Zaloguj
Zarejestruj się
KrosnoCity.pl
 

Uchwalenie budżetu, dofinansowanie spółek - sesja przed Nowym Rokiem

zdjęcie ilustracyjne zdjęcie ilustracyjne Fot. KrosnoCity.pl

Rada Miasta Krosna zbierze się na ostatnią w tym roku sesję. Obrady odbędą się w czwartek, 28 grudnia. W programie jest uchwalenie budżetu na 2018 rok.

Zbigniew Kubit (przewodniczący Rady Miasta Krosna) zwołał LIII sesję Rady Miasta. W programie znajduje się uchwała dotycząca budżetu na 2018 rok. Będzie to najważniejszy punkt obrad tego dnia.

Zobacz: Radni omawiali projekt budżetu

Radni zajmą się również wniesienie wkładów do miejskich spółek. W tym ponownie 1,3 mln złotych zostanie przeznaczonych na Centrum Dziedzictwa Szkła. W sierpniu radni dyskutowali nad możliwością obniżenia kosztów: Co dalej z CDS? Nadal nie wiadomo jakie są plany dotyczące tej spółki. Zobacz: Jakie plany na przyszłość ma CDS? Spółka "nie puszcza pary"

Sesja odbędzie się 28 grudnia 2017 r. o godz. 9.30 w sali narad Urzędu Miasta Krosna (ul. Staszica 2, I piętro) z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie porządku sesji.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady.
3. Informacja o zgłoszonych w 2017 r. żądaniach z tytułu obniżenia wartości nieruchomości wskutek uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydanych decyzjach w sprawie ustalenia renty planistycznej.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:
4.1. uchwały budżetowej na 2018 r. (projekt Nr LIII/1190/17),

4.2. wyrażenia zgody na wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Komunalny Spółka z o.o. w Krośnie (projekt Nr LIII/1191/17),

4.3. wyrażenia zgody na wniesienie wkładów do spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. w Krośnie (projekt Nr LIII/1192/17),

4.4. wyrażenia zgody na wniesienie wkładów do spółki Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. (projekt Nr LIII/1193/17),

4.5. ustalenia stawki dotacji przedmiotowej (projekt Nr LIII/1194/17),

4.6. udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Jedlicze (projekt Nr LIII/1195/17),

4.7. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (projekt Nr LIII/1196/17),

4.8. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok (projekt Nr LIII/1197/17),

4.9. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (projekt Nr LIII/1198/17),

4.10. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne na terenie Gminy Miasta Krosna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (projekt Nr LIII/1199/17),

4.11. ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez Żłobek Miejski w Krośnie (projekt Nr LIII/1200/17),

4.12. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na rok 2018 (projekt Nr LIII/1201/17),

4.13. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu wspierania rodzin wielodzietnych (projekt Nr LIII/1202/17),

4.14. uchwalenia Miejskiego programu przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2018 - 2020 (projekt Nr LIII/1203/17),

4.15. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2017 (projekt Nr LIII/1204/17),

4.16. uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Krosno a Gminą Iwonicz-Zdrój dotyczącego udzielenia schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój (projekt Nr LIII/1205/17),

4.17. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Krosno a Gminą Iwonicz - Zdrój dotyczącego udzielenia schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój (projekt Nr LIII/1206/17),

4.18. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Krosno a Gminą Miejsce Piastowe dotyczącego udzielenia schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Miejsce Piastowe (projekt Nr LIII/1207/17),

4.19. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Krosno a Gminą Krościenko Wyżne dotyczącego udzielenia schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Krościenko Wyżne (projekt Nr LIII/1208/17),

4.20. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Krosno a Gminą Korczyna dotyczącego udzielenia schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Korczyna (projekt Nr LIII/1209/17),

4.21. zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych w 2017 roku i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania (projekt Nr LIII/1210/17),

4.22. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (projekt Nr LIII/1211/17),

4.23. ustalenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych (projekt Nr LIII/1212/17),

4.24. gospodarki nieruchomościami, (dot. m.in. sprzedaży, obciążenia i wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (od Nr LIII/1213/17 do Nr LIII/ 1216 /17),

4.25. zmiany uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym (projekt Nr LIII/1217/17),

4.26. zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z dworca autobusowego w Krośnie (projekt Nr LIII/1218/17),

4.27. zmiany uchwały w sprawie określenia dworca i przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Krosno, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (projekt Nr LIII/1219/17),

4.28. wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krośnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i objęcia udziałów (projekt Nr LIII/1220/17),

4.29. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna "Przemysłowa V" (projekt Nr LIII/1221/17),

4.30. zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w mieście Krośnie w strefie płatnego parkowania oraz określenia sposobu pobierania opłaty (projekt Nr LIII/1222/17),

4.31. wyrażenia zgody na zaciągniecie zobowiązania na ubezpieczenie Gminy Miasto Krosno i jej jednostek organizacyjnych (projekt Nr LIII/1223/17),

4.32. zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok (projekt Nr LIII/1224/17),

4.33. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (projekt Nr LIII/1225/17),

4.34. uchwalenia planu pracy Rady Miasta na 2018 r. projekt Nr LIII/1226/17),

4.35. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krosna na 2018 r. (projekt Nr LIII/1227/17),

4.36. zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miasta Krosna na 2018 r. (projekt Nr LIII/1228/17),

4.37. zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krosna (projekt Nr LIII/1229/17),

4.38. wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krosna (projekt Nr LIII/123017),

5. Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie (wraz z podjęciem stosownej uchwały projekt Nr LIII/1231/17),
6. Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Krośnie (wraz z podjęciem stosownej uchwały projekt Nr LIII / 1232 /17),
7. Rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Krosna (wraz z podjęciem stosownej uchwały projekt Nr LIII / 1233 /17),
8. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
9. Odpowiedzi na zapytania.
10. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
11. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie sesji.

pd

5 komentarzy

 • charlotta

  Właśnie, kiedyś były transmisje obrad dostępne w sieci, są nadal?

  Zgłoś nadużycie charlotta czwartek, 28, grudzień 2017 13:27 Link do komentarza
 • krokodyl

  A będzie transmisja na żywo w internecie?

  Zgłoś nadużycie krokodyl środa, 27, grudzień 2017 22:29 Link do komentarza
 • stop Dyzmie

  skargę na Matys i Dyzmę i tak uwalą przydupasy. To przecież to klub wzajemnej adoracji i wspierania się.

  Zgłoś nadużycie stop Dyzmie środa, 27, grudzień 2017 12:54 Link do komentarza
 • krosnianka

  Celowo to robią żeby po wyborach do rady ,gdy juz odejda /mam taką nadzieję/inni martwili się jak oddać długi !!!!No i oczywiscie my dostaniemy PO kieszeni bo skadś pieniadze musza się znaleźć zeby je spłacić .Ciekawe czy wtedy gminy ościenne nam POmogą?

  Zgłoś nadużycie krosnianka środa, 27, grudzień 2017 11:44 Link do komentarza
 • POdatNIK

  Jeżeli macie jeszcze instynkt samozachowawczy to nie głosujcie na żadnego radnego, który podniesie łapę za kolejnym zadłużeniem miasta!!!
  To co wyprawiają władze miasta i to towarzystwo wzajemnej adoracji (bez radni) to kryminał!!!

  Zgłoś nadużycie POdatNIK środa, 27, grudzień 2017 07:35 Link do komentarza

REKLAMA


Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

 

KONTAKT Z REDAKCJĄ

KrosnoCity.pl
ul. Tadeusza Kościuszki 49
38-400 Krosno
tel. 13 49 399 76
redakcja@krosnocity.pl

Dział reklamy i biuro ogłoszeń:
tel. 13 49 399 76
kom. +48 506 327 412
reklama@krosnocity.pl

Zaloguj lub Zarejestruj się

Zaloguj się

Zarejestruj się

Rejestracja użytkownika
Anuluj