miesięcy.

Zmieniające się zarzuty
Od 2008 roku starano się wykazać, że budowa Janusza Hejnara jest nielegalna na wiele sposobów. Prowadzone było postępowanie w sprawie geodezyjnego tyczenia terenu w 2002 roku, które było de facto rozpoczęciem prac budowlanych. Wezwany na przesłuchanie w charakterze świadka geodeta jednak udokumentował ten fakt i sprawę umorzono. Zarzucano kierownikowi budowy, że nie posiadał uprawnień, zarzucano, że inna osoba dokonywała wpisów, a w końcu próbowano udowodnić, ze Janusz Hejnar „podżegał kierownika budowy do wpisów niezgodnych z prawdą”. Z tego ostatniego zarzutu J. Hejnara uniewinnił sąd w 2010 roku, po uchyleniu uniewinniającego wyroku, prokuratura odstąpiła i od tego zarzutu. Nowy proces rusza z nowym zarzutem.

alt

Oskarżenie
„Oskarżam Janusza Hejnara, że podczas kontroli robót budowlanych (adres i numer działki) posłużył się dokumentem w postaci Dziennika Budowy nr (numer Dziennika) przedkładając go w trakcie kontroli Inspektorowi Powiatowego Nadzoru Budowlanego, który to Dziennik poświadczył nieprawdę odnośnie faktu rozpoczęcia robót budowlanych przy budowie budynku piekarni w dniu 2 kwietnia 2004 w postaci niwelacji terenu, a więc zdjęcia wierzchniej warstwy humusu (…)” - zarzut dotyczy łącznie trzech wpisów w Dzienniku Budowy, to jest prac ziemnych, które według Dziennika Budowy zostały wykonane w latach 2004-2008. Zdaniem oskarżenia Janusz Hejnar nie wykonywał w tym czasie żadnych prac, a zatem zezwolenie na budowę straciło ważność. W konsekwencji prokurator zarzuca Januszowi Hejnarowi, że prace budowlane po 2008 roku odbywają się nielegalnie i bez ważnego zezwolenia. - Prokurator Czerwonka powiedziała mi, że poprzedni zarzut jaki mi stawiano był „banalny”, to znaczy niepoważny, śmieszny. Panie redaktorze, ja przez cztery lata musiałem chodzić na policję do prokuratury, sądu i bronić się przed banalnym zarzutem. W moim przekonaniu, ten zarzut, który teraz mi się stawia jest jeszcze bardziej banalny, jak prokurator twierdzi, że „dziennik poświadczył nieprawdę” to niech przesłuchuje dziennik, a nie mnie – mówi przed wejściem na salę Janusz Hejnar.

Proces
Zarzut jest nowy, ale przesłuchiwani są ci sami świadkowie. Po latach pamiętają jeszcze mniej, niż gdy byli przesłuchiwani po raz pierwszy w latach 2008-2010. Z reguły mówią, że „nie pamiętają, ale podtrzymują poprzednio złożone zeznania”. Na pierwszej rozprawie przesłuchano Naczelnika Wydziału Geodezji, czterech geodetów, którzy na zlecenie Urzędu Miasta wykonywali prace w pobliżu miejsca budowy, kierownika budowy, który przejął obowiązki w trakcie inwestycji oraz Radnego Miasta, Stanisława Czaję. Sam oskarżony też podtrzymał swoje wcześniejsze zeznania, odpowiadał na pytania oraz zadawał pytania niektórym świadkom. Na wniosek obrony od części świadków przyjęto przyrzeczenie, że będą mówili prawdę.

alt

Zeznania
Naczelnik Wydziału Geodezji podtrzymał wcześniejsze zeznania. Podkreślał, ze geodeci pracujący w terenie są szczególnie uczuleni na wszelkie zmiany i gdyby na działce J. Hejnara były wykopy, to na pewno by je w jakiś sposób zaznaczyli, lub zapamiętali. Zaznaczył, też, ze wpis o „niwelacji terenu” rozumie poprzez doprowadzenie terenu do jednego poziomu, to zdaniem naczelnika wymagałoby dużych wykopów i wywiezienia ziemi. Według obrony, w ramach prac niwelacyjnych zdjęto jedynie wierzchnią warstwę humusu w miejscu gdzie obecnie już wzniesiono budynek oraz usunięto betonową płytę – pozostałość po budynku gospodarczym.

Zdaniem obrony fakt usunięcia płyty potwierdzają zdjęcia lotnicze przedstawione przez oskarżenie, natomiast zdjęcie humusu będzie praktycznie niedostrzegalne, szczególnie, ze względu na duży odstęp czasu pomiędzy wykonanymi pracami, a datą wykonania zdjęcia lotniczego. Naczelnik Geodezji, niepytany, sam przed sądem wypowiadał się podważając kompetencje geodety, który dokonał wytyczenia terenu pod budowę Janusza Hejnara. Jego zdaniem wpis dokonany przez geodetę jest niewiarygodny.

alt

Geodeci, którzy wykonywali prace na sąsiednich działkach na zlecenie Urzędu Miasta nie przypominają sobie by widzieli roboty budowlane na działce J. Hejnara. Zdaniem oskarżenia oznacza to, ze roboty nie były prowadzone, bo jak wspomniał Naczelnik, geodeta zwróciłby uwagę. Zdaniem obrony, oznacza to, że po prostu nie pamiętają lub nie zwrócili uwagi. Obrona zadawała pytania dodatkowe, np. o to czy działka była ogrodzona, jakie znajdują się na niej budynki, a geodetę, który był na miejscu w lutym, zapytano czy na działkach wokół zalegał śnieg.

Świadkowie na większość z tych pytań nie potrafili odpowiedzieć, w tym świadek nie pamiętał, czy był gdzieś w okolicy śnieg. Jeden z geodetów zeznał, że przeszedł przez działkę J. Hejnara. Oskarżony poprosił by świadek pokazał na mapie, którędy szedł. Następnie J. Hejnar oświadczył, że w miejscu, gdzie świadek rzekomo przechodził, znajduje i znajdowało się ogrodzenie. Podobny problem z ogrodzeniem działki miał świadek, radny S. Czaja, którzy podtrzymał swoje zeznania, że przechodził przez działkę oskarżonego wraz z radnym Stanisławem Słysiem.

alt

Przesłuchiwany kierownik budowy, który przejął obowiązki w 2008 roku, zeznał, że nie miał żadnych zastrzeżeń do Dziennika Budowy, a teren był wyrównany i przygotowany pod wykopy  fundamentowe. Kierownik stwierdził, że niwelacja terenu oznacza wyrównywanie,  a nie poziomowanie.
Będziemy śledzić i przekazywać kolejne informacje w tej sprawie.

Przeczytaj także:

(pd)
Fot. Piotr Dymiński, (archiwum)

 • autor: Piotr Dymiński

50 komentarzy

 • hans

  jak pracownicy sądu w imieniu RP mogą tak postępować

  Zgłoś nadużycie hans poniedziałek, 24, grudzień 2012 20:50 Link do komentarza
 • xyx

  to fajne bedziesz miał/miała święta z rozmowami politycznymi przy stole :)

  Zgłoś nadużycie xyx poniedziałek, 24, grudzień 2012 03:01 Link do komentarza
 • kosmita

  Prezydent "z bożej łaski" to i takie numery są...

  Zgłoś nadużycie kosmita sobota, 22, grudzień 2012 00:49 Link do komentarza
 • wiem

  otrzymałem życzenia świąteczne od radnego Hejnara :)
  ciekawe informacje przekazuje, będzie o czym rozmawiac w czasie świąt.

  Zgłoś nadużycie wiem piątek, 21, grudzień 2012 22:10 Link do komentarza
 • una

  kolego -kolezanko napisz co wiesz o tych mieszkamiach i do kogo sie udac w tej sprawie bo jestem na etapie zakupu wlasnie moze dla mnie tez cos znajda taniego :) a i jak mozesz to daj znac jakie znajomosci trzeba posiadac
  warto porozmawiac na ten temat a niech sie ludziska dowiedza co sie dzieje w miescie

  Zgłoś nadużycie una piątek, 21, grudzień 2012 01:23 Link do komentarza
 • mindak

  prokurator twierdzi, że „dziennik poświadczył nieprawdę teraz kazdy uczen ktory dostanie pale moze tak powiedziec w domu :mamo dziennik poswiadczyl nieprawde hahah.Kim jest ten prokurator z wyksztalcenia ? bardzo mie to ciekawi ..Sąd pierwszej instancji uciekł od problemu. Wydał rozstrzygnięcie, które w żaden sposób nie zadawala prokuratora ani oskarżyciela posiłkowego-??? a to co ktos potrafi to wyjasnic??jestesmy niezadowoleni to bedziemy dalej szukac haka na Hejnara az w koncu znajdziemy i podkuli ogon ,inaczej tego nie mozna zrozumiec. Wstyd panie Przytocki powinien pan pomagac mlodym, ambitnym a zwlaszcza w sprawie nowych miejsc pracy

  Zgłoś nadużycie mindak piątek, 21, grudzień 2012 01:09 Link do komentarza
 • niunia

  wtyd im i boja sie pana Hejnara wkoncu jest ktos mądrzejszy od całej tej krośnienskiej kliki ,kto nie da sobie w kasze napluc trzymam kciuki za pana ,panie Hejnar

  Zgłoś nadużycie niunia piątek, 21, grudzień 2012 00:58 Link do komentarza
 • gyrgol

  Sam miałem probleby z um krosno. Miałem przez 2 lata uwaga-26 Kontroli w tym 14 razy sama straż miejska.Niestety Pan prezydent krosna przesadził i przegrał.bo ponoć sam osobiście trzymał na tym łape.parodia.

  Zgłoś nadużycie gyrgol czwartek, 20, grudzień 2012 22:23 Link do komentarza
 • krosno z bliska

  W całosci podpisuję się pod wypowiezdzią "cienia burka"
  Niestety zawodzą najbliżsi!
  Smutne - ale wniosek p. Hejnara prosty i już czytelny!!!!!!!!!

  Zgłoś nadużycie krosno z bliska czwartek, 20, grudzień 2012 21:57 Link do komentarza
 • Białoruś ?

  Na Białorusi takie waśnie na szczeblu lokalnym rozwiązuje się na herbatce ...z wzbogaconą rudą plutonu

  Zgłoś nadużycie Białoruś ? czwartek, 20, grudzień 2012 12:44 Link do komentarza

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?