KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Otrzymaliśmy fotografie wykonane w piwnicach podczas remontu budynku przy ul. Portiusa 4. Na fotografiach widoczne jest coś, co może być zamurowanym przejściem.

"Miasto straciło świetną okazję, by uciąć wszelkie pojawiające się spekulacje" - stwierdza Rafał Woźniak, prezes Stowarzyszenia Idea Carpathia. Stowarzyszenie obawia się, że prowadzony przy Portiusa 4 remont zagraża reliktom pozostawionym przez ofiary UB. Równocześnie miejski konserwator zabytków zmienia zdanie i nie zgadza się na sprawdzenie niepokojących doniesień.

Piwnice budynku przy ul. Portiusa skrywają ponura historię. Było to miejsce komunistycznego terroru, gdzie przetrzymywano między innymi osoby związane z polskim podziemiem niepodległościowym. Stowarzyszenie z Krosna apeluje do Ministra Kultury w sprawie tego historycznego miejsca.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej  łącznicy kolejowej "Jedlicze – Szebnie". To rozwiązanie ma znacząco skrócić czas podróży z Krosna do Rzeszowa, a cena i czas przejazdu będą konkurencyjne dla busów. Szacunkowa wartość zamówienia to ponad 2,1 mln złotych netto.

Na początku roku Stowarzyszenie Idea Carpathia złożyło petycję o zmianę przewodniczącego Rady Miasta Krosna. Już pod koniec stycznia Rada zdecydowała o odrzuceniu petycji, bez wnikania w jej treść.

Stowarzyszenie Idea Carpathia złożyło 10 stycznia petycję, w której apeluje do miejskich radnych, o odwołanie Przewodniczącego Rady Miasta, Zbigniewa Kubita.

Od 1 czerwca w Kodeksie Postępowania Administracyjnego występuje "ponaglenie" jako środek, który można zastosować w razie przewlekłości działania instytucji publicznej. W lipcu z nowego środka skorzystało Stowarzyszenie Idea Carpathia.

Wśród projektów uchwał na listopadową sesję przygotowano dwie propozycje nazw dla mostu na ul. Okrzei. Rada Miasta nie wybrała żadnej. Obie zostały odrzucone. Była to jedna z najbardziej emocjonujących części obrad 29 listopada.

W sierpniu Stowarzyszenie Idea Carpathia z Krosna złożyło skargę na wojewodę podkarpackiego. Chodziło o nieprawidłowości w sposobie rozpatrzenia ponaglenia złożonego na przewlekłość działania Rady Miasta Krosna. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uznało skargę za zasadną.

Rada Miasta Krosna uchyliła uchwałę z sierpnia, w której przekazywała wojewodzie "skargę" na swoją działalność. Problem w tym, że sami wnioskodawcy twierdzą, że to wcale nie była skarga.

Strona 1 z 4

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?