KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Pogoda

W polu barycznym nad Europą niewiele się zmieni. Polska znajdować się będzie pod wpływem ośrodka wysokiego ciśnienia z centrum nad Włochami i częściowo Morzem Śródziemnym. Obszar wysokiego ciśnienia rozciągać się będzie od Atlantyku po Morza Czerne.

REKLAMA
W polu barycznym nad Europą Środkową po początkowym spadku ciśnienia znów zaznaczy się jego wzrost. Sytuacja ta spowodowana będzie rozbudową na krańcach południowych naszego kontynentu kolejnego wyżu barycznego, który swoim zasięgiem obejmował będzie obszar od Atlantyku po Morze Czarne i dalej na wschód oraz od południowego Bałtyku po Morze Śródziemne.

W poniedziałek na pogodę w naszym regionie w dalszym ciągu wpływ będzie miał ośrodek wysokiego ciśnienia znad zachodniej Rosji i krajów nadbałtyckich. Ośrodek ten osłabia się w dalszym ciągu za sprawą potężnego niżu znad Islandii, który z godziny na godzinę pogłębia się coraz bardziej.

W niedzielę na pogodę w powiecie krośnieńskim decydujący wpływ będzie miał ośrodek wyżowy znad Bałtyku. W ciągu dnia centrum owego wyżu przemieści się bardziej na wschód w rejon krajów nadbałtyckich. Dodatkowo układ baryczny wysokiego ciśnienia zaczyna się osłabiać, czego przyczyną może być rozbudowujący się ośrodek niżowy, który znajduje się obecnie między Grenlandią, a Islandią.

W rejonie Wysp Brytyjskich rozbudowuje się ośrodek wysokiego ciśnienia, za sprawą którego w naszym regionie zauważalny będzie powolny wzrost ciśnienia. Niestety pomimo tego pogoda w powiecie nadal będzie pogodą związaną z ośrodkiem niskiego ciśnienia oraz frontem atmosferycznym, który najwyraźniej utknął nad naszym krajem.

Nad Europą Środkową dominować pogoda wyżowa, ponieważ znajdujemy się w strefie podwyższonego ciśnienia, związanej z wyżem znad Rosji i Atlantyku. Mimo to na aurę w naszym regionie wpływ będą mieć ośrodki niskiego ciśnienia, a dokładniej związane z nimi fronty atmosferyczne.

Pomimo, że w polu barycznym nad Europą Środkową króluje obszar wysokiego ciśnienia, to ośrodki niżowe chcą mieć coś do powiedzenia. Obecnie dość głęboki niż znajduje się na Morzu Norweskim niedaleko wybrzeża Norwegii.

Południowe regiony naszego kraju w dalszym ciągu znajdować się będą pod wpływem wyżu barycznego z centrum na granicy Rosji, Białorusi i Ukrainy. Wyż ten związany jest z potężnym wyżem znad północnej Rosji oraz jest pomostem, który łączy go z ośrodkiem wyżowym na Atlantyku.

Nad obszarem Europy środkowej w dalszym ciągu znajduje się układ wyżowy z centrum nad wschodnią Białorusią o ciśnieniu 1035 hPa, który w ciągu dnia wpłynie na pogodę w naszym regionie. Wyż ten jest częścią potężnego wyżu rosyjskiego, który łączy się ze znajdującym się na południu Europy wyżem azorskim.

Na północnym Atlantyku widać potężny ośrodek niskiego, który z pewnością wdzierając się na kontynent europejski sporo by namieszał. Jednak możliwość tą skutecznie blokuje wyż baryczny, który w ciągu dnia będzie decydował o pogodzie w naszym regionie.

W niedzielę w naszym regionie zaznaczy się wpływ ośrodka wysokiego ciśnienia. Wyż baryczny ulokowany był do tej pory na Krancach południowych naszego kontynentu, jednak za sprawą odsuwającego się znad Bałtyki niżu, pojawiło się miejsce do jego rozbudowy.

Początek weekendu rozpocznie się niestety wciąż deszczowo. Na pogodę w naszym regionie wpływ wywierał będzie ośrodek niżowy znad Morza Bałtyckiego, a w raz z nim rozmyty front atmosferyczny. Niż ten, wędrował będzie w kierunku Finlandii wypełniając się. Dodatkowo nad Ukrainą i Rumunią pojawi się płytki niż wraz z opadami.

Podnosi się poziom wody w rzece Wisłok w Krośnie. Tymczasem hydrolodzy informują o wzroście i spodziewanym przekroczeniu stanów ostrzegawczych na rzekach w zlewni Wisłoka i Sanu. Obecnie poziom Wisłoka na godzinę 14:30 wynosi 324 cm. Przypominamy, iż stan ostrzegawczy rozpoczyna się od 350 cm.

REKLAMA
© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?