Zaloguj
Zarejestruj się
KrosnoCity.pl
 

Czy KPA w Krośnie jest jakieś inne?

Od 1 czerwca w Kodeksie Postępowania Administracyjnego występuje "ponaglenie" jako środek, który można zastosować w razie przewlekłości działania instytucji publicznej. W lipcu z nowego środka skorzystało Stowarzyszenie Idea Carpathia.

REKLAMA


Stowarzyszenie Idea Carpathia złożyło ponaglenie w związku z przewlekłym rozpatrywaniem skarg na prezydenta Krosna. Zobacz: Obywatel może "ponaglić" urząd. Nowe prawo jednak nie działa w praktyce

Same skargi zostały już rozstrzygnięte: Krosno: skarga była zasadna, a piwnice dawnego UB zostaną zachowane

Rozpatrzono również skargę złożoną na wojewodę w związku z nieprawidłowym rozpoznaniem "ponaglenia". Zobacz: Skarga na wojewodę była zasadna Tu jednym z zarzutów było stwierdzenie, że wojewoda stosuje nieaktualne przepisy.

Tymczasem nadal nie zostało rozstrzygnięte samo ponaglenie!

- Sama sprawa zakończyła się właściwie pod koniec sierpnia, kiedy to w trakcie sesji Rady Miasta rozpatrzono skargi stowarzyszenia na działalność prezydenta - komentuje Stowarzyszenie IC. Podkreśla przy tym, że kolejne urzędy mają problem z bądź to aktualizowaniem, bądź to stosowaniem kodeksu postępowania administracyjnego.

- Kolejny dowód problemów w tym zakresie dał przewodniczący Rady Miasta, Zbigniew Kubit, który w piśmie z dnia 13 listopada dotyczącym tejże sprawy, uznał że "przepisy k.p.a. nie przewidują stosowania trybu ponaglenia wobec kolegialnego organu samorządowego, jakim jest rada gminy" - relacjonuje stowarzyszenie.

Tego typu stwierdzenie przewodniczącego bardzo zaskoczyło działaczy Idea Carpathia.

- Szczerze żałujemy, że pan przewodniczący nie rozwinął argumentacji przemawiającym za takim stanowiskiem - mówi Damian Kłosowicz ze Stowarzyszenia Idea Carpathia. - Jedną z głównych zasad polskiego prawa jest to, że jeżeli coś jest wyłączone z zakresu obowiązywania ustawy, to jest to wyraźnie w niej zaznaczone. Tymczasem w przypadku przepisów regulujących instytucję ponaglenia, a więc art. 37 kodeksu postępowania administracyjnego, takowego wyłączenia - czy to wobec organów kolegialnych, czy jakichkolwiek innych - nie ma. Należy uznać, że przepisy o ponagleniu można stosować w każdym przypadku, w którym sprawa nie została załatwiona w terminie - podkreśla Damian Kłosowicz.

pd

1 komentarz

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

 

Przeczytaj dodatkowo

KONTAKT Z REDAKCJĄ

KrosnoCity.pl
ul. Tadeusza Kościuszki 49
38-400 Krosno
tel. 13 49 399 76
redakcja@krosnocity.pl

Dział reklamy i biuro ogłoszeń:
tel. 13 49 399 76
kom. +48 506 327 412
reklama@krosnocity.pl

Zaloguj lub Zarejestruj się

Zaloguj się

Zarejestruj się

Rejestracja użytkownika
Anuluj