Zaloguj
Zarejestruj się
KrosnoCity.pl

Sesja Rady Miasta Krosna: spółki i ograniczenie dostępu do alkoholu

zdjęcie ilustracyjne zdjęcie ilustracyjne Fot. KrosnoCity.pl

Na piątek 31 sierpnia zwołano Sesję Rady Miasta Krosna. Samorządowcy zajmą się między innymi sprawozdaniami spółek Towarzystwa Budownictwa Społecznego i Centrum Dziedzictwa Szkła. W programie jest też poszerzenie granic Krosna, sprawa kontrowersyjnej działki na “osiedlu Żwirki i Wigury" i ograniczenie sprzedaży alkoholu.

REKLAMANa najbliższej sesji krośnieńscy radni zapoznają się ze sprawozdaniami miejskich spółek, w tym Centrum Dziedzictwa Szkła, które nadal przynosi znaczne straty (zobacz: "Czy CDS jest produktem turystycznym, który coś daje miastu?").

Swoje sprawozdanie przedstawi także TBS, spółka, której temat poruszaliśmy w związku z problemami mieszkańców bloku przy ul. Sportowej. Zobacz: Krosno: nieskuteczna walka z grzybem w bloku przy Sportowej

W programie sesji znalazło się też poszerzenie granic miasta. Planowane jest ogłoszenie nowych konsultacji społecznych w tej sprawie. Zobacz: Poszerzenie Krosna: nie złożono wniosku

Radni zajmą się też wnioskiem mieszkańców, którzy sprzeciwiają się przeznaczeniu działki pod budowę kościoła. O sprawie informowaliśmy tutaj: Nie chcą kościoła, zbierają podpisy

Zakończyły się konsultacje w sprawie ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu. W konsultacjach wzięła udział niewielka liczba mieszkańców, jednak w oparciu o ich wyniki przygotowano projekt ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu (o konsultacjach informowaliśmy tutaj: Krosno: ograniczyć handel alkoholem? Trwają konsultacje).

W porządku obrad nie ma punktów dotyczących rozpatrzenia skarg na działalność prezydenta, natomiast co najmniej dwie tego typu skargi wpłynęły do Urzędu jeszcze w marcu i maju br. Termin na ich rozpatrzenie to jeden miesiąc.

Sesja odbędzie się 31 sierpnia (w piątek) w sali narad Urzędu Miasta Krosna ul. Staszica 2 (I piętro). Początek o godz. 9.00.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku sesji.
2. Przyjęcie  protokołu z ostatniej sesji Rady.
3. Sprawozdanie ze szkolenia sportowego dzieci i młodzieży  prowadzonego przez MOSiR za okres od września 2017 do czerwca  2018 r .
4. Sprawozdanie z działalności TBS-PM Sp. z o.o. w Krośnie wraz ze sprawozdaniem finansowym.
5. Sprawozdanie z działalności CDS Sp. z o.o. w Krośnie wraz ze sprawozdaniem finansowym.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

6.1. zmiany granic Gminy Miasto Krosno oraz przeprowadzenia konsultacji (projekt Nr LXI/1400/18).

6.2  zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko (projekt Nr LXI/1401/18).

6.3. przyjęcia miejskiego programu rozwoju edukacji kulturalnej, artystycznej i regionalnej dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Krosno (projekt Nr LXI/1402/18).

6.4. wprowadzenia ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w Gminie Miasto Krosno (projekt Nr LXI/1403/18).

6.5. zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Krosno (projekt Nr LXI/1404/18).

6.6. zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na rok 2018 (projekt Nr LXI/1405/18).

6.7. zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych w 2018 roku i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania (projekt Nr LXI/1406/18).

6.8. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Krosno a gminą Haczów dotyczącego udzielenia schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Haczów (projekt Nr LXI/1407/18).

6.9. zmiany uchwały w sprawie powierzenia spółce pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie zadania własnego Gminy z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy o świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym (projekt Nr LXI/1408/18).

6.10. zmiany uchwały w sprawie podatku od nieruchomości (projekt Nr LXI/1409/18).

6.11. zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów (projekt Nr LXI/1410/18).

6.12. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu (projekt Nr LXI/1411/18).

6.13. bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu (projekt Nr LXI/1412/18).

6.14. gospodarki nieruchomościami, (dot. m.in. sprzedaży, bonifikaty, obciążenia i wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieoznaczony (od Nr LXI/1413/18 do Nr LXI/1421/18).

6.15. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. Dostosowanie szkół do wdrożenia reformy oświatowej" (projekt Nr LXI/1422/18).

6.16. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Adaptacja budynku przy ul. Mirandoli Pika 3 na potrzeby Żłobka Miejskiego" (projekt Nr LXI/1423/18).

6.17. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i powiatowych (projekt Nr LXI/1424/18).

6.18. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie terenu w obrębie Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Bursaki w Krośnie" (projekt Nr LXI/425/18).

6.19. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadań z zakresu  bieżącego utrzymania dróg gminnych i powiatowych (projekt Nr LXI/1426/18).

6.20. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadań z zakresu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (projekt Nr LXI/1427/18).

6.21. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok (projekt Nr LXI/1428/18).

6.22. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (projekt Nr LXI/1429/18).

6.23. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna "Przemysłowa IV" ul. Batorego (projekt Nr LXI/1430/18).

7. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
8. Odpowiedzi na zapytania.
9. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
10. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie sesji.

pd

 • autor: pd

15 komentarzy

 • Sprawdzam

  Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krosna dostępna na stronie http://www.bip.umkrosno.pl/Budzet_Miasta_Krosna
  W skrócie:
  "W uchwale budżetowej na 2018 rok Miasto Krosno planuje przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 67.764,043 zł. Natomiast wysokość spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach wcześniejszych wynosić będzie kwotę 23.498,364 zł.
  Spłata długu gminy następować będzie w latach 2018 - 2033."
  Oby w tym roku nie przedłużała nam się ta spłata do 2035 roku ;)

  Zgłoś nadużycie Sprawdzam środa, 29, sierpień 2018 16:33 Link do komentarza
 • !!!

  Nie zgadzam się z punktem 6.15 do 6.20 dość zadłużania miasta !

  Zgłoś nadużycie !!! środa, 29, sierpień 2018 15:33 Link do komentarza
 • xl

  To będzie burzliwa sesja, same tzw. trudne sprawy.

  Zgłoś nadużycie xl środa, 29, sierpień 2018 15:29 Link do komentarza
 • wyborca

  Planowane są nowe konsultacje w sprawie poszerzenia granic Krosna ?

  Przytocki jesteś żałosny....

  Zgłoś nadużycie wyborca środa, 29, sierpień 2018 15:28 Link do komentarza
 • podatnik

  My mieszkańcy Krosna chcemy poznać wyniki spółki Centrum Dziedzictwa Szkła !

  krosnocity.pl prosimy was o to !

  Zgłoś nadużycie podatnik środa, 29, sierpień 2018 15:25 Link do komentarza

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

 

Jakość Powietrza

Sklep z częściami samochodowymi Ucando.pl

KONTAKT Z REDAKCJĄ

KrosnoCity.pl
ul. Tadeusza Kościuszki 49
38-400 Krosno
tel. 13 49 399 76
redakcja@krosnocity.pl

Dział reklamy i biuro ogłoszeń:
tel. 13 49 399 76
kom. +48 506 327 412
reklama@krosnocity.pl

Zaloguj lub Zarejestruj się

Zaloguj się

Zarejestruj się

Rejestracja użytkownika
Anuluj