KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

580 tysięcy złotych na remont drogi Chlebna - Łubno Szlacheckie

  • autor: mg
  • poniedziałek, 19, czerwiec 2017 10:22
  • wielkość czcionki - - + +
  • Wydrukuj
Wojewoda Ewa Leniart oraz członek zarządu powiatu Aleksander Mercik. Wojewoda Ewa Leniart oraz członek zarządu powiatu Aleksander Mercik. Fot. archiwum Powiat Krośnieński

5 mln zł trafi do podkarpackich samorządów na realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz zabezpieczania osuwisk. Wsparcie na remont drogi powiatowej Chlebna-Łubno Szlacheckie otrzyma również powiat krośnieński.

REKLAMA


26 maja wojewoda podkarpacki, Ewa Leniart, wręczyła samorządowcom promesy wydane przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

- Są to środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa i będą przeznaczone na remont lub odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej oraz uszkodzonej lub zniszczonej w wyniku działania osuwisk w latach 2010-2017 - informuje zespół prasowy wojewody.

Wsparcie na remont lub odbudowę infrastruktury w kwocie prawie 3,7 mln zł oraz na zabezpieczenie osuwisk w kwocie 1,3 mln zł otrzyma 9 powiatów oraz 2 gminy. Są to kolejne, priorytetowe w skali województwa zadania o znaczeniu ponadlokalnym.

Jak informuje Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, dwie z wyżej wymienionych promes dotyczą realizacji bardzo pilnych zadań związanych z opracowaniem wstępnych dokumentów niezbędnych do zabezpieczenia osuwisk, które uaktywniły się wiosną. W ramach pozyskanych środków zostanie opracowany projekt budowlany zabezpieczenia osuwiska obejmującego swym zasięgiem drogę wojewódzką oraz wodociąg gminny w gminie Przemyśl oraz dokumentacja geologiczno-inżynierska związana ze stabilizacją osuwiska i odbudową drogi powiatowej w Krempnej.

Remont drogi powiatowej nr 1951R Chlebna - Łubno Szlacheckie
Powiat krośnieński otrzymał dotację w wysokości 580 tys. złotych. Środki w całości będą przeznaczone na remont drogi powiatowej nr 1951R Chlebna-Łubno Szlacheckie. Droga zniszczona w 2011 roku wymaga pilnej odbudowy. Zakres prac obejmuje między innymi wykonanie nawierzchni na długości 2130 m, ścięcie i uzupełnienie poboczy oraz poprawę odwodnienia. Jest to druga promesa dla powiatu krośnieńskiego przyznana w roku 2017.

Łącznie w 2017 roku samorządy z Podkarpacia otrzymały promesy na kwotę 37,4 mln zł.

mg

  • autor: mg

1 komentarz

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?