KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Radni przekazali ponad 9 milionów dla CDS Polecamy

Łącznie ponad 9 milionów złotych postanowili przekazać spółce Centrum Dziedzictwa Szkła krośnieńscy radni. Nie byli przy tym jednomyślni. Na pytania radnych odpowiadał nowy prezes CDS. Prezydent stwierdził, iż chce udowodnić, że CDS jest korzystny dla mieszkańców.

REKLAMA


Dwie uchwały podjęte
Podczas grudniowej sesji radni podjęli dwie uchwały odnośnie dokapitalizowania Centrum Dziedzictwa Szkła. Pierwsza dotyczyła przekazania 1,5 mln złotych w celu utrzymania płynności finansowej spółki. Za głosowało 12 radnych  (11 Klub Samorządowy i radna niezależna), przeciw: 5 (Klub PiS). Radni Krośnieńskiego Forum Samorządowego nie byli obecni na sali. Prezydent przekonywał, że dzięki temu dofinansowaniu spółka będzie mogła realizować postawione przed nią ambitne cele.

Druga uchwała dotyczyła przekazania spółce ponad 7,5 mln złotych na spłatę ponad 7 milionowego kredytu oraz na bieżącą działalność. Za takim rozwiązaniem głosowało 10 radnych (Klub Samorządowy i radna niezależna), Przeciw: 7 (cały Klub PiS i Arkadiusz Opoń z Krośnieńskiego Forum Samorządowego), a wstrzymało się 2 radnych (Piotr Grudysz i Marcin Niepokój z Klubu Samorządowego). Dwaj radni Krośnieńskiego Forum Samorządowego byli nieobecni.

Skąd dodatkowe koszty?
Radny Paweł Krzanowski (Klub PiS) pytał o fragment uzasadnienia uchwały mówiący o tym, że koszty inwestycji w CDS okazały się wyższe niż się spodziewano.

Odpowiedzi udzielił prezydent Piotr Przytocki - Projekt CDS jest niekonwencjonalny i całkowicie innowacyjny. Projekt w trakcie realizacji ewoluował i zmieniał swoje pierwotne założenia, również w zakresie inwestycyjnym - mówił prezydent Piotr Przytocki. Dodał, ze rozwiązanie technologiczne przewidziane przez projektantów okazało się niewykonalne dla przedsiębiorstwa, które wygrało przetarg na realizację projektu. - Poza tym ta technologia zaproponowana przez projektanta była bardzo ryzykowna - dodał prezydent. Dodał też, ze struktura gruntu znacznie różniła się od przewidywanej. - Kolejna różnica związana była z piecem hutniczym. ten piec też został projektowany na pic o większej pojemności i tonażu topienia szkła. To znacznie podrożyło miedzy innymi wykonanie wentylacji obiektu - mówił Piotr Przytocki zaznaczając, że projekty wykonawcze były dopracowywane.

CDS wymagać będzie dalszego wsparcia
Podczas sesji prezydent powiedział też o CDS, że - Projekty tego typu wymagają wsparcia gminy. Nie było powiedziane, że w pierwszych latach od uruchomienia projektu, czy to lotniskowego, czy CDS-u, będą to projekty, które się zamykają bilansowo w ciągu krótkiego czasu. tak nie jest i tak nie będzie. tak nie ma nigdzie na świecie, żeby takie projekty zamykały się bez wsparcia samorządu - mówił prezydent Piotr Przytocki.

- To z pana słów usłyszeliśmy, że CDS będzie się utrzymywał sam. Są protokoły na to - odparł prezydentowi radny Paweł Krzanowski (Klub PiS). O tym, ze spółka ma wypracowywać środki, które pozwolą utrzymać działalność i pracowników mówił prezydent także w wywiadzie dla KrosnoCity.pl: Krosno = Szkło.

Prezydent przekonuje, że dofinansowanie CDS jest korzystne dla spółki i gminy. "Działanie to pozwoli na uporządkowanie sytuacji finansowej spółki i zmniejszenie obciążeń finansowych" - napisano w uzasadnieniu. Prezydent i skarbnik Miasta przekonują, że obsługa kredytu stanowi poważne obciążenie dla spółki. Dodają, że kredyt dla gminy będzie korzystniej oprocentowany, a przyjęcie uchwały poprawi sytuację finansową spółki. Mają być też inne korzyści - Znacznie mniejsze dofinansowanie będzie otrzymywać spółka w kolejnych latach, mniejsze właśnie o obsługę kredytu - przekonywał Skarbnik Marcin Połomski. Przekazanie ponad 7,5 mln spółce i spłata kredytu pozwoli zmniejszyć obciążenie przyszłych budżetów wynikające z konieczności corocznego pokrywania deficytu spółki o łączną kwotę 1.200 tys. złotych w latach 2014 - 2026. - Koszt obsługi kredytu byłby o 1,2 mln wyższe gdyby założyć, że nadal spłacałaby go spółka - dodał Marcin Połomski. - Obecnie i w najbliższych latach spółka będzie prowadziła działalność z deficytem, czyli z ujemnymi przychodami pieniężnymi - stwierdził skarbnik Miasta Marcin Połomski dodając, że w efekcie koszty obsługi kredytu spadają na gminę.


Kiedy coś wyciągniemy z tej "skarbonki"?
Głos zabrał też radny Kazimierz Mazur (Klub PiS) - Odnoszę wrażenie, że CDS jest taką "skarbonką" do której wkładamy, a nie wiadomo kiedy będziemy z niej wyciągać - mówił radny, następnie wymieniał kolejne kwoty już włożone w CDS po czym zadał pytanie - Czy ktokolwiek rozważał, żeby oddać dotację do Unii i żeby non stop nie dopłacać do tego, żeby w jakiś sposób egzystowała bo żeby to dobrze funkcjonowało to chyba nie ma co liczyć. Co jakiś czas pojawia się kolejny projekt uchwały o dołożenie pieniędzy co CDS-u.

Piotr Przytocki w odpowiedzi ponownie podkreślił, że projekt CDS jest innowacyjny. Dodał - Turystyka jest gałęzią gospodarki, która przynosi ogromne dochody wielu państwom, a w Polsce była marginalizowana - Prezydent zaznaczył, że Krosno potrzebuje produktu turystycznego, bo na bazie wcześniej dostępnych atrakcji trudno było wygenerować ruch turystyczny. - Możemy wykreować ruch turystyczny w oparciu o szkło. Postawiliśmy na to. Cały czas idziemy pod prąd części opinii publicznej. Realizując zamierzenia, które planujemy, chcemy udowodnić, że ten projekt jest korzystny dla mieszkańców - mówił prezydent zaznaczając, że od pół roku wdrażany jest program ograniczania strat i zwiększania zysków w spółce.

W sierpniu poinformowano media, że Rada Nadzorcza Centrum Dziedzictwa Szkła sp. z o.o. przyjęła rezygnację (za obopólnym porozumieniem stron) członków Zarządu spółki z dniem 02.09. 2013 r. Jednocześnie na stanowisko Prezesa Zarządu został powołany Lech Kordas. Jako główny powód zmian dokonanych w spółce podano konieczność przyspieszenia wdrożenia programu optymalizacji kosztów prowadzonej działalności. Na stronie Urzędu Miasta (http://www.krosno.pl/pl/centrum-dziedzictwa-szkla) nadal jako prezes figuruje Stefan Dziadosz. Radny Paweł Krzanowski podczas sesji zwrócił uwagę, że prezesi tej spółki są dość często zmieniani.

Prezydent Piotr Przytocki powiedział radnym, że kredyt w wysokości 7,5 mln spółka zaciągnęła niejako wyręczając miasto. Jednak podczas otwarcia CDS mówiono, że spółka sama spłaci ten kredyt, a warunkiem jego przyznania była pozytywna ocena biznesplanu: Centrum Szkła dla turystów.

Kredyt zaciągnięto bez poręczeń miasta. Prezydent przekonywał teraz radnych, że zrobiono to tylko ze względu na możliwe "napięcia finansowe" w wydatkach Krosna. - Przeniesienie tego zobowiązania kredytu inwestycyjnego na Miasto uwolni spółkę od kosztów, które niepotrzebnie ponosi - mówił Piotr Przytocki. Lech Kordas, prezes CDS poinformował, ze ten kredyt oznacza dla spółki co kwartał koszt w wysokości 160-180 tysięcy złotych.

- Zapewnia pan, że projekt będzie korzystny dla mieszkańców, na razie tego nie widać - stwierdził Kazimierz Mazur - Cieszy stwierdzenie, że to jest "faza rozwojowa". Chcielibyśmy więcej usłyszeć na czym ten rozwój będzie polegał - dodał radny Mazur. Dopytywał też czy są badania, które wskazywałyby na to, że ruch turystyczny zwiększył się po otwarciu CDS. Na to pytanie nie padła odpowiedź.

Nowy prezes odpowiada
Podczas sesji na pytania radnych odpowiadał po raz pierwszy prezes CDS Lech Kordas, kierujący nią od września. - Myślę, że w tej chwili etap rozwoju tej spółki już minął. Mamy etap normalnej działalności - mówił Lech Kordas. Dodał, ze CDS jest normalną spółką, która ma przychody z wizyt turystów i sprzedaży swoich usług, w tym sprzedaż prowadzona w sklepie czy wyjazdy z pokazami z ruchomym piecem. Prezes powiedział też, że zadaniem spółki jest zwiększenie liczby zwiedzających do 2016 roku do koło 60 tyś. rocznie. Zaznaczył, że w sezonie letnim frekwencja jest przyzwoita, natomiast wyzwaniem jest zwiększenie liczby zwiedzających w tzw. "martwych okresach". - Co do wymagań w przyszłym roku, to się nie boję, ale na 2015 trzeba będzie się mocno starać, żeby już te 55 tysięcy było - mówił prezes Kordas. Dodał, że w tym roku CDS odwiedziło niecałe 37 tysięcy zwiedzających. Prezes poinformował, ze spółka ma niewielkie możliwości manewru po stronie zwiększania przychodów. Natomiast dąży do ograniczenia kosztów - Zmniejszyłem zatrudnienie, zmniejszyłem również wynagrodzenia. Wszyscy zgodzili się na nowe umowy - powiedział prezes CDS. Pomimo tego strata finansowa, jaką spółka może ponieść w 2014 roku może być wyższa niż 2 mln złotych. Dla porównania przez pierwsze pół roku działalności (po otwarciu w 2012 roku) CDS przyniósł stratę w wysokości 2,5 mln zł, w 2013 do końca listopada strata wynosi 2,6 mln złotych.

Lech Kordas dodał jednak, ze za 2,5 roku właściciel (gmina) już nie będzie musiała dopłacać do CDS. Tę prognozę uznał za realną, a nie optymistyczną. Nowym źródłem dochodów ma być organizacja warsztatów dla turystów.

Radny Wojciech Kolanko pytał czy są pomysły na rozszerzenie działalności CDS w przypadku, gdyby prognozy liczby zwiedzających się nie sprawdziły. Zapytał też - Czy działalność sklepu nie powinna być rozszerzona? No i ceny powinny być chyba bardziej zachęcające? Czy te ceny są dobrze skalkulowane?
Lech Kordas odpowiedział, że planowana frekwencja na 2014 rok to 40-45 tysięcy zwiedzających. Nie chciał zdradzać wielu szczegółów co do planów i cen, szczególnie, że w Krośnie i okolicy jest potencjalna konkurencja. Dodał, że autobus CDS zaczął być właściwie wykorzystywany. Dowiózł już 600 turystów do Centrum.

Mówiąc o spółce prezes chętniej posługiwał się prognozowanymi danymi na 2014 rok, o 2013 powiedział - Ten rok to już "kaplica", tylko wyciągam wnioski.

Radny Janusz Hejnar (PiS) także zabrał głos pytając o tzw. "ciuchcie" (kolejkę CDS-u) - Mówił pan o autobusie, ja mam pytanie o kolejkę. Czy kolejka przynosi dochód dla CDS? Prezes CDS odpowiedział - Kolejka nie przynosi dochodu. Myślę, że nie taki był powód - stwierdził Lech Kordas - Kolejka jest częścią projektu - wyjaśnił prezes. Dodał też, że gdy ta kolejka wyjeżdża na ulice, to natychmiast otrzymuje telefony "panie, zabierz pan te kolejkę!" Projekt przewiduje jednak, ze trzeba ją utrzymać, nie można jej np. sprzedać - Trzeba robić wszystko, żeby ta kolejka zaczęła nam coś przynosić - dodał prezes.

W sumie w dwóch uchwałach radni wyrazili zgodę na przekazanie spółce CDS ponad 9 mln złotych.

pd
Fot. Łukasz Jaracz

 • autor: pd

42 komentarzy

 • tato z Krosna

  Urzędasy - wydajecie na pierdoły miliony które na oczy nie widzieliście. Dla poszerzenia waszej szczątkowej wyobraźni: 1 000 000 złotych to prawie 16,5 kg banknotów 100 złotowych!!!!
  Budżet to nie gra komputerowa!!! za waszą politykę zadłużeniową zapłacą nasze dzieci!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Zgłoś nadużycie tato z Krosna czwartek, 09, styczeń 2014 22:41 Link do komentarza
 • obywatel

  Komu to pomaga? Ferment i tyle :) Myślisz że ludzie w Krośnie są głupi?

  Zgłoś nadużycie obywatel czwartek, 09, styczeń 2014 20:56 Link do komentarza
 • obywatel

  Krosel, weź się przedstaw bo ewidentnie jesteś pracownikiem albo UM albo CDS. Pamiętaj że urząd wydaje NIE SWOJE, ale pieniądze podatnika wiec tym bardziej powinien zastanawiać się na co je wydaje - to raz!
  Dwa - dopłacanie milionów w CDS NIGDY nie przełoży się na korzyści dla mieszkańców (podatników). To że restauracja dzięki CDS albo i nie (bo tego nikt nie udowodni ile dzięki CDS) sprzeda trochę więcej kotletów, to jak się ma do tych milionów strat????
  Krosel - ty chyba idiota jesteś!!!!
  Korzyść jest jedna - dla takich pierdzących w stołki jak ty i innych cwaniaczków z UM i CDS żerujących na mieszkańcach.
  Ja tego nie kupuję, mam nadzieje że mieszkańcy dochodzą do podobnych wniosków i po wyborach będziecie pierdzieć ale ze strachu!!!

  Zgłoś nadużycie obywatel czwartek, 09, styczeń 2014 20:53 Link do komentarza
 • Krosel

  Gmina to nie firma i to trzeba sobie jasno powiedzieć i sobie uzmysłowić.

  Inwestując swoje pieniądze w firmę, nie interesuje mnie, żeby pomagać innym firmom w mieście, bo przede wszystkim patrze ile zarobi moja firma. Po prostu liczy się przede wszystkim rachunek ekonomiczny czyli ile zarobie kasy, ile z tego biznesu wyciągne i koniec kropka.

  Gmina czyli miasto działa inaczej, bo w tym przypadku nie tylko liczy się rachunek ekonomiczny, ale społeczno-ekonomiczny, o czym niestety wielu zapomina patrząc tylko ile kasy z tego wpływa lub miałoby wypłynać, jak gdyby gmina to była firma - patrz przykładowo wypowiedź z artykułu Pana Radnego Kazimierza Mazura.

  Gmina zatem, w przeciwieństwie do firmy, ma więcej celów, które powinna realizować i jej zależy właśnie m.in. na tym, aby pomagać innym firmom w mieście czyli np. poprzez CDS restauracjom, sklepom na rynku poprzez zwiększenie liczby turystów w mieście czy np. hucie szkła poprzez promocję szkła itp. Oczywiście z ten sposób sama sobie pomaga, bo się rozwija mając wyższe wpływy z podatków, ale ta zależność nie jest czytelna, bo jest pośrednia.

  Poza tym to przede wszystkim miasto, a nie prywatne firmy powinny dbać o historię miasta i jego promocję. CDS (a zarazem miasto) to właśnie robi, więc dlatego popieram inwestowanie i rozwój tego projektu.

  Podsumowując, docelowo powinno to działać tak, że:
  - wskazane byłoby jakby operacyjnie (nie księgowo!) wychodziło co najmniej na 0,
  - gdy będzie miało nadwyżki to przeznacza na dalszy rozwój, a NIE zwraca do miasta!
  - dodatkowo miasto jako inwestor, promotor idei "Miasta Szkła", inwestuje dodatkowe pieniądze w projekt, tak aby projekt był dynamicznie rozwijał.

  I z tego co obserwuje to właśnie tak Prezydent chce tak to robić, za co go popieram, a z krytykującymi się po prostu nie zgadzam.

  Zgłoś nadużycie Krosel czwartek, 09, styczeń 2014 20:43 Link do komentarza
 • @Krosel

  Krosel, może zróbcie z Przytockim spółkę i inwestujcie swoje pieniądze, ok? Jak to taki super pomysł to wam się zwróci. Innych na siłę w to nie wciągajcie.

  Zgłoś nadużycie @Krosel czwartek, 09, styczeń 2014 09:39 Link do komentarza
 • Krosel

  @ Podatek:

  Oczywiście miało być: "Kolejne inwestycje w CDS to NIE byłby zły pomysł..."

  bo tak jak wspomniałem dalej - niewskazane jest, żeby tylko w jedną gałąź inwestować.

  Zgłoś nadużycie Krosel środa, 08, styczeń 2014 21:25 Link do komentarza
 • Krosel

  @ leczenie Krosela
  Inwestycja kosztowała 24 mln, działania miasta z Prezydentem na czele, spowodowały, że miasto obecnie, w istocie, zapłaciliło pewnie jakieś 12 mln. Zatem miasto ma inwestycje dosłownie za pół darmo, ma się czym pochwalić na zewnątrz, w mieście coś się zaczęło dziać, spory kawałek głównej części miasta został bardzo ładnie zagospodarowany... a Tobie dalej źle?

  Co do tych 2 mln strat to pewnie strata księgowa... jak odejmniesz odsetki (których nie będzie) i amortyzacje, to możliwe, że wyszedłby niewielki minus w pierwszym roku działalności. Ale przecież jak tu krytykować jak byłby niewielki minus... lepiej od razu walić 2 mln straty, pewnie nie wiedząc co się mówi.

  @ Podatek:
  Chyba nie przeczytałeś artykułu. Te pieniądze mają posłużyć głównie spłacie kredytu inwestycyjnego. Przypominam, inwestorem jest miasto, nie CDS. Na kolejne inwestycje w CDS to byłby to zły pomysł... w końcu Krosno to Miasto Szkła, więc konieczne są inwestycje w tym zakresie, bo inaczej to będzie pusty slogan. Być może niektórym na tym właśnie zależy - byłoby to fałszywe działanie.

  @ Zemi:
  Trochę schodzimy na inny temat tj. na temat budżetu, więc krótko o nim:
  - nie pisz proszę, że rosnące przychody to zasługa kapitału obcego i dalej, że to ok., bo bez kredytów się nie da... bo to jest dosyć śmieszne :), a mówiąc bezpośrednio - żenujące :/,
  - poza tym subwencjami chciałbyś finansować inwestycje?? Przecież tu głównie chodzi o subwencje oświatową, której cel jest chyba ogólnie znany.

  Wracając do CDS:
  Zdecydowanie uważam, że początki są najtrudniejsze. Zatem tak, spodziewam się, że będzie więcej turystystów i jakoś nie wydaje mi się, żeby CDS dotychczas był maksymalnie obłożony.

  @ 12345:

  Wolny rozwój miasta?? Obwodnica, lotnisko, strefa inwestycja, remont dróg lokalnych, remont rynku, Centrum Dziedzictwa Szkła, nowe obiekty sportowe (Bursaki), nowe mosty (Białobrzegi), rozbudowa Mechanika... a Ty jeszcze mówisz o wolnym rozwoju miasta? Wybierz się na miasto i zobacz, że to się dzieje... A teraz podaj mi przykład kilku innych porównywalnych do Krosna miast, w którym tyle się dzieje. Chętnie o nich poczytam.

  Poza tym nie można tylko i wyłącznie w jedną dziedzinę inwestycjować, a przykładowo o kulturze / turystyce zapominać... bo prędzej czy później to się negatywnie odbije. Poza tym zauważ o jakiej kwotach mówimy w Krośnie w przypadku inwestycjach w dróg, a o jakich turystykę. Warto mieć to na uwadze.

  Zgłoś nadużycie Krosel środa, 08, styczeń 2014 21:18 Link do komentarza
 • towarzysz

  PRZYTOCKI waszych problemów i racji nie rozumie wszak nic w życiu nie stworzył czym mógłby sie pochwalić Prezydentem został dzięki osobą które robiły mu kampanię i finansowały ją. To czego żądać od niego więcej. On tylko jest Przytockim

  Zgłoś nadużycie towarzysz środa, 08, styczeń 2014 19:57 Link do komentarza
 • 12345

  Od zemi i Krosel
  Osobiście zgadzam się z zemi. Wielkość budżetu podałem tylko po to żeby mi nie tłumaczono wolnego rozwoju miasta kłopotami finansowymi bo de facto jest JESZCZE z czego inwestować. Należy tylko przyszłe inwestycje właściwie ukierunkować. Proste wybudowanie x kilometrów drogi dla rozwoju miasta może być dużo lepszym pomysłem niż rozwijanie ambitnych projektów turystycznych i to nawet ze środków unijnych bo później jeszcze je trzeba utrzymać.
  Reasumując wspierać rozwój biznesowy, ekonomiczny, budować drogi, a nie bawić się w biznes ze środków publicznych bez odpowiedzialności własnej. Sam marketing polityczny, nagrody, rankingi, itd., itd. ludzie rozwoju w dłuższej perspektywie miastu nie zapewnią.

  Zgłoś nadużycie 12345 środa, 08, styczeń 2014 16:41 Link do komentarza
 • sosel-krosel

  Wszystkie te dopłaty do CDS to przez to, że nie udało sie panu prezydentowi dokupić starą hutę, prawda, @Krosel?
  Tylko pomarzyć - prezydent kupuje nam starą - nową - zabytkową hutę, są miejsca pracy dla nowego jej zarzadu, prezesa i sprzątaczki, kasa z podatków sypie się obficie, młodzież, dzieci, emeryci i renciści tłumnie i honorowo odwiedzają, jest kasa na podwyżki płac i zwolnienia podatkowe dla wybranych podmiotów, można nawet na wycieczkę zagraniczną pojechać... Żyć, nie umierać, pod warunkiem że jesteś ???

  Zgłoś nadużycie sosel-krosel środa, 08, styczeń 2014 16:32 Link do komentarza

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?